wtorek, 24 listopad 2015 20:52

Relacja - 60 lat CBR

20 listopada w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego odbyła się uroczysta Gala z okazji 60. rocznicy powstania Biblioteki. Sala Odczytowa była wypełniona do ostatniego miejsca uczestnikami tego doniosłego wydarzenia, wśród których znajdowali się oczywiście obecni i emerytowani pracownicy CBR. Gośćmi byli rektorzy i przedstawiciele uczelni wyższych, dyrektorzy i pracownicy Instytutów Badawczych oraz jednostek Polskiej Akademii Nauk. Licznie na Gali stawili się dyrektorzy i pracownicy bibliotek centralnych, uniwersyteckich, instytutów naukowych i bibliotek publicznych oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Swoją obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Wojewody Mazowieckiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, władze miasta oraz gospodarze dzielnicy Śródmieście. Miło nam było gościć również dyrektorów i pracowników Jednostek Doradztwa Rolniczego, przedstawicieli współpracujących z Biblioteką jednostek kultury, firm, wydawnictw, agencji rządowych, urzędów oraz mediów. Nie możemy pominąć w tym miejscu także członków Rady Bibliotecznej, Komitetu Honorowego Galerii Postaci Zasłużonych dla Polskiego Rolnictwa, Rady Programowej Kwartalnika Kultura Wsi oraz Rady Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działającego przy naszej Bibliotece.

Jubileusz był doskonałą okazją do wyróżnienia wybranych pracowników za ich wieloletnią i wzorową pracę. Na wniosek dr inż. Marka Cieślińskiego, dyrektora biblioteki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przyznał wybranym pracownikom odznakę honorową „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”, którą wręczył Karol Krajewski, doradca Ministra. Na wniosek dyrektora Biblioteki Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyznał medal Pro Mazovia, dla byłego dyrektora, dr Ryszarda Miazka i dyplomy uznania dla wybranych pracowników CBR, z podziękowaniem za ich zaangażowanie i wieloletnią pracę na rzecz rozwoju placówki. Uroczystego przekazania medalu oraz wręczenia dyplomów dokonał Rafał Zięba, zastępca dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ponadto, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uhonorowało wybranych pracowników za ich długoletnią pracę i wkład w rozwój biblioteki przyznając jedną Honorową Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dwa medale „W dowód uznania” oraz dwa Listy Gratulacyjne. Uroczystego wręczenia ww. wyróżnień dokonała Elżbieta Stefańczyk, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz dyrektor CBR.

Jubileusz był także tym momentem w którym mogliśmy podziękować tym wszystkim, którzy od wielu lat wspierają Bibliotekę i współpracują z naszą placówką. I tak uhonorowaliśmy medalami pamiątkowymi i dyplomami uznania kilkanaście osób szczególnie zasłużonych dla naszej Biblioteki oraz osoby bezpośrednio współpracujące w z nami przy tworzeniu Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ) oraz Systemu Informacji o Badaniach Rolniczych (SIBROL). Medale i dyplomy wręczył dr inż. Marek Cieśliński, dyrektor CBR.

Po wręczeniu odznaczeń, medali i dyplomów głos zabrał dyrektor CBR, dr inż. Marek Cieśliński, który w swojej krótkiej prezentacji przedstawił 60 lat funkcjonowania naszej Biblioteki.

Po wystąpieniu dyrektora nadszedł czas na składanie adresów okolicznościowych, listów gratulacyjnych i upominków. Była to z pewnością bardzo przyjemna część uroczystości dla dyrektora i pracowników CBR, bowiem podziękowaniom nie było końca. Z okazji jubileuszu napłynęły również na adres Biblioteki liczne listy gratulacyjne wysłane drogą pocztową. Bardzo dziękujemy za wszystkie serdeczne życzenia, upominki i ciepłe słowa skierowane pod adresem Centralnej Biblioteki Rolniczej.

Po zakończeniu części oficjalnej goście mieli przyjemność wysłuchać wspaniałego koncertu jednej z największych gwiazd polskiej estrady – Zbigniewa Wodeckiego. Słodkim zwieńczeniem Gali był okazały tort jubileuszowy, oraz lunch przy którym goście i gospodarze mogli podzielić się wrażeniami z uroczystości.

Z okazji jubileuszu 60-lecia Centralna Biblioteka Rolnicza wydała medal pamiątkowy przedstawiający na awersie gmach Biblioteki, a na rewersie postać Michała Oczapowskiego – patrona placówki. Medal zaprojektował znany artysta-rzeźbiarz, Józef Opala. Jubileuszowa uroczystość była świetną okazją do zaprezentowania tego, co najcenniejsze w bibliotece czyli naszych zbiorów. Doskonałą formą tej prezentacji jest album przedstawiający 60 diamentów piśmiennictwa znajdujących się w zasobach Biblioteki. Medal, album i przygotowany także specjalnie na tę okazję kalendarz otrzymali wszyscy goście przybyli na Galę.

Przez cały dzień trwania uroczystości w holu CBR można było oglądać unikatową wystawę medali z kolekcji Hieronima Czerwieńca pt. „Wieś i rolnictwo w sztuce medalierskiej”, przygotowaną we współpracy z Polskim Towarzystwem Numizmatycznym.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy byli tego dnia z nami i dziękujemy za zaszczycenie nas swoją obecnością. Mamy nadzieję że nasz jubileusz na długo zostanie w Państwa ciepłych wspomnieniach i życzliwej pamięci.

Poniżej przedstawiamy fotoreportaż z Gali Jubileuszowej autorstwa Andrzeja Sidora.

Czytany 12352 razy