strona główna biblioteki poprzednia strona    strona 8    następna strona spis treści    redakcja

Prezentacja CBR
Nasze inicjatywy

      Wycinanki ludowe

    Od 10 czerwca w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej można zwiedzać wystawę polskich wycinanek ludowych. Są to wycinanki ze zbiorów p. Antoniego Śledziewskiego posiadającego najbogatszy ich zbór w Polsce. Na wystawie zaprezentowano jego część obejmującą około 50 plansz z wycinankami ze wszystkich regionów Mazowsza i jego pogranicza. Polskie wycinanki ludowe są obecnie jedyną formą takiej twórczości w całej kulturze europejskiej. Wystawa ta była prezentowana zarówno w kraju, jak i za granicą i wszędzie budziła duże zainteresowanie. W CBR towarzyszy jej pokaz innego rodzaju zdobnictwa ludowego, jak np. pająki ze słomy, grochu.
    W otwarciu wystawy wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, Maciej Klimczak, prezes Cepelii, Jan Włostowski, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego i inni zaproszeni goście. Powstawanie wycinanek, technikę stosowaną przy ich tworzeniu zaprezentowała twórczyni ludowa - wycinankarka z okolic Łowicza, Grażyna Gładka.
    Po otwarciu wystawy Andrzej Zaniewski poprowadził promocję tomiku wierszy Antoniego Śledziewskiego pt. "ZAPROSZENIE DO WSPOMNIEŃ".

Zdjęcia z uroczystości

W.Mierzecka  
 
strona główna biblioteki poprzednia strona    strona 8    następna strona spis treści    redakcja

 © Centralna Biblioteka Rolnicza, Warszawa 2005