piątek, 20 maj 2011 14:49

Spotkania Europejskie Wpływ rolnictwa na glebę, zmiany klimatyczne i gospodarkę wodną

18 maja br. w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyło się kolejne trzecie już seminarium z cyklu Spotkań Europejskich.


Wstępem do dyskusji na temat „Wpływu rolnictwa na glebę, zmiany klimatyczne i gospodarkę wodną”były prezentacje pracowników Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach:

  • Prof. dr hab. Jana Kusia „Problemy płodozmianowe, gospodarka materią organiczną, żyzność gleb”;
  • Prof. dr hab. Antoniego Fabera „Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne, emisja gazów cieplarnianych, sekwestracja węgla przez rolnictwo”;
  • Dr Jerzego Kozyry „Procesy adaptacji rolnictwa do zmian klimatu, emisja gazów cieplarnianych”;
  • Dr Mariusza Matyki „Ocena skutków środowiskowych PROW, problemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.


Z prezentacją „Rolnictwo a gospodarka wodna” wystąpili również naukowcy z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, prof. dr hab. Leszek Łabędzki oraz prof. dr hab. Edmund Kaca.

Uczestnicy spotkania w dyskusji starali się odpowiedzieć na pytanie: jakie instrumenty wspierania rolnictwa byłyby najodpowiedniejsze w ramach Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, aby uczynić je bardziej przyjaznym dla środowiska naturalnego w obszarze oddziaływania na glebę, klimat i wodę?

Nad przebiegiem dyskusji czuwał dyrektor Biblioteki dr Ryszard Miazek, a jej podsumowania dokonali dyrektor Joanna Czapla oraz dyrektor dr Waldemar Guba z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prezentacje przedstawione na seminarium:

  1. Emisja gazów cieplarnianych i sekwestracja węgla przez rolnictwo - prof. Antoni Faber - Pobierz
  2. Rolnictwo a gospodarka wodna - prof. Leszek Łabędzki, prof. Edmund Kaca - Pobierz
  3. Procesy adaptacyjne w rolnictwie wobec zmian klimatu. Emisje gazów cieplarnianych - dr Jerzy Kozyra - Pobierz
  4. Ocena skutków środowiskowych PROW, problemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii - dr Mariusz Matyka - Pobierz
  5. Gospodarka płodozmianowa - prof. Jan Kuś - Pobierz

oprac. Joanna Radziewicz
 

Czytany 4187 razy