Aktualności UTW

 

W sobotę - 26 stycznia, na zakończenie I semestru, odbyło się spotkanie jubileuszowe słuchaczy Staromiejskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z racji przypadającego w tym roku  akademickim 10. lecia funkcjonowania Uniwersytetu, miało ono bardzo uroczysty charakter. Pan Zbigniew Filipkowski,  Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej przywitał gości i  wręczył upominki, przygotowane na tę okazję, słuchaczkom, które uczestniczą w pracach Uniwersytetu od początku jego działalności.

Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia na Staromiejskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Marii Skłodowskiej-Curie odbyło się spotkanie wigilijne. Po wykładzie ks. dr hab. Waldemara Linke, na temat początków judaizmu jako religii księgi, słuchacze SUTW i zaproszeni goście podzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia w atmosferze pełnej wzajemnej życzliwości i ciepła.