piątek, 19 maj 2017 15:57

Relacja z konferencji „Tadeusz Kościuszko a sprawa chłopska”

18 maja w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyła się konferencja „Tadeusz Kościuszko a sprawa chłopska” przygotowana we współpracy z Polską Fundacją Kościuszkowską i Muzeum Niepodległości. Konferencję otworzył dyrektor CBR, Zbigniew Filipkowski, który przywitał przybyłych gości. Szczególne wyrazy podziękowania złożył dr Markowi Krześniakowi, prezesowi Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, za pomoc w przygotowaniu konferencji i dwóch wystaw poświęconych Tadeuszowi Kościuszce.

Następnie przybliżył zebranym historię rodziny Kościuszki na podstawie książki profesora Tadeusza Korzona „Kościuszko Biografia z dokumentów wysnuta” wydanej w Krakowie w 1894 roku, a będącej częścią Albumu Narodowego w Rappersvilu.

Wygłaszanie referatów na konferencji rozpoczęła dr Longina Ordon, która omówiła kwestię chłopską w Insurekcji Kościuszkowskiej oraz Powstaniach Listopadowym i Styczniowym. Polemiki wokół tego zagadnienia toczyły się i toczą wśród polskich historyków. Dr Longina Ordon przedstawiła to w książce „Spory o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografii i literaturze”.

W 1800 r. w Paryżu została wydana anonimowo (autorem jest Józef Pawlikowski, sekretarz osobisty Tadeusza Kościuszki cieszący się jego zaufaniem) broszura „Czy Polacy mogą wybić się na niepodległość”, w której autor wyraża poglądy Naczelnika w tej kwestii. Pisze tam, że droga do odzyskania niepodległości wiedzie przez ogólnonarodowe powstanie z powszechnym udziałem chłopów. Zagadnienie to przedstawiła w swoim referacie profesor Izabella Rusinowa.

W 1783 roku w Stanach Zjednoczonych utworzone zostało Towarzystwo Cyncynatów zrzeszające najbardziej zasłużonych oficerów, którzy niczym Rzymianin Cyncynat „wszystko opuścili dla obrony ojczyzny”. Tadeusz Kościuszko, jako jeden z trzech cudzoziemców, został uhonorowany Orderem Cyncynata, który wręczył mu Jerzy Waszyngton. W literaturze i malarstwie znajdujemy liczne porównania Naczelnika do Cyncynata. Mówił o tym Adam Tyszkiewicz, adiunkt Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Leszek Marek Krześniak przedstawił pierwszą na ziemiach polskich szkołę parobczą w Maciejowicach, gdzie praktycznie realizowano wskazania Tadeusza Kościuszki. Szkoła istniała w latach 1812-1838 i kształciła chłopskich synów na nowoczesnych rolników w oparciu o maszyny rolnicze produkowane we własnej manufakturze. Fundatorem szkoły był Stanisław Potocki.

Konferencję zakończyła etiuda filmowa zatytułowana „Wizyta”, nawiązująca do odwiedzin Solury - miejsca śmierci Tadeusza Kościuszki - przez księżną Ludwikę Lubomirską z domu Sosnowską. Ludwika Sosnowska była wielką miłością Naczelnika. Na filmie pokazano postać Ludwiki Sosnowskiej odwiedzającej miejsca w Solurze związane z Tadeuszem Kościuszką.

Podczas konferencji można było kupić książki wydane przez Polską Fundację Kościuszkowską, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Niepodległości oraz CBR.

Konferencji towarzyszyły dwie wystawy: „Nowe portrety i wizerunki Tadeusza Kościuszki „Tadeusz Kościuszko Mereczowszczyzna - Solura”. Tę ostatnią można oglądać do 25 maja w holu dolnym Biblioteki.

Wydarzenie objął Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel.

Czytany 2527 razy