Strona główna serwisu biblioteki - www.cbr.edu.pl

Rolniczy Magazyn Elektroniczny

             Centralna Biblioteka Rolnicza

Listopad 2009   Nr 34   ISSN 1734-3070


strona główna biblioteki
spis treści    redakcja


Skład zespołu redakcyjnego


   Redaktorzy:
Aleksandra Szymańska
Joanna Szymańska-Radziewicz


   Współpracownicy:
Anna Drzewiecka, Małgorzata Kołaczyńska-Janicka, Małgorzata Kosieradzka,
Krystyna Mierzecka, Wanda Mierzecka,
Elżbieta Osińska-Kassa, Wanda Pochwatko-Kołodziejska, Jadwiga Ratus


   Opracowanie informatyczne: Hieronim Błaszczyk, Małgorzata Horoś, Maciej Kozłowski


   Kontakt z redakcją: rme@cbr.net.pl
 

   Szanowny Czytelniku!
Poprzez nasze czasopismo chcemy ułatwić Ci szeroki dostęp do informacji fachowych. Jeżeli masz pomysły, w jaki sposób usprawnić wypełnianie tego zadania, napisz do nas.


 
 


strona główna biblioteki
spis treści    redakcja


 © Centralna Biblioteka Rolnicza, Warszawa 2009