strona główna biblioteki poprzednia strona    strona 38    następna strona spis treści    redakcja

Ze zbiorów biblioteki
     
Bibliografia XIX-wiecznych kalendarzy rolniczych
w zbiorach Centralnej Biblioteki Rolniczej.


 1. Gospodarz - zob. Siewca
 2. J.I. Kraszewskiego Kalendarz Gospodarski na Rok Pański 1870 / J.I. Kraszewski. Drezno: Druk. I nakł. J.I. Kraszewskiego, [1869]. - 18 cm. Sygn. NZB-DD C 4604
 3. Józefa Ungera Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy na rok zwyczajny 1854 który ma dni 365. Warszawa: Nakł. i druk Wydawcy, [1853].- 24 cm. Sygn. NZB-DD C 4608
 4. Kalendarz Astronomiczno-Gospodarski na rok przestępny 1860 mający dni 366: opisów roślin rok dwudziesty trzeci / Jana Jaworskiego. Warszawa: [b.w.],1858.- 25 cm. Sygn. NZB-DD C 4606
 5. Kalendarz Astronomiczno-Gospodarski na rok przestępny 1856 mający dni 366: opisów roślin rok dziewiętnasty / Jana Jaworskiego. Warszawa: [b.w.],1855.- 25 cm. Sygn. NZB-DD C 4606
 6. Kalendarz Astronomiczno-Gospodarski na Rok Pański MDCCCXV [1815]: ułożony podług starego stylu ktory iest rokiem zwyczaynym maiącym dni 365 = M''sjacoslov na l'ot ot' rozkhdestva Khristova 1815 kotore est' prostoe coderhashhee v'ceb' dniejj 365. W Berdyczowie: w Druk. Uprzywilejowanej OO. Karmelitów Bosych, [1814]. - 20 cm. Sygn. NZB-DD C 4610
 7. Kalendarz Domowy: na rok przestępny 1888 (mający dni 366). Warszawa: Nakł. M. Rodzyna, [1887]. - 17 cm. Sygn. NZB-DD 4598
 8. Kalendarz Domowy na rok zwyczajny 1831 maiący dni 365. W Warszawie: [b.w., 1830].- 24 cm. Sygn. NZB-DD C 4609
 9. Kalendarz Domowy i Gospodarski na rok zwyczajny 1885 mający dni 365. Warszawa : Druk. i nakł. Jana Cotty, [1884]. - 17 cm. Sygn. NZB-DD C 4597
 10. Kalendarz gospodarski czyli poradnik praktycznego gospodarza / przez Mateusza de Dombasle ; z dziewiątego wyd.fr. przełożony. Kraków : Nakł. Księgarni Juliusza Wildt : W Drukarni "Czasu", 1856. - 19 cm. Sygn. NZB-DD 34387 ; NZB-DD 88089
 11. Kalendarz Gospodarski na Rok Pański 1827 : zawierający w sobie dni 365, oraz święta rzymskie i ruskie, z oznaczeniem dni galowych; wschód i zachód słońca; odmiany xiężyca, i inne ciekawe i pożyteczne wiadomości gospodarskie i astronomiczne; na końcu przydane są święta i posty Starozakonnych. W Wilnie : w Druk. Zymela, [1826]. - 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4613
 12. Kalendarz Gospodarski - zob. M"isjacoslov'
 13. Kalendarz Gospodarski na rok pański MDCCCXXI [1821] ułożony podług starego stylu który jest rokiem zwyczaynym maiącym dni 365 = M"sjacoslov' na l'to ot' rozdeshdva Khristova 1821. W Berdyczowie: W Druk. Uprzywilejowanej OO. Karmelitów Bosych, [1820]. - 20 cm. Sygn. NZB-DD C 4610
 14. Kalendarz Gospodarski na rok pański MDCCCXXIII [1823] ułożony podług starego stylu który jest rokiem zwyczaynym maiącym dni9 365 = M'sjacoslov' na l'to ot'pozhdestva Khristova 1823. W Berdyczowie: W Druk. Uprzywilejowanej OO. Karmelitów Bosych, [1822]. - 20 cm. Sygn. NZB-DD C 4610
 15. Kalendarz Gospodarski na rok pański zwyczajny 1839: zawierający w sobie dni 365 oraz święta rzymskie i ruskie z oznaczeniem dni galowych: epochy znakomitsze: odmiany xiężyca; wiadomości i doświadczenia gospodarskie i astronomiczne; ciekawe rozmaitośći i anekdoty: przepowiednie zmiany powietrza: tabeli: gospodarską i procentową; pryncypalnieysze jarmarki oraz święta i posty Staro-Zakonnych = M'sjacoslov' khozjajjstvennyjj na 1839 god. W Wilnie: w Druk. Zymela Typografa i Manesa Romma, [1838]. - 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4613
 16. Kalendarz Gospodarski na rok pański przestępny 1840: zawierający w sobie dni 366 oraz Święta Rzymskie i Ruskie z oznaczeniem dni galowych; epochy znakomitsze i sentencyje; odmiany xiężyca; sposoby ratowania bydła i o owocach; wiadomości i doświadczenia gospodarskie i astronomiczne; sposoby kuchenne i lekarskie; anekdoty, wiersze i statystyczne wiadomości; przepowiadanie pogody z pająków; odchod poczt w Wilnie i Grodnie; pryncypalniejsze jarmarki oraz święta i posty Staro-Zakonnych = M"isjacoslov' khozjajjstvennyjj na 1840 god. W Wilnie: w Druk. Zymela Typografa i Manesa Romma; [1839]. - 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4613
 17. Kalendarz Gospodarski na rok pański zwyczajny 1841: zawierający w sobie dni 365: epochy znakomitsze; odmiany xiężyca; tabelę wschodu i zachodu słońca; rzecz o gospodarstwie w Litwie; o chorobie jagniąt; wiadomości i doświadczenia gospodarskie i astronomiczne; sposoby kuchenne i lekarskie; anekdoty; wiersze i ciekawe rozmaitości; dokończenie o pająkach i osobliwości; odchod i przychod poczt w Wilnie i Grodnie; pryncypalnieysze jarmarki oraz święta i posty Staro-Zakonnych = M'sjacoslov khozjajjstvenyjj na 1841 god. W Wilnie: w Druk. Zymela Typografa i Manesa Romma; [1840]. - 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4606
 18. Kalendarz Gospodarski ułożony podług starego stylu na rok pański MDCCCL [1850], który jest rokiem zwyczajnym, mającym dni 365 = M'sjacoslov' na 1850 god. W Żytomierzu: przez Xięży Karmelitów Klasztoru Berdyczowskiego wydany; w Druk. Rządowej Gubernji Wołyńskiej, [1849]. - 20 cm. Sygn. NZB-DD C 4610
 19. Kalendarz "Hodowcy" : rocznik gospodarski ilustrowany na rok zwyczajny 1887. Warszawa : Nakł. redakcyi "Hodowcy", 1887. - 26 cm. Sygn. NZB-DD C 4640
 20. Kalendarz Ilustrowany na rok 1870 : który jest rokiem zwyczajnym mającym dni 365 / Jana Jaworskiego ; [dział informacyjny oprac. przez Aleksandra Makowieckiego]. Warszawa: Nakł. i Druk. Wydawcy, 1869. - 29 cm. Sygn. NZB-DD C 4606
 21. Kalendarz Ilustrowany na rok 1871 : który jest rokiem zwyczajnym mającym dni 365 / Jana Jaworskiego ; [dział informacyjny oprac. przez Aleksandra Makowieckiego]. Warszawa : Nakł. i Druk. Wydawcy, 1870. - 31 cm. Sygn. NZB-DD C 4606
 22. Kalendarz Ilustrowany na rok 1874 : który jest rokiem zwyczajnym mającym dni 365 / Jana Jaworskiego ; [dział informacyjny oprac. przez Aleksandra Makowieckiego]. Warszawa : Nakł. i Druk. Wydawcy, 1873. - 29 cm. Sygn. NZB-DD C 4606
 23. Kalendarz Ilustrowany na rok 1868 : który jest rokiem przestępnym mającym dni 366 / Jana Jaworskiego. Warszawa : Nakł. i Druk. Wydawcy, 1867. - CLXXI,64 s. : il. ; 28 cm. Sygn. NZB-DD C 4606
 24. Kalendarz Kieszonkowy Gospodarczy : na rok przestępny 1856 w Chełmie : Druk. i nakł. Józefa Gółkowskiego, [1855]. - 16 cm. Sygn. NZB-DD C 4600
 25. Kalendarz Kieszonkowy Rolniczo-Gospodarski dla Przyiacioł Polepszonego Rolnictwa na rok 1813 / przez Aloizego Prospera Biernackiego. W Kaliszu : W Druk. Mehwalda : Nakł. autora, [1812]. - 17 cm. Sygn. NZB-DD C 4605
 26. Kalendarz Myśliwski Ilustrowany na Rok 1895. Warszawa : Nakł. Magazynu broni, prochu i przyborów myśliwskich B. Ronczewskiego, [1894]. - 20 cm. Sygn. NZB-DD C 4601
 27. Kalendarz Polski Ilustrowany na rok zwyczajny 1867 / Jana Jaworskiego ; wydany pod kier. red. Gazety Rolniczej ; [dział informacyjny oprac. przez Aleksandra Makowieckiego]. Warszawa, : Nakł. i Druk. Wydawcy, 1866. - XXVIII,146,64 s. : il. ; 28 cm. Sygn. NZB-DD C 4606
 28. Kalendarz Polski i Gospodarski Dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego na Rok Pański 1866 który jest rokiem zwyczajnym mającycm dni 365. Poznań : Nakł. i druk. W. Deckera i Spółki, [1865]. - 25 cm. Sygn. NZB-DD C 4603
 29. Kalendarz Polski, Ruski i Gospodarski na Rok Pański 1827 dla Królestwa Polskiego : który iest rokiem zwyczaynym maiącym dni 365. w Kaliszu : Nakł. i druk. Joanny Zuzanny Mehwald, 1827-. - 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4611
 30. Kalendarz Polski, Ruski i Astronomiczno-Gospodarski na rok pański 1828 który jest rokiem przestępnym a po przybyszowym drugi maiącym dni 366 / podług układu Franciszka Xawerego Ryszkowskiego F. i M. Doktora przez Rudolfa Bogumiła Kocha na Południk Krakowski wyrachowany. W Krakowie : Nakładem i Drukiem Józefa Mateckiego, [1827]. - [28] s. ; 23 cm. Sygn. NZB-DD C 4612
 31. Kalendarz Polski, Ruski, Astronomiczno-Gospodarski i Domowy na rok pański 1841 który jest rokiem zwyczajnym mającym dni 365 / na sposób F. X. Ryszkowskiego F. i M. Doktora na Południk Krakowski wyrachowany. W Krakowie : Nakładem i Drukiem Józefa Czecha, [1840]. - [32] s. ; 23 cm. Sygn. NZB-DD C 4612
 32. Kalendarz Polski, Ruski, Astronomiczno-Gospodarski i Domowy na rok pański 1841który jest rokiem zwyczajny mający dni 365 / F.X. Ryszkowski. W Krakowie: Nakł. i druk. Józefa Czecha, [1840]. - 23 cm. Sygn. NZB-DD C 4612
 33. Kalendarz Polski, Ruski, Astronomiczno-Gospodarski i Domowy na rok pański 1843 zwyczajny mający dni 365 / F.X. Ryszkowski. W Krakowie: Nakł. i druk. Józefa Czecha, [1842]. - 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4612
 34. Kalendarz Polski, Ruski i Gospodarski na rok pański 1829 dla Królestwa Polskiego który iest rokiem zwyczajnym mającym dni 365. W Kaliszu: Nakł. I druk. Joanny Zuzanny Mehwald, [1828]. - 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4611
 35. Kalendarz Polski, Ruski i Gospodarski na rok pański 1834 (który jest rokiem zwyczajnym mającym dni 365) dla Królestwa Polskiego. W Kaliszu: nakł. I druk. Joanny Zuzanny Mehwald, [1833]. - 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4611
 36. Kalendarz Polski, Ruski i Astronomiczno-Gospodarski na rok pański 1812 który jest rokiem przestępnym mającym dni 366 / przez Franciszka Xawerego Ryszkowskiego F. i M. Doktora ; na Południk Krakowski ułożony przez Piotra Kandianiego na Xięstwo Warszawskie wyrachowany. W Krakowie : w Drukarni Gröblowskiej, [1811]. - [28] s. ; 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4612
 37. Kalendarz Polski, Ruski i Astronomiczno-Gospodarski na rok pański 1813 który jest rokiem zwyczaynym mającym dni 365 / przez Franciszka Xawerego Ryszkowskiego F. i M. Doktora ; na Południk Krakowski ułożony przez Piotra Kandianiego na Xięstwo Warszawskie wyrachowany. W Krakowie : w Drukarni Gröblowskiej, [1812]. - [28] s. ; 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4612
 38. Kalendarz Polski, Ruski i Astronomiczno-Gospodarski na rok pański 1821 po przestępnym pierwszy przybyszowy maiący dni 365 / Franciszek Xawery Ryszkowski; Rudolf Bogumił Koch. W Krakowie : w Drukarni Jozefa Mateckiego, [1820]. - [24] s. ; 23 cm. Sygn. NZB-DD C 4612
 39. Kalendarz Polski, Ruski i Astronomiczno-Gospodarski na rok pański 1828 który jest rokiem przestępnym a po przybyszowym drugi maiący dni 366: w którym znajduje się wiele ciekawych i każdemu stanowi a mianowicie rolniczemu pożytecznych wiadomości / Franciszek Xawery Ryszkowski ; Rudolf Bogumił Koch. W Krakowie: Nakł. i druk Józefa Mateckiego, [1827]. - 23 cm Sygn. NZB-DD C 4612
 40. Kalendarz Popularno-Ziemiański na rok 1857 który jest rokiem zwyczajnym mającym dni 365. Warszawa : Nakł. M. Rodzyna : W Druk. J. Jaworskiego, [1856]. - 25 cm. Sygn. NZB-DD C 4607
 41. Kalendarz Popularno-Ziemiański na rok zwyczajny 1869 mającym dni 365. Warszawa :Skł.gł. w Księgarni Michała Glucksberga, [1868]. - 25 cm. Sygn. NZB-DD C 4607
 42. Kalendarz Rolniczy na rok 1830. W Warszawie : [Jan Nepomucen Kurowski, 1829]. - 23 cm. Sygn. NZB-DD C 4599
 43. Kalendarz Rolniczy na rok zwyczajny 1831 / Jan Nepomucen Kurowski. W Warszawie : Nakł.wyd.,[1830]. - 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4599
 44. Kalendarz Rolniczo - Gospodarski na rok 1838. W Warszawie: Wyd. Nepomucen Kurowski; Nakł. Redakcji "Tygodnika Rolniczo-Technologicznego, [1837]. - 24 cm. Sygn. NZB-DD C 4599
 45. Kalendarz Rolniczy : wydany staraniem Adama Mieczyńskiego na rok zwyczajny 1870. Warszawa : Nakł. Redakcyi "Gazety Rolniczej" : W Druk. Jana Psurskiego, [1869]. - 15 cm. Sygn. NZB-DD C 4529
 46. Kalendarz Rolniczy : wydany staraniem Adama Mieczyńskiego na rok przestępny 1872. Warszawa : Nakł. Redakcyi "Gazety Rolniczej", [1871]. - 15 cm. Sygn. NZB-DD C 4529
 47. Kalendarz Rolniczy : wydany staraniem Antoniego Strzeleckiego na 1878 rok. Warszawa : Skł.gł. w Redakcji Kalendarza Rolniczego, 1878. - 15 cm. Sygn. NZB-DD C 4529
 48. Kalendarz Rolniczy : wydany staraniem Antoniego Strzeleckiego na 1880 rok. Warszawa : Skł.gł. w Redakcji Kalendarza Rolniczego, 1878. - 15 cm. Sygn. NZB-DD C 4529
 49. Kalendarz Rolniczy : wydany staraniem Antoniego Strzeleckiego na 1897 rok. Warszawa : Skł.gł. w Redakcji Kalendarza Rolniczego, 1896. - 15 cm. Sygn. NZB-DD C 4529
 50. Kalendarz Wydawany przez Obserwatoryum Astronomiczne Warszawskie : na rok zwyczajny 1857. Warszawa : [b.w.], 1857-. - 18 cm. Sygn. NZB-DD C 4602
 51. Kalendarz Wydawany przez Obserwatoryum Astronomiczne Warszawskie : na rok zwyczajny 1859. Warszawa : [b.w.], 1859-. - 17 cm. Sygn. NZB-DD C 4602
 52. Kalendarz Wydawany przez Obserwatoryum Astronomiczne Warszawskie : na rok przestępny 1860. Warszawa : [b.w.], 1860-. - 17 cm. Sygn. NZB-DD C 4602
 53. Liwoczanin : kalendarz rolniczo-gospodarski jako lico części jednej podgórza naszego od góry Liwocza nam odsłaniający / [oprac. Wincenty Smagłowski]. We Lwowie : Nakł C.K. Towarzystwa Gospodarskiego Galicyjskiego : Druk. Zakładu Narodowego Ossolińskich, 1851. - 24 cm. Sygn. NZB-DD C 3652
 54. M"sjacoslov' - zob. Kalendarz Gospodarski.
 55. M"sjacoslov' Khozjjastvvnnyjj na l'to Khristovo 1844 = Kalendarz Gospodarski na rok pański 1844 który jest rokiem przestępnym, zawierającym w sobie dni 366: z oznaczeniem w onym świąt prawosławnych i rzymsko-katolickich według starego i nowego stylu, dni galowych, epok znakomitszych, tabelli wschodu i zachodu słońca, odmian xiężyca, różnych obserwacyj astronomicznych, doświadczeń gospodarskich i agronomicznych, chodu poczt w Wilnie, znaczniejszych jarmarków, świąt i postów starozakonnych. Vil'no: v Tipografii Maneta Rommmma i M. Zimeliovikha Tipografa, [1843]. - 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4613
 56. M"sjacoslov' Khozjjastvvnnyjj na l'to Khristovo 1847 = Kalendarz Gospodarski na rok pański [1846] który jest rokiem prostym, zawierającym w sobie dni 365: z oznaczeniem w onym świąt prawosławnych i rzymsko-katolickich według starego i nowego stylu, dni galowych, epok znakomitszych, tabelli wschodu i zachodu słońca, odmian xiężyca, różnych obserwacyj astronomicznych, doświadczeń gospodarskich i agronomicznych, chodu poczt w Wilnie, znaczniejszych jarmarków, świąt i postów starozakonnych. Vil'no: v Tipografii Maneta Rommmma i M. Zimeliovikha Tipografa, [1846]. - 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4613
 57. M"sjacoslov' Khozjjastvvnnyjj na l'to Khristovo 1848 = Kalendarz Gospodarski na rok pański 1848 który jest rokiem przestępnym, zawierającym w sobie dni 366: z oznaczeniem w onym świąt prawosławnych i rzymsko-katolickich według starego i nowego stylu, dni galowych, epok znakomitszych, tabelli wschodu i zachodu słońca, odmian xiężyca, różnych obserwacyj astronomicznych, doświadczeń gospodarskich i agronomicznych, chodu poczt w Wilnie, znaczniejszych jarmarków, świąt i postów starozakonnych. Vil'no: v Tipografii Maneta Rommmma i M. Zimeliovikha Tipografa, [1847]. - 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4613
 58. M"sjacoslov' Khozjjastvvnnyjj na l'to Khristovo 1849 = Kalendarz Gospodarski na rok pański 1849 który jest rokiem zwyczajnym, zawierającym w sobie dni 365: z oznaczeniem w onym świąt prawosławnych i rzymsko-katolickich według starego i nowego stylu, dni galowych, epok znakomitszych, tabelli wschodu i zachodu słońca, odmian xiężyca, różnych obserwacyj astronomicznych, doświadczeń gospodarskich i agronomicznych, chodu poczt w Wilnie, znaczniejszych jarmarków i świąt starozakonnych. Vil'no: v Tipografii Maneta Rommmma i M. Zimeliovikha Tipografa, [1848]. - 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4613
 59. M"sjacoslov' Khozjjastvvnnyjj na l'to Khristovo 1850 = Kalendarz Gospodarski na rok pański 1844 który jest rokiemzwyczajnym, zawierającym w sobie dni 365: z oznaczeniem w onym świąt prawosławnych i rzymsko-katolickich według starego i nowego stylu, dni galowych, epok znakomitszych, tabelli wschodu i zachodu słońca, odmian xiężyca, różnych obserwacyj astronomicznych, doświadczeń gospodarskich i agronomicznych, chodu poczt w Wilnie, znaczniejszych jarmarków, świąt i postów starozakonnych. Vil'no: v Tipografii Maneta Rommmma i M. Zimeliovikha Tipografa, [1849]. - 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4613
 60. M"sjacoslov' Khozjjastvvnnyjj na l'to Khristovo 1862 = Kalendarz Gospodarski na rok pański 1844 który jest rokiem zwyczajnym, zawierającym w sobie dni 365: z oznaczeniem w onym świąt prawosławnych i rzymsko-katolickich według starego i nowego stylu, dni galowych, epok znakomitszych, tabelli wschodu i zachodu słońca, odmian xiężyca, różnych obserwacyj astronomicznych, doświadczeń gospodarskich i agronomicznych, chodu poczt w Wilnie, znaczniejszych jarmarków i świąt starozakonnych. Vil'no: v Tipografii Maneta Rommmma i M. Zimeliovikha Tipografa, [1861]. - 21 cm. Sygn. NZB-DD C 4613
 61. M"sjacoslov' Chozjaictvennyj = Kalendarz Gospodarski : na rok pański 1864, przybyszowy, zawierający w sobie dni 366, z oznaczeniem w nim świąt prawosławnych, według starego a rzymsko-katolickich według starego i nowego stylu, dni galowych, tabelli wschodu i zachodu słońca, zmian księżyca i innych zjawisk niebieskich, artykułów gospodarskich, biegu poczt w Wilnie, znaczniejszych jarmarków, świąt Starozakonnych cennika papieru herbowego, oraz taryfy kolei żelaznej /. Vilno : V Tipografii R.M. Romma, 1864. - 22 cm. Sygn. NZB-DD C 3864
 62. M"sjacoslov' na 1853 god' ot' rozhdestva Khristova = Kalendarz Gospodarski ułożony podług starego stylu na rok pański MDCCCIII [1853] który jest rokiem zwyczajnym zawierającym w sobie dni 365. W Żytomierzu: w Druk. Rządowej, 1852. - 20 cm. Sygn. NZB-DD C 4610
 63. M"sjacoslov' na 1855 god' ot' rozhdestva Khristova + Kalendarz Gospodarski ułożony podług starego stylu na rok pański MDCCCLV [1855] który jest rokiem zwyczajnym zawierającym w sobie dni 365. W Żytomierzu: w Druk. Uniwersyteckiej, 1854. - 20 cm. Sygn. NZB-DD C 4610
 64. M"sjacoslov' na 1857 god' ot' rozhdestva Khristova + Kalendarz Gospodarski ułożony podług starego stylu na rok pański MDCCCLVII [1857] który jest rokiem zwyczajnym zawierającym w sobie dni 365. W Żytomierzu: w Druk. Rządowej, 1856. - 20 cm. Sygn. NZB-DD C 4610
 65. Polski, Ruski, Astronomiczno-Gospodarski Nowy Kalendarz Powszechny na rok zwyczajny 1835 : na wzór najsławniejszych Almanachów zagranicznych, a mianowicie wydawanego w Paryżu przez Towarzystwo uczonych, pod opieką i wpływem 127 Członków z Izby Panów i Deputowanych, tudzież uczonych Rodaków, z zastosowaniem do powszechnego uzytku i głównych potrzeb kraju naszego, a w szczególności: wszelkiego powołania Gospodarzy, Urzędników, Kupców, Artystów, Przedsiębiorców Rękodzielń, rzemieślników, zgoła dla każdego stanu, płci i wieku (ozdobiony Rycinami) w jęz. ojczystym ogłosił / Kajetan Lubicz Niezabitowski. W Warszawie : [b.w., 1834]. - 18 cm. Sygn. NZB-DD C 4614
 66. Siewca [przedtem "Gospodarz"] Kalendarz Ilustrowany "Wydawnictwa Groszowego" na rok 1897 / pod red. Kaspra Wojnara. Kraków : Nakł. Z. Kostkiewicza i K. Wojnara, 1897. - 21 cm. Sygn. NZB-DD C 3945
 67. Ziemianin Polski : kalendarz rolniczy na rok zwyczajny 1899 / wyd. przez St. Dzierzbickiego. Warszawa : Druk. Władysława Szulca, 1898. - 23 cm. Sygn. NZB-DD C 3913

 
 
strona główna biblioteki poprzednia strona    strona 38    następna strona spis treści    redakcja

 © Centralna Biblioteka Rolnicza, Warszawa 2005