środa, 23 marzec 2016 17:11

Posiedzenie Rady Bibliotecznej CBR

22 marca 2015 r. w Czytelni CBR odbyło się doroczne posiedzenie Rady Bibliotecznej – organu opiniującego pracę biblioteki. W posiedzeniu poza zaproszonymi członkami Rady Bibliotecznej wziął także udział dyrektor oraz kierownicy komórek organizacyjnych CBR. Głównymi punktami posiedzenia było zaopiniowanie sprawozdań za 2015 r. oraz planów na 2016 r. Część dotyczącą sprawozdania merytorycznego i zamierzeń w tym zakresie na kolejny rok przedstawił dyrektor CBR dr inż. Marek Cieśliński. Sprawozdanie i plany dotyczące części finansowej omówiła główna księgowa biblioteki  mgr  Anna Sikorska.

Zarówno bogata zawartość części sprawozdawczej jak i zasadność oraz ambitność części planistycznej spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony członków Rady, którzy w swoich wypowiedziach podkreślali swoje wysokie uznanie dla dyrekcji i pracowników CBR. Wysoka ocena część sprawozdawczej jak i planistycznej została sfinalizowana pozytywnym zaopiniowaniem przez wszystkich, obecnych na posiedzeniu Członków Rady.

Korzystając z przedświątecznej atmosfery Pani Przewodnicząca mgr Elżbieta Stefańczyk, oraz Pan Dyrektor dr inż. Marek Cieśliński złożyli wszystkim uczestnikom spotkania serdeczne życzenia świąteczne.

Czytany 6243 razy