Kontakt

O bibliotece

Pałac Czartoryskich w Puławach

Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi jest biblioteką naukową, podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gromadzi literaturę z zakresu nauk rolniczych, ogrodnictwa, zootechniki, rybołówstwa, medycyny weterynaryjnej, leśnictwa, przemysłu spożywczego, techniki rolniczej, ochrony środowiska, polityki i ekonomiki rolnej oraz nauk pokrewnych. W 2008 uzyskała statut umożliwiający gromadzenie zbiorów także z zakresu etnologii, socjologii i kultury oraz prowadzenie działalności dydaktycznej i kulturalnej. Realizując ten punkt statutu Biblioteka organizuje lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej, prezentując ciekawe i wartościowe pod względem edytorskim, historycznym i kulturowym książki pochodzące z jej zasobów oraz zanikające rzemiosło jakim jest introligatorstwo.

 

Introligatornia, która znajduje się na terenie Biblioteki wyposażona jest w stare maszyny pochodzące z początku XX wieku. W czasie odbywających się lekcji młodzież zapoznaje się również z bogatą i cieka-wą historią Puław i okolic oraz bogatym księgozbiorem dotyczącym tych zagadnień.

 

W czytelni Biblioteki mają również miejsce kiermasze twórców ludowych, promocje książek połączone ze spotkaniami autorskimi oraz wernisaże rodzimych artystów. Imprezy o charakterze kulturalnym i dydaktycznym cieszą się sporym zainteresowaniem z uwagi na niebywałą urodę miejsc, jak również serdeczną i ciepłą atmosferę.

 

Nabytki gromadzone w Bibliotece pochodzą zarówno z rynku wydawniczego jak również antykwarycznego. Księgozbiór Biblioteki – liczy około 380 tys. wol. wydawnictw, w tym 207 tys. książek, 131 tys. czasopism.

 

W zbiorach Biblioteki znajdują się dwie cenne kolekcje: starodruki (828 wol. XVI i XVIII w.) i polonika XIX-wieczne (ok. 8200 wol.). Obie kolekcje – w językach polskim, łacińskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim – stanowią unikalny w Polsce, bogaty zbiór obejmujący problematykę rolnictwa i nauk przyrodniczych, leśnictwa oraz szeroko pojętą wiedzę praktyczną o gospodarowaniu, w tym m.in. pszczelarstwo i jeździectwo.

 

Dla poprawy jakości udostępnianych w formacie cyfrowym dóbr kultury – książek, realizowane są prace ponownej digitalizacji kolekcji starodruków XVI i XVIII wiecznych. W tym celu stworzono komórkę digitalizacji zatrudniono wykwalifikowanych pracowników oraz zakupiono dwa skanery.

 

Obecnie Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi prowadzi prace przygotowawcze w celu przyłączenia do zintegrowanego system zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”.

2023 © Copyright Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
Created by Openform

Kontakt

Centralna Biblioteka Rolnicza
Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi
Oddział w Puławach
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

tel: 81 8877 290
email: biblioteka.naukowa@nikidw.edu.pl
wypozyczalnia@nikidw.edu.pl

Zapraszamy w godzinach:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15:30