piątek, 30 marzec 2018 12:29

Posiedzenie Rady Bibliotecznej

28 marca 2018 r. w Czytelni CBR odbyło się doroczne posiedzenie organu opiniującego pracę Biblioteki - Rady Bibliotecznej.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni członkowie Rady Bibliotecznej, dyrekcja placówki oraz kierownicy komórek organizacyjnych CBR. Na posiedzeniu przedstawione zostało sprawozdanie za 2017 rok oraz plany na 2018 rok.

Dyrektor Biblioteki, Zbigniew Filipkowski zaprezentował część dotyczącą sprawozdania merytorycznego za 2017 rok. Zamierzenia i plany na 2018 rok i lata następne przedstawił Zastępca Dyrektora, Andrzej Bieńkowski. Na pytania członków Rady dotyczące pracy poszczególnych pracowni odpowiadali kierownicy. Sprawy związane ze sprawozdaniem finansowym przedstawiła Główna księgowa Biblioteki, Anna Sikorska.

Sprawozdanie i plany zostały pozytywnie zaopiniowane przez wszystkich członków Rady, obecnych na posiedzeniu. W swoich wypowiedziach podkreślali uznanie dla dyrekcji i pracowników za ich dotychczasową pracę i planów, które mają być zrealizowane w najbliższych latach.

Na zakończenie posiedzenia, Przewodniczący Rady dr Tomasz Makowski złożył wszystkim najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Zmartwychwstania.

Czytany 2299 razy