czwartek, 20 styczeń 2011 13:56

Gala Noworoczna z okazji 55-lecia CBR

W ubiegłą sobotę (15 stycznia br). odbyła się trzecia Gala Noworoczna zorganizowana przez Centralną Bibliotekę Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Tym razem była to uroczystość szczególna, bowiem Biblioteka obchodziła swoje 55 urodziny. Galę poprowadzili Agata Biłas i Daniel Kamiński – pracownicy CBR. Organizatorzy imprezy mieli zaszczyt podejmować obecnych i byłych pracowników Biblioteki, jak również grono zacnych zaproszonych gości. Na szczególne podkreślenie zasługiwała obecność Marka Sawickiego, ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z gronem współpracowników: Markiem Cieślińskim, zastępcą dyrektora Departamentu Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki, Ryszardem Jastrząbem, naczelnikiem Wydziału Organizacji Nauki i Nadzoru oraz Tadeuszem Chyłkiem, naczelnikiem Wydziału Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy. Wśród gości honorowych znaleźli się również: ksiądz Jacek Siekierski, rektor Kościoła Świętej Anny w Warszawie, Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, Janina Orzełowska, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego wraz ze współpracownikami wśród których była Bożena Żelazowska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Elżbieta Stefańczyk, wicedyrektor Biblioteki Narodowej, Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wraz z Moniką Sówką, przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, profesor dr hab. Wiesław Oleszek, dyrektor Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Naukowy w Puławach, Mirosław Mazurek, prezes Zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. Bronisze, Janusz Dąbrowski, dyrektor Praskiej Giełdy Spożywczej, Edyta Kwasowska reprezentująca Spółdzielnię Piekarko-Ciastkarską w Warszawie oraz Irena Jagielska reprezentująca Polskie Młyny S.A. Byli także obecni przedstawiciele agencji rządowych i mediów.

Uroczystą galę otworzył dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej, Ryszard Miazek, a następnie głos zabrał minister Marek Sawicki, który wręczył honorową odznakę „Zasłużony dla rolnictwa” następującym osobom: Elżbiecie Gąseckiej, Zbigniewowi Grabowskiemu, Danucie Rogali, Annie Sikorskiej i Agacie Wojnickiej. Nasi pracownicy zasłużyli się także na polu bibliotekarskim, czego dowodem był medal „W dowód uznania”, który Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Elżbieta Stefańczyk wręczyła wicedyrektor CBR, Barbarze Barwiołek oraz kierownikowi Pracowni Gromadzenia, Ewidencji i Formalnego Opracowania Zbiorów CBR, Mariannie Oklińskiej. Społeczność bibliotekarska uhonorowała także Centralną Bibliotekę Rolniczą za działalność na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim oraz za zasługi dla SBP, przyznając medal "Bibliotheca Magna - Perennisque". Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznał natomiast Bibliotece za wybitne zasługi dla Mazowsza medal „Pro Masovia”, który dyrektorowi CBR wraz listem gratulacyjnym wręczyła Janina Orzełowska Wicemarszałek.

Z okazji urodzin Biblioteka została obdarowana prezentami, były to m. in. dwa portrety osób związanych z budynkiem, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66. Pierwszy to wizerunek Marii Curie-Skłodowskiej, która stawiała tu pierwsze kroki w swojej pracy naukowej, autorstwa Magdaleny Rutkowskiej, zaś drugi - Michała Oczapowskiego, patrona Biblioteki, który namalował Tomasz Milasz.

Po zakończeniu części oficjalnej zaproszeni goście mieli przyjemność wysłuchać pięknych arii operowych i operetkowych, które podczas koncertu „Słoneczne przeboje we dwoje”, wykonali: Aleksandra Bubicz (sopran) i Robert Mojsa (tenor). Na fortepianie akompaniował im Maciej Baranowski. Słodkim uwieńczeniem Gali był tort urodzinowy podarowany przez Spółdzielnię Piekarsko-Ciastkarską.

oprac. Joanna Radziewicz

Czytany 4732 razy