strona główna biblioteki poprzednia strona    strona 4    następna strona spis treści    redakcja

Prezentacja CBR
Nasze inicjatywy

      Nasza Biblioteka ma patrona

    12 maja o godz. 12.00 w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej odbyły się uroczystości związane z nadaniem Bibliotece imienia Michała Oczapowskiego. Obecny był minister rolnictwa Wojciech Olejniczak, podsekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa Stanisław Kowalczyk, naczelnik Wydziału Nauki w Departamencie Infrastruktury Wsi i Komunikacji Społecznej Eugeniusz Chyłek, dyrektor Biblioteki Narodowej Michał Jagiełło, wicedyrektor BUW Krystyna Kocznorowska, dyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy Michał Strąk, prorektor SGGW Sławomir Podlaski, przedstawiciele Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - dyrektor Bronisław Matusz i p. Małgorzata Ustymowicz, przewodnicząca Zarządu Uniwersytetów Ludowych Zofia Kaczor, członkowie Rady Bibliotecznej CBR oraz pracownicy Biblioteki obecni i emerytowani.
    Program obchodów objął:
  • laudację wygłoszoną przez dyrektora CBR dr Ryszarda Miazka
  • wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wojciecha Olejniczaka
  • wykład Agnieszki Ziarek przedstawiający prof. Michała Oczapowskiego w opinii jemu współczesnych
  • koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. J. Elsnera
  • otwarcie wystawy poświęconej Patronowi
    Centrum Doradztwa Rolniczego uhonorowało CBR medalem przyznawanym instytucjom szczególnie owocnie współpracującym z Centrum. Poza naszą Biblioteką otrzymało go jedynie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
    Michał Oczapowski urodził się 11 maja 1788 r. w Pociejkach w powiecie słuckim (dobra Radziwiłłów), zmarł 9 stycznia 1854 roku w Warszawie i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Wawrzyszewie. Był profesorem Uniwersytetu Wileńskiego (katedra Gospodarstwa Wiejskiego) i dyrektorem Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie. Stworzył w Instytucie pierwszą na ziemiach polskich rolniczą bibliotekę naukową. Uznawany jest powszechnie za prekursora rozwoju nowoczesnego rolnictwa na ziemiach polskich. Działalność pisarska i zawodowo-rolnicza profesora Michała Oczapowskiego koncentrowała się na zastosowaniu nowoczesnego rolnictwa w praktyce, czemu dał wyraz w swoich licznych publikacjach. W 1819 roku wydana została jego książka "Zasady agronomii czyli nauko o gruntach", która była pierwszym i jedynym (do 1891 roku) podręcznikiem gleboznawstwa. W czasie pracy w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa przygotował 12-tomowe dzieło "Gospodarstwo wiejskie". Było to kompendium współczesnej wiedzy z zakresu nauk rolniczych.

Zdjęcia z uroczystości

W. Mierzecka  
 
strona główna biblioteki poprzednia strona    strona 4    następna strona spis treści    redakcja

 © Centralna Biblioteka Rolnicza, Warszawa 2005