Czytelnia cyfrowa

Serdecznie zapraszamy do korzystania z Rolniczej Biblioteki Cyfrowej udostępnionej w Czytelni Biblioteki NIKiDW. Jej zasób stanowią wybrane stare druki, druki XIX-wieczne oraz czasopisma rolnicze z początku XX wieku.
W Czytelni cyfrowej można korzystać ze zdigitalizowanych zbiorów, które dostępne są na nośnikach cyfrowych.

STARE DRUKI
 1. Apteka dla tych co iey ani lekarza nie maią albo Sposób konserwowania zdrowia. Warszawa 1750,
 2. Biblioteka fizyko-ekonomiczna nauczająca i bawiąca… przełożona przez x. J.M.P.D. T. 1, Warszawa 1788,
 3. Botanika dla szkół narodowych. Krzysztof Kluk. Warszawa 1785,
 4. Botanika stosowana czyli wiadomość o własnościach y uzyciu roslin przez X.B.S. Jundziłła. Wilno 1799,
 5. Budowanie wieyskie. Piotr Świtkowski. Warszawa 1793,
 6. Budownictwo wieyskie: do gospodarskich potrzeb stosowane : a do uzycia kraiowego podane. Warszawa 1788,
 7. Ciąg dalszy Kalendarzyka narodowego i obcego na rok 1792, czyli II część. Warszawa 1792,
 8. Dalsze poprawne y pomnożone młynobudownictwo. Cz. 1. Przez Jana Gottfryda Schneidera. Warszawa 1794,
 9. Do Stanisława Małachowskiego: anonima listów kilka. Cz. 2. Warszawa 1789,
 10. Dopytywanie się u przodków czułości ku poddanym. Ignacy Grabowski. [Warszawa], [1789],
 11. Doświadczenia skutków rzeczy pod zmysły podpadających… przez xiędza Józefa Rogalińskiego. Poznań 1771,
 12. Doświadczenia skutków rzeczy pod zmysły podpadających… przez xiędza Józefa Rogalińskiego. Księga II, Poznań 1767,
 13. Doświadczenia skutków rzeczy pod zmysły podpadających… przez xiędza Józefa Rogalińskiego. Księga IV [cz. I]. Poznań 1776,
 14. Doświadczenia skutków rzeczy pod zmysły podpadających… przez xiędza Józefa Rogalińskiego. Księgi IV, część II, Poznań 1776,
 15. Dykcjonarz historyczny y geograficzny do zrozumienia autorów tak łacińskich jako też z łacińskiego na polski tłumaczonych… Warszawa 1784,
 16. Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt… przez W.K. [Walenty Kłossowski]. T. 1. Warszawa 1788,
 17. Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt… przez W.K. [Walenty Kłossowski]. T. 2. Warszawa 1788,
 18. Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt… przez W.K. [Walenty Kłossowski]. T. 3. Warszawa 1788,
 19. Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt… przez W.K. [Walenty Kłossowski]. T. 4. Warszawa 1789,
 20. Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt… przez W.K. [Walenty Kłossowski]. T. 5. Warszawa 1790,
 21. Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt… przez W.K. [Walenty Kłossowski]. T. 6. Warszawa 1791,
 22. Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt… przez W.K. [Walenty Kłossowski]. T. 7. Warszawa 1792,
 23. Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt… przez W.K. [Walenty Kłossowski]. T. 8. Warszawa 1793,
 24. Dykcjonarz roślinny… T. 1. Ułożony przez Krzysztofa Kluka. Warszawa 1786,
 25. Dykcjonarz roślinny… T. 2. Ułożony przez Krzysztofa Kluka. Warszawa 1787,
 26. Dykcjonarz roślinny… T. 3. Ułożony przez Krzysztofa Kluka. Warszawa 1788,
 27. Dzieło doręczne dla ekonomów i wieśniaków… Złożone przez F. Werner. Wrocław 1800,
 28. Dzieło o rolnictwie. T. 1. Henri Louis Duhamel du Monceau. Wilno 1770,
 29. Epoki natury. Georges Louis Leclerc de Buffon. Warszawa 1886,
 30. Folwark w którym grunta nie zostawują się nigdy ugorem. Wilno 1770,
 31. Geografia dalsza Korony Polskiey. Zamość 1770,
 32. Geografia powszechna czasów teraźniejszych… Warszawa 1770,
 33. Gospodarstwo jezdeckie, strzelcze y myśliwcze. Poznań 1690,
 34. Gospodarstwo prawdami istotnemi y doświadczeniem rzeczywistym stwierdzone. T. 1. Ludwig Mitterpacher. Warszawa 1787,
 35. Gospodarz galicyjski czyli Sztuka zbogacenia się w krótkim czasie przez wieyskie i domowe gospodarstwo. Cz. 1. H.G.H. Kraków [1800],
 36. Gospodarz galicyjski czyli Sztuka zbogacenia się w krótkim czasie przez wieyskie i domowe gospodarstwo. Cz. 2. H.G.H. Kraków [1800],
 37. Gospodarz galicyjski czyli Sztuka zbogacenia się w krótkim czasie przez wieyskie i domowe gospodarstwo. Cz. 3. H.G.H. Kraków [1800],
 38. Hippika o koniach. Krzysztof Mikołaj Dorohostajski. Cracovia [1647],
 39. Historya naturalna ekonomiczna rolnicza. T. I i II. Heinrich Sander. Kraków 1786,
 40. Historya naturalna ekonomiczna rolnicza. T. III i IV. Heinrich Sander. Kraków 1786-1787,
 41. Historya naturalna Królestwa Polskiego czyli Zbiór krótki, przez alfabet ułożony, roślin i minerałów… Remigiusz Ładowski. Kraków 1783,
 42. In hoc Annotationes in Pedacii Discoridis. Valeriu Cordus. Argentorati 1561,
 43. Kalendarzyk narodowy y obcy na rok… 1792. Warszawa 1791,
 44. Kontynuacja Praktyki gospodarskiey przeszłego roku 1751 zaczętey. Stanisław Duńczewski. Zamość [1752],
 45. Le theatre d’agriculture et mesnage des champs. Olivier de Serres. Lyon 1675,
 46. Lekarz dla włościan czyli rada dla pospólstwa. Ludwik Perzyna. Kalisz 1793,
 47. Listy Jmci pana Doswiadczyńskiego… Warszawa 1782,
 48. Łatwe sposoby uprawienia roli czyli Przepis szczęśliwego gospodarowania. Warszawa 1775,
 49. O elektryczności uważaney w ciałach ziemskich i atmosferze przez Franciszka Scheidta. Kraków 1786,
 50. O gospodarstwie ziemiańskim w powszechności a osobliwie o gospodarstwie ziemiańskim w Polszcze. Etienne Rieule. Warszawa [1767],
 51. O poddanych polskich. Józef Pawlikowski. Kraków 1788,
 52. O ustanowieniu i upadku konstytucji polskiej 3go maia 1791. Cz. 1 i 2. Kraków 1793,
 53. Obserwacje ekonomiczne czyli reguły gospodarskie w biegu każdego roku zachowane. Łowicz [1769],
 54. Oekonomika ziemiańska generalna. Jakub Kazimierz Haur. Warszawa [1744],
 55. Opisanie roślin w prowincji W.X.L. naturalnie rosnących według układu Linneusza. Bonifacy Stanisław Jundziłł. Wilno [1791],
 56. Ostatnia przestroga dla Polski. Warszawa 1790,
 57. Pensees de Ciceron. Marcus Tullius Cicero. [Sanktpetersburg] 1767,
 58. Piotra Crescentyna o pomnożeniu wszelakich pożytków ksiąg dwoienaście… Petrus de Crescentiis. Kraków 1571,
 59. Plantarum indigenarum et exoticarum icones ad vivum. Wien und Leipzig 1788,
 60. Praktyka gospodarska każdemu na zawsze potrzebna. Stanisław Duńczewski. Zamość 1751,
 61. Prawda y sprawiedliwość istotna o dziesięcinach y ich własney jurisdikcyi. Przedborski, M. 1765,
 62. Prawo polityczne narodu polskiego przez X. Wincentego Skrzetuskiego. T. 1, Warszawa 1782,
 63. Przestrogi dla Polski… Stanisław Staszic. Warszawa 1790,
 64. Pszczelni doskonały… Lwów 1800,
 65. Rada dla przyjaciół rolnictwa. Karol Koerber. Kraków 1808
 66. Roślin potrzebnych… T. 1. Krzysztof Kluk. Warszawa 1777,
 67. Roślin potrzebnych… T. 2. Krzysztof Kluk. Warszawa 1781,
 68. Roślin potrzebnych… T. 3. Krzysztof Kluk. Warszawa 1781,
 69. Rozmowa ziemianina z sąsiadem o teraźniejszych okolicznościach roku 1773. 1733,
 70. Rzeczy kopalnych osobliwie zdatniejszych. T. 1. Krzysztof Kluk. Warszawa 1781,
 71. Rzeczy kopalnych osobliwie zdatniejszych. T. 2. Krzysztof Kluk. Warszawa 1802,
 72. Siben Bucher… Charles Estienne 1580,
 73. Skład Abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiey ziemianskiey. Jakub Kazimierz Haur. Kraków 1693,
 74. Sprawa między xięciem Adamem Czartoryskim oskarżającym a Janem Komarzewskim i Franciszkiem Ryxem… Warszawa 1785,
 75. Stanisława Lubomirskiego … Księgi moralne. Przełożone z łac. [F. Bohomolec]. Warszawa 1771,
 76. Suplement Dykcyonarza medyki… T. 9. Warszawa 1793,
 77. Tewenon czyli Zabawy wieyskie. Warszawa 1779,
 78. Therese Czartoriska. Johann Kaspar Lavater. Zurich, 1780,
 79. Ustawy powszechne dla dóbr moich rządców.. xiężny Jabłonowskieu. T. I. Warszawa 1786,
 80. Ustawy powszechne dla dóbr moich rządców.. xiężny Jabłonowskieu. T. II. Warszawa 1787,
 81. Ustawy powszechne dla dóbr moich rządców.. xiężny Jabłonowskieu. T. III. Warszawa 1787,
 82. Ustawy powszechne dla dóbr moich rządców.. xiężny Jabłonowskieu. T. IV. Warszawa 1787,
 83. Ustawy powszechne dla dóbr moich rządców.. xiężny Jabłonowskieu. T. VII, Warszawa 1787,
 84. Uwagi nad chorobami. William Forsyth. Warszawa 1791,
 85. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego. Stanisław Staszic. Warszawa 1787,
 86. Uwagi obojętnego ziemianina nad mową J.O.Xcia Mci Czartoryskiego… Wilhelm Aleksander Heyking. 1763,
 87. Wiadomości i sekreta gospodarskie. Warszawa 1770-1800,
 88. Zasady o rolnictwie. Bartłomiej Dziekoński. Supraśl 1790,
 89. Zbiór pism dla których były powodem uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego. Warszawa 1788,
 90. Zbiór potrzebniejszych wiadomości. T. 1. Warszawa/Lwów 1781,
 91. Zbiór potrzebniejszych wiadomości. T. 2. Warszawa/Lwów 1781.
 92. Zielnik herbarzem… (Księgi pierwsze i wtóre). Simon Syrenius. Kraków 1613,
 93. Zielnik herbarzem… (Księgi trzecie, czwarte i piąte). Simon Syrenius. Kraków 1613,
 94. Ziemiańska generalna ekonomika. Jakub Kazimierz Haur. Kraków 1679,
 95. Zwierząt domowych i dzikich osobliwie kraiowych, historyi naturalney początki i gospodarstwo… T. I, O zwierzętach ssących przez Krzysztofa Kluka. Warszawa 1780,
 96. Zwierząt domowych i dzikich osobliwie kraiowych, historyi naturalney początki i gospodarstwo… T. II, O ptastwie przez Krzysztofa Kluka. Warszawa 1779,
 97. Zwierząt domowych i dzikich osobliwie kraiowych, historyi naturalney początki i gospodarstwo… T. III, O gadzie i rybach przez Krzysztofa Kluka. Warszawa 1780,
 98. Zwierząt domowych i dzikich osobliwie kraiowych, historyi naturalney początki i gospodarstwo… T. IV, O owadzie i robakach przez Krzysztofa Kluka. Warszawa 1779.POLONIKA XIX-wieczne
 1. Album widoków Gubernij Grodzieńskiej, Wileńskiej… Serya 1 i 2. Napoleon Orda. Warszawa 1875,
 2. Album widoków historycznych… Serya 2 cd. i 4. Napoleon Orda. Warszawa 1875-1883,
 3. Album widoków Polski … Serya 7 i 8. Napoleon Orda. Warszawa 1875-1883,
 4. Album widoków przedstawiających miejsca historyczne… Serya 5 i 6. Napoleon Orda. Warszawa 1875-1883,
 5. Badania o umoralnieniu ludzi w ogólności… przez Alojzego Owidzkiego. Warszawa 1862,
 6. Bocian w mowie i pojęciach ludu naszego. Erazm Majewski. Warszawa 1891,
 7. Chirurgia weterynaryjna… Edward Ostrowski. Warszawa 1845,
 8. Czego ziemiaństwu potrzeba? Napisał Ziemianin. Lwów 1895,
 9. Domy i dwory. Łukasz Gołębiowski. Warszawa 1830,
 10. Doświadczenia w gospodarstwie, ogrodnictwie, rękodziełach etc. T.1[-2], Kraków 1801,
 11. Drobna szlachta w Królestwie Polskiem. Władysław Smoleński. Warszawa1885,
 12. Drobnostki gospodarskie własnego 40-letniego doświadczenia spisane. Przez Józefa Gluzińskiego. Warszawa 1859,
 13. Dwór wiejski… T. 1. Przez Karolinę z Potockich Nakwaską. Lipsk 1857,
 14. Dwór wiejski. T. 3. Przez Karolinę Nakwaską. Poznań 1844,
 15. Dziełko doręczne dla gospodyń miejskich i wieyskich… Napisane przez panią Gacon Dufour. Wrocław 1816,
 16. Ekonomija domowa… przez Tomasza Bartmańskiego. Warszawa 1856,
 17. Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. Napisał Władysław Ostrożyński. Lwów 1892,
 18. Głos w sprawie ludowej. Felix Koneczny. Kraków 1896,
 19. Główne przepisy rządowe dotyczące uregulowania stosunków włościańskich… Warszawa 1861,
 20. Gospodarstwo narodowe. T. 1. Fryderyk Hrabia Skarbek. Warszawa 1821,
 21. Gospodarstwo narodowe. T. 2. Fryderyk Hrabia Skarbek. Warszawa 1821,
 22. Gospodarstwo narodowe stosowane. Przez Fryderyka Skarbka. Warszawa 1860,
 23. Gospodarz Cz. 1. Ignacy Łyskowski. Brodnica 1853,
 24. Gospodarz wiejski jako poradnik naukowy i praktyczny… Przez F.W. Webera. Warszawa 1862,
 25. Gospodyni litewska czyli nauka utrzymywania porządnie domu… Wilno 1858,
 26. Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym… Łukasz Gołębiowski. Warszawa 1831,
 27. Hippika to jest księga o okoniach… Przez Krzysztofa Gorohostajskiego. Kraków 1861,
 28. Historya włościan… przez Wacława A. Maciejowskiego. Warszawa 1874,
 29. Instrukcja ekonomowi folwarku. Przez Benedykta Alexandrowicza. Warszawa 1856,
 30. Karta z dziejów ludu wiejskiego w Polsce. odczyt dr. Michała Bobrzyńskiego… Kraków 1892,
 31. Katechizm ekonomiczny… Wojciech Gutkowski. Warszawa 1806,
 32. Kazania rolnicze Fr. Horsky’ego. Oprac. Fr. Gawroński. Warszawa 1877,
 33. Kompas polski czyli narzędzia służące za kompas powszechny. Wojciech Jastrzębowski. Warszawa 1843,
 34. Królestwo Kongresowe: szkic historyczny i ekonomiczny. Przez Mieczysława Offmańskiego. Lwów 1897,
 35. Krótki zarys Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego… przez Anzelma Sulikowskiego. Warszawa 1865,
 36. Księga rzeczy polskich. Oprac. G. [krypt.]. Lwów 1896,
 37. Kucharka szlachecka. T. 1., przez M. z K. Marciszewską. Kijów 1885,
 38. Kucharka szlachecka. T. 2., przez M. z K. Marciszewską. Kijów 1885,
 39. Kwestja moralizowania włościan: odpowiedź na list p. W. Zielińskiego. Warszawa 1860,
 40. Kwestya włościańska w Polsce… przez niewiadomego autora. Lipsk 1849,
 41. Lud Polski. Łukasz Gołębiowski. Warszawa 1830,
 42. Materiały do dziejów rolnictwa w Polsce w XVI - XVII w. Zebrał i oprac. Wł. Chomętowski. Warszawa 1876,
 43. Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów. Warszawa 1805,
 44. Myślistwo ptasze. Mateusz Cygański. Warszawa 1840,
 45. Myślistwo w Polsce i Litwie. Przez Waleryana Kurowskiego. Poznań 1865,
 46. Nauka chowu pszczół. Thomas Nutt. Warszawa 1843,
 47. Nauka dla ludu o sposobie jakby można dzisiejszej zaradzić biedzie. X.W. Wąsikiewicz. Nowy Sącz 1856,
 48. Nauka dla włościan. Z niemieckiego przez Tomasza Wolickiego. Warszawa 1821,
 49. Nauka doręczna w rolnictwie. Napisana przez Ferdynanda Reuter. Lwów 1816,
 50. Nowy ekonom wiejski czyli szkoła porządnego wykonywania głównych robót w roli… przez Maxymiliana Żelkowskiego. Kraków 1854,
 51. Nowy lekarz czyli Sposoby leczenia koni. Johann N. Rowles. Warszawa 1872,
 52. Nowy system rolnictwa. Przez Jana Owsińskiego. Warszawa 1899,
 53. Nowy, wyborny, najtańszy kucharz, czyli sposób sporządzania najsmaczniejszych potraw z kartofli… Lwów 1842,
 54. Obowiązki kobiety… Julia Selingerowa. Lwów 1882,
 55. Obrazki z obyczajów domownictwa wiejskiego. Walery Wielogłowski. Kraków 1857,
 56. O budowie zagród włościańskich. Napisał Maciej Moraczewski. Lwów 1897,
 57. O chowie koni i polepszeniu rasy w Galicyi. Uwagi Władysława księcia Lubartowicza Sanguszki. Lwów 1839,
 58. O dobrach koronnych byłej RP w II Działach. Dział 2. Skreślił Kornel Czemeryński. Lwów 1870,
 59. O dzierżawach i zaczynszowaniu majętności. Przez Rafała Stroynowskiego. Warszawa 1857,
 60. O dziesięcinach w powszechności w Polszcze i Litwie. Tadeusz Czacki. Kraków 1802,
 61. O gonitwach końskich. Joseph von Hazzi. Wilno 1828,
 62. O kwestyi włościańskiej w Królestwie Polskiem. Przez J.K. Kozakowskiego. Warszawa 1860,
 63. O nadaniu własności włościanom polskim… Przez M.H. Nakwaski. Paryż 1835,
 64. O opodatkowaniu gospodarstwa wiejskiego… napisał Czesław Micara. Poznań 1875,
 65. O pansczyznie z dołączeniem uwag, Nad moralnym i fizycznym stanem ludu naszego. Przez Jana L. Żukowskiego. Warszawa 1830,
 66. O prawie rzeczowem Polskiem… przez J. Mędrzeckiego. Warszawa 1828,
 67. O przyczynach wewnętrznych i najbliższych tudzież zewnętrznych i dalszych nędzy naszych włościan… przez Józefa Sołtykowicza. Kraków 1815,
 68. O rolnictwie. Dezydery Chłapowski. Poznań 1852,
 69. O sokolnictwie. Kazimierz Wodzicki. Warszawa 1858,
 70. O sposobach uratowania z upadku naszych gospodarstw rolnych. Przez Konstantego Przeciszewskiego. Warszawa 1885,
 71. O stylu krajowym w budownictwie wiejskiem. Napisał Zygmunt Czartoryski. Poza 1896,
 72. O szacowaniu dóbr ziemskich. Przez Birnbauma,
 73. O Tow. Kredytowem Ziemskiem… Cz. 1. Przez Floryana Czermińskiego. Warszawa 1866,
 74. O ugodach dziedziców z włościanami. Przez Waleryana Strzemień z Stroynowa. Wilno 1808,
 75. O zakładaniu folwarków… John Claude Loudon. Berlin 1819,
 76. Ocenianie żyzności gruntów. Ludomił Jastrzębowski. Warszawa 1855,
 77. Okolice Galicyi. Z. 1-10. Maciej Bogusz Stęczyński. Lwów 1847-1848,
 78. Opisanie najużywańszych roślin lekarskich. Floryan Sawiczewski. Kraków 1850,
 79. Opowiadanie o ubiorach. Kraków 1863,
 80. Owady i ich znaczenie w gospodarstwie. Mieczysław Brzeziński. Warszawa 1897,
 81. Pamiętnik anegdotyczny z czasów Stanisława Augusta. J.I. Kraszewskiego. Poznań 1867,
 82. Pamiętniki czasów moich: dzieło pośmiertne. Julian Ursyn Niemcewicz. Lipsk 1868,
 83. Pamiętniki Franciszka Karpińskiego. Warszawa 1898,
 84. Pamiętniki Jenerała Lwa Mikołajowicza Engelhardta. Poznań 1873,
 85. Pamiętniki Józefa Hrabiego Krasińskiego. Poznań 1877,
 86. Pamiętniki Józefa Wybickiego… T.1. Poznań 1840,
 87. Pamiętniki Józefa Wybickiego… T.2. Poznań 1840,
 88. Pamiętniki Józefa Wybickiego… T.3. Poznań 1840,
 89. Pamiętniki Józefa Wybickiego. Lwów 1881,
 90. Pamiętniki o polskich spiskach i powstaniach 1831-1862. N.W. Berg. Kraków 1894,
 91. Praktyczna mechanika rolnicza. Hipolit Cegielski. Warszawa 1863,
 92. Rachunki praktyczne ziemianina… opisane przez Ludomiła Jastrzębowskiego. Warszawa 1892,
 93. Rady dla początkujących w praktyce gospodarskiej… Przez Karola Kurka. Warszawa 1841,
 94. Regulacja stosunków włościan. Przez J. Michalskiego. Lwów 1845,
 95. Rolnictwo poema oryginalne. Dyzma Bończa Tomaszewski. Kraków 1802,
 96. Rolnictwo włościańskie za granicą. Napisał M. Malinowski. Warszawa 1900,
 97. Rolnictwo wobec postępu. Przez K. Tyca. Poznań 1868,
 98. Rolnik Polski. T. 1. Przez Zygmunta Gawareckiego o Albina Kohna. Warszawa 1861,
 99. Rolnik Polski. T. 2. Przez Zygmunta Gawareckiego o Albina Kohna. Warszawa 1862,
 100. Rolnik wzorowy… Napisał Kazimierz Miczyński. Lwów 1899,
 101. Roślina i wyraz chmiel. Erazm Majewski. Warszawa 1893,
 102. Rozkład zajęć ogrodniczych. Warszawa 1899,
 103. Roztropni włościanie czyli błogosławiona praca. Objaśnił Ignacy Niesiołowski. Poznań 1873,
 104. Rys dziejów gospodarstwa krajowego… T. 1, skreślił A.J. Kraków 1893,
 105. Rys instrukcji porządku fizycznego dla ludu… Kraków 1816,
 106. Rzut oka na przyczyny tak cięszkich czasów… Według Jan Nep. Kurowski. Warszawa 1829,
 107. Rzut oka na teraźniejszy stan gospodarowania w klimacie północnym… T. 2. Wilno 1830,
 108. Skarb domowy zawierający rozmaite przepisy i rady we względzie gospodarstwa domowego. Wrocław 1828,
 109. Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z Wielkiem Ks. Krakowskiem. Ułożył Tadeusz Pilat. Lwów 1890,
 110. Spis rzeczy zawartych w 4 tomach opisujących zwyczaje i obyczaje Polaków. Łukasz Gołębiowski. Warszawa 1830,
 111. Sposób robienia mydła… Lwów 1801,
 112. Sprawa włościańska w Sejmie 1831. Paryż 1859,
 113. Sprawa włościańska wyjątki z nowożytnych polskich ekonomistów. T. 1 [cz. 1]. Seweryn Uruski. Warszawa 1858,
 114. Sprawa włościańska wyjątki z nowożytnych polskich ekonomistów T. 1 [cz. 2]. Seweryn Uruski. Warszawa 1860,
 115. Stanowisko włościan w Polsce. Skreślił ks. Józef Waligóra. Kraków 1888,
 116. Stowarzyszenie Młodzieży handlowej Lwowskiej… skreślił Czesław Pieniążek. Lwów 1873,
 117. Szczęśliwy, prędki i tanio uzdrawiający lekarz koni czyli książeczka wewnętrznych i zewnętrznych wad koni leczenia. Dionysius Robertson. Kraków 1808,
 118. Świętojanka. Karol Langie. Kraków 1842,
 119. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie w Królestwie Polskiem i kredyt rolny. Napisał J. Kirszrot-Prawnicki. Warszawa 1887,
 120. Ubiory w Polszcze. Łukasz Gołębiowski. Warszawa 1830,
 121. Uprawa wina w ogrodach a szczególniey na winnych górach. Johan Siegmund Kecht. Warszawa 1830,
 122. Ustawy prawa ziemskiego polskiego. Kraków 1858,
 123. Uwagi nad obecnym stanem robotników wiejskich Królestwa Polskiego. Przez Ludwika Górkiego. Warszawa 1860,
 124. Uwagi nad powodami upadku majątków obywateli w Wielkim Księstwie Poznańskiem. [Józef Grabowski]. Poznań 1852,
 125. Uwagi nad projektem o własności włościan dóbr narodowych. Obywatel. 1820,
 126. Uwagi nad pytaniem czy wielkie lub też małe własności ziemskie dla ogólnego dobra są pożyteczniejsze. Przez J.G. Koppe. Warszawa 1849,
 127. Uwagi nad zasadami podatkowania. Przez R. Rembielińskiego. Płock 1811,
 128. W sprawie kredytu włościańskiego. Napisał Jerzy Moszyński. Warszawa 1897,
 129. Wiejska rodzina. Napisana przez Annę Liberę. Kraków 1859,
 130. Wieś polska pod względem prawnym XVI-XVIII. Przez Bolesława Ulanowskiego. Kraków 1894,
 131. Władza i układ państwa. Cz. 1. Przez J.B. Oczapowskiego. Kraków 1875,
 132. Władza i układ państwa. Cz. 2. Przez J.B. Oczapowskiego. Kraków 1877,
 133. Włościanie u nas… szkice historyczne. Walery Przyborowski. Wilno 1881,
 134. Wołyń pod względem statystycznym… Przez T. Steckiego. Lwów 1871,
 135. Wskazówki gospodarskie. Ułożył Adolf Jełowicki. Warszawa 1894,
 136. Wybór roślin krajowych. Jacek August Dziarkowski. Warszawa 1806,
 137. Wzory budowli wieyskich. Antoni Czaki. Warszawa 1830,
 138. Zarys obyczajów szlachty w zestawieniu z ekonomiką i dolą ludu w Polsce i Litwie. T. 1-2, Aleksander Jelski. Kraków 1897- 1898,
 139. Zbiór praw i przepisów Tow. Kredytowego Ziemskiego… T. 1. Warszawa 1880,
 140. Zbiór praw i przepisów Tow. Kredytowego Ziemskiego… T. 2. Warszawa 1881,
 141. Zbiór praw i przepisów Tow. Kredytowego Ziemskiego… T. 3. Warszawa 1881,
 142. Zbiór przepisów dotyczących uregulowania stosunków włościan osiedlonych w dobrach prywatnych w Królestwie Polskiem. Warszawa 1859,
 143. Zbiór przepisów dotyczących uregulowania stosunków włościan osiedlonych w dobrach prywatnych w Królestwie Polskiem. Warszawa 1862,
 144. Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi Zarzecza w Galicyi. Magdalena Morska. Wiedeń 1836,
 145. Ziemia i jej oddłużenia w Królestwie Polskiem. Przez Jana Blocha. Warszawa 1892,
 146. Ziemianin czyli łatwy sposób powiększenia dochodów za pomocą wiejskiego gospodarstwa. Wilno 1856,
 147. Znaczenie większej własności… przez Ludwika Górskiego. Warszawa 1886,KALENDARZE
 1. Kalendarz astronomiczno-gospodarski na rok 1856. Jan Jaworski. Warszawa,
 2. Kalendarz astronomiczno-gospodarski na rok 1859. Jan Jaworski. Warszawa,
 3. Kalendarz astronomiczno-gospodarski na rok 1860. Jan Jaworski. Warszawa,
 4. Kalendarz astronomiczno-gospodarski na rok 1867. Jan Jaworski. Warszawa,
 5. Kalendarz astronomiczno-gospodarski na rok 1868. Jan Jaworski. Warszawa,
 6. Kalendarz astronomiczno-gospodarski na rok 1870. Jan Jaworski. Warszawa,
 7. Kalendarz astronomiczno-gospodarski na rok 1874. Jan Jaworski. Warszawa,
 8. Kalendarz astronomiczno-gospodarski na rok 1879. Jan Jaworski. Warszawa,CZASOPISMA
 1. Wieś i Dwór: 1912. Warszawa,
 2. Wieś i Dwór: 1913 Warszawa,
 3. Wieś i Dwór: 1914. Warszawa,
 4. Wieś i Dwór: 1915. Warszawa,
 5. Wieś i Dwór: 1916. Warszawa,
 6. Wieś i Dwór: 1917. Warszawa,
 7. Wieś i Dwór: 1919. Warszawa.
 8. Wieś ilustrowana; 1911. Warszawa,
 9. Wieś ilustrowana; 1912. Warszawa,
 10. Wieś ilustrowana; 1913. Warszawa,
 11. Wieś ilustrowana; 1914. Warszawa,
 12. Ziemianin: 1857. Ignacy Sczaniecki. Poznań,
 13. Ziemianin: 1858. Ignacy Sczaniecki. Poznań,
 14. Ziemianin: 1881 (styczeń-czerwiec). Ignacy Sczaniecki. Poznań,
 15. Ziemianin: 1881 (lipiec-grudzień). Ignacy Sczaniecki. Poznań,
 16. Ziemianin: 1886 (styczeń-czerwiec). Ignacy Sczaniecki. Poznań,
 17. Ziemianin: 1886 (lipiec-grudzień). Ignacy Sczaniecki. Poznań,
 18. Ziemianin: 1887 (styczeń-czerwiec). Ignacy Sczaniecki. Poznań,
 19. Ziemianin: 1887 (lipiec-grudzień). Ignacy Sczaniecki. Poznań,
 20. Ziemianin Galicyjski: pismo poświęcone gospodarstwu krajowemu. Wyd. przez Juliana Alexandra Kamińskiego. Lwów 1836,
 21. Ziemianin: tygodnik rolniczo-przemysłowy, organ Centralnego Towarzystwa Gospodarczego w Wielkim Księstwie Poznańskiem. Pod red. Kaźmirza Koszutskiego. Poznań 1889,
 22. Ziemianin: tygodnik rolniczo-technologiczny. Warszawa 1842,
 23. Zorza: pismo tygodniowe dla Mieszczan, Mniejszych posiadaczy rolnych i Włościan. Fr. Gajnert, wyd. Józef Gajnert. Warszawa 1884/85.
Czytany 18728 razy Ostatnio zmieniany środa, 14 kwiecień 2021 11:44