czwartek, 16 marzec 2017 15:25

Wykład księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza

15 marca w Centralnej Bibliotece Rolniczej Jego Ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap, biskup senior, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii wygłosił wykład, którego tematem był chrześcijański wymiar kultury polskiej.

Ksiądz biskup mówiąc o naszej kulturze narodowej podkreślił, jak ważna jest dla nas świadomość kultury chrześcijańskiej, a wychowanie w prawdziwej kulturze zawsze prowadzi do wartości. Powiedział także, że największe korzyści wyciągamy z kultury, kiedy sami ją przeżywamy. Przytoczył tu przykład przeżywania okresu Wielkiego Postu, który ma wymiar nie tylko religijny, ale także kulturowy. Jest to czas, kiedy mamy okazję sprawdzić samego siebie, ocenić i zweryfikować nasze dotychczasowe postępowanie, szczególnie względem innych ludzi.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy Jego Ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz życzył wszystkim głębokiego, duchowego przeżycia tych Świętych Dni.

Czytany 6577 razy