niedziela, 27 marzec 2011 14:55

Spotkania Europejskie Wspólna Polityka Rolna – Doświadczenie i Przyszłość

23 marca br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyło się seminarium „Wspólna Polityka Rolna – Doświadczenie i Przyszłość”, inaugurujące cykl „Spotkań Europejskich”, których inicjatorami byli Jarosław Kalinowski i Czesław Siekierski, posłowie do Parlamentu Europejskiego. Spotkania dotyczyć będą najważniejszych kwestii związanych z przyszłością polskiej wsi i rolnictwa, zagrożeń środowiskowych, bezpieczeństwa żywnościowego oraz zachowania narodowej tożsamości i polskiego dziedzictwa kulturowego.


Ze względu na polską prezydencję w Unii Europejskiej i pracami nad przyszłym budżetem UE dominować będą tematy, takie jak: Wspólna Polityka Rolna; polityka spójności; perspektywy finansowe na lata 2014-2020; Strategia Europa 2020; zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; bioróżnorodność i stan środowiska; zdrowa żywność; liberalizacja wymiany handlowej na świecie – WTO; rola i znaczenie spółdzielczości w społeczno-gospodarczym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich; kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego; funkcja symboliki chleba w propagowaniu humanistycznych, uniwersalnych postaw i wartości. Terminy następnych spotkań seminaryjnych planowane są na: 13 kwietnia, 18 maja, 22 września, 20 października i 24 listopada. Do udziału w debatach zapraszamy przedstawicieli świata polityki, nauki, administracji państwowej, agend i organizacji rolniczych i konsumenckich, producentów żywności, rolników, publicystów zajmujących się problematyką wsi i rolnictwa, studentów i mieszkańców Warszawy.

Seminarium „Wspólna Polityka Rolna – Doświadczenie i Przyszłość” miało na celu podsumowanie historycznego dorobku oraz omówienie wyzwań stojących przed Unią Europejską. Moderatorem spotkania był Ryszard Miazek, dyrektor CBR. Spotkanie inaugurujące rozpoczęło się od wystąpień wstępnych eurodeputowanych, Jarosława Kalinowskiego i Czesława Siekierskiego. Wstępem do dyskusji była prezentacja Joanny Czapli, dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w MRiRW „Wspólna Polityka Rolna – dotychczasowe efekty i dostosowania”. Problematykę Wspólnej Polityki Rolnej rozwinął Waldemar Guba, wicedyrektor ds. Analiz i Strategii Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MRiRW, wykładem „Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku – stan prac nad reformą na forum UE”. Tezy spotkania wywołały gorącą dyskusję licznie przybyłych uczestników.

Prezentacje:

  1. Wspólna Polityka Rolna UE – dotychczasowe efekty i dostosowania - Joanna Czapla MRiRW - Pobierz
  2. Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku – stan prac nad reformą na forum UE - Waldemar Guba MRiRW - Pobierz

 

Europoseł Jarosław Kalinowski
Europoseł Czesław Siekierski
Dyskusje

 

oprac. Joanna Radziewicz

 

Czytany 4223 razy