strona główna biblioteki poprzednia strona    strona 6    następna strona spis treści    redakcja

Prezentacja CBR
Nasze inicjatywy

      Rok Edukacji Obywatelskiej
      Spotkania Obywatelskie w CBR

    Rada Europy ogłosiła rok 2005 Europejskim Rokiem Edukacji Obywatelskiej dla wspierania aktywnego obywatelstwa i demokracji. Jego hasłem jest "Żyć i uczyć się w demokracji". Rada Europy wezwała państwa członkowskie do aktywnego włączenia się w organizację działań promujących edukację jako narzędzie służące popularyzacji demokracji, tolerancji, akceptacji różnorodności kultur i poszanowaniu praw człowieka. W Polsce działania te zapoczątkowała konferencja inaugurująca Europejski Rok Edukacji Obywatelskiej. Pan Mirosław Sawicki, Minister Edukacji i Sportu, stwierdził: "Ważne jest, by integrować wszystkie formy współpracy dotyczące edukacji formalnej, jak i nieformalnej".
    Pragnąc wpisać się w tę szlachetną inicjatywę Centralna Biblioteka Rolnicza rozpoczęła cykl "Spotkań Obywatelskich". Ich inauguracja odbyła się 17 marca br. Drugiego czerwca miało miejsce trzecie spotkanie z tego cyklu. Nawiązywało ono do 70 rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego. Prof. dr hab. Tadeusz Kisielewski wygłosił wykład zatytułowany "Józefa Piłsudskiego wizja niepodległej Polski - kult Marszałka". Wykład poprzedziła prezentacja materiałów dokumentalnych: wystąpień publicznych Marszałka oraz filmu z jego pogrzebu.

W. Mierzecka 
 
strona główna biblioteki poprzednia strona    strona 6    następna strona spis treści    redakcja

 © Centralna Biblioteka Rolnicza, Warszawa 2005