poniedziałek, 15 czerwiec 2015 17:12

Relacja - I Puławskie Forum na rzecz Rozwoju Biogospodarki

W dniach 9-10 czerwca 2015 r. pani Agnieszka Bartuzi, kierownik CBR Oddział w Puławach wzięła udział w  "I Puławskim Forum na rzecz Rozwoju Biogospodarki". Pierwsza tego typu konferencja zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Puławach miała na celu wymianę  wiedzy i doświadczeń w zakresie szans i możliwości rozwoju biogospodarki w regionach Polski Wschodniej oraz nawiązanie  współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego i biznesowego. W trakcie sesji plenarnej wystąpili przedstawiciele Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  w Puławach, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Politechniki Lubelskiej, Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz goście z Mołdawii. Omówiono najistotniejsze wyzwania oraz trendy związane z rozwojem biogospodarki zarówno w Polsce jak też w  Europie.  W sposób szczególny  potraktowano zagadnienia związane z rozwojem biogospodarki na terenie powiatu puławskiego. Przeanalizowano pozytywne aspekty rozwoju biogospodarki na naszym terenie. Zwrócono także uwagę na zagrożenia i ograniczenia, które ze sobą niesie.

fot. Starostwo Powiatowe w Puławach

Czytany 3838 razy