poniedziałek, 09 październik 2017 15:25

Relacja z XIV Rolniczego Festiwalu Nauki

6 października odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego konferencja „Zagroda wiejska. Tradycja i współczesność” w ramach XIV Rolniczego Festiwalu Nauki, organizowanego wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Patronat honorowy nad Festiwalem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Patronat medialny nad Festiwalem objęły redakcje: farmer i farmer.pl, Kultura Wsi Ludzie. Wydarzenia. Przemiany, Rolniczy Magazyn Elektroniczny, Wieś i Rolnictwo i Wieś Jutra. Uczestnicy konferencji wysłuchali sześciu bardzo ciekawych wystąpień, w których zostały poruszone zagadnienia najbardziej interesujące obecnie zarówno naukowców jak i „praktyków” zajmujących się na co dzień tą problematyką. Poniżej znajdują się linki do referatów, prezentacji i fotorelacja z konferencji.

Zagroda jako podstawowa jednostka tradycyjnej zabudowy chłopskiej (na przykładzie Kielecczyzny od końca wieku XVIII do I poł. XX w.) (referat)
dr Małgorzata Imiołek, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach

Budynki gospodarcze w zagrodzie na przykładzie Podkarpacia. Rys historyczny i współczesność (referat)
Danuta Blin – Olbert, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

U nos na bamberstwie. Słów kilka o drewnianym budownictwie Śląska Opolskiego (referat)
Aleksandra Kośmicka, Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Zwierzęta gospodarskie w XVIII wieku według ks. Krzysztofa Kluka
lek. wet. Grzegorz Jakubik, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu im ks. Krzysztofa Kluka

Kulturotwórczą rolę ziemiaństwa poleskiego w II Rzeczypospolitej (referat)
mgr inż. Jacek Oskar Żukowski, Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski

Dom w tradycji ludowej. Wierzenia, zwyczaje, obrzędy
dr Artur Gaweł, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Białymstoku

Przez cały czas trwania konferencji odbywał się kiermasz wydawnictw Centralnej Biblioteki Rolniczej, który cieszył się dużym powodzeniem wśród uczestników Festiwalu.

Redakcja Farmera przygotowała zaś dla uczestników konferencji komplety ostatnich wydań swoich miesięczników.

Czytany 2974 razy