piątek, 17 listopad 2017 12:29

Relacja z konferencji "Ormianie semper fidelis"

Konferencja ”Ormianie semper fidelis”

15 listopada w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyła się konferencja pt.”Ormianie semper fidelis” - Ormianie od 650 lat wierni Rzeczypospolitej” zorganizowana we współpracy z Armenian Foundation.

 

Gości przybyłych na konferencję powitali: Zbigniew Filipkowski, Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej oraz Marta Axentowicz–Bohosiewicz, Prezes Armenian Foundation.

Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Armenii w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasador Edgar Ghazaryan podziękował organizatorom konferencji i gospodarzowi miejsca oraz przypomniał akt nadania Ormianom przywilejów przez Kazimierza Wielkiego – 650 lat temu.

W czasie konferencji wygłoszonych zostało pięć bardzo interesujących referatów. Jego Ekscelencja Ks. Biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap mówił o wkładzie Ormian w rozwój Rzeczypospolitej. Przypomniał, że Ormianie jako pierwsi przyjęli chrześcijaństwo, a w Polsce przyjęci zostali bardzo wielkodusznie i że zawsze stawali ręka w rękę z Polakami w obronie granic Rzeczypospolitej.

Unię kościelną Ormian polskich w XVII wieku przedstawił Ks. Profesor dr hab. Józef Naumowicz – Archimandryta Kościoła Ormiańskokatolickiego w Polsce – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Powiedział, że przywilej Kazimierza Wielkiego gwarantował wolność wyznania obrządku ormiańskiego i że Rzeczypospolita nigdy się z tego nie wycofała.

Profesor nadzw. dr hab. Włodzimierz Osadczy – Katolicki Uniwersytet Lubelski mówił o losach narodów kresowych Rzeczypospolitej w wizji Ks. arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza. Powiedział, że Kresy należy rozumieć jako miejsce gdzie współistniały różne kultury i religie i że jedność Kresów umacniała się w różnorodności.

Księdza Arcybiskupa Józefa Teodorowicza – Ormianina i polskiego patriotę przedstawił profesor dr hab. Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nawiązał do słynnego kazania w katedrze św. Jana Warszawie 10 lutego 1919 wygłoszonego na rozpoczęcie obrad Sejmu Ustawodawczego w którym podkreślił konieczność porzucenia spraw partykularnych i osobistych interesów na rzecz pracy dla dobra wspólnego w odradzającej się z zaborczych podziałów Polsce.

Dr Zbigniew Szmurło z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu mówił o chaczkarach - znakach tożsamości i pamięci Ormian. Chaczkary powstawały gdy pobożni Ormianie chcieli upamiętnić wydarzenie ważne dla regionu jak powstanie nowej świątyni czy wsi. W Polsce jest to nowe zjawisko, pierwszy chaczkar został postawiony został w Krakowie w kościele św. Mikołaja, w 2004 roku.

Konferencję zakończył pokaz pasów kontuszowych – znaków polskości z Persjarni Paula Zambrzyckiego.

Konferencji towarzyszyła wystawa pt.” Ormianie semper fidelis” - Ormianie od 650 lat wierni Rzeczypospolitej”, którą można oglądać w holu Biblioteki do końca listopada.

Czytany 2291 razy