środa, 19 luty 2014 17:32

ROK AKADEMICKI 2011/2012

Śpiewanie kolęd wraz z p.Elżbietą Siczek - dyrygentem Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego.

Spotkanie z aktorką p.Stanisławą Celińską, która przybliżyła nam kulisy sceny.

Nasze "Spotkania z historią"