poniedziałek, 20 czerwiec 2011 14:38

Spotkania Europejskie Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej

15 czerwca w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej, odbyło się czwarte z kolei Seminarium Europejskie zorganizowane z inicjatywy posłów do Parlamentu Europejskiego, Jarosława Kalinowskiego i Czesława Siekierskiego - „Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej”.


Moderatorem spotkania był prof. dr hab. Jan Niemiec, Prorektor ds. Nauki SGGW, były Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach.

Prezentacje, stanowiące wstęp do dyskusji, wygłosili:

  • prof. dr hab. Roman Kołacz, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - „Dobrostan zwierząt”;
  • prof. dr hab. Eugeniusz Herbut, Zastępca dyrektora ds. Nauki Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie i dr Jacek Walczak, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie - „Wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko” - Pobierz;
  • prof. dr hab. Tomasz Sakowski, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu - „Produkcja mleka i bydła mięsnego na użytkach zielonych” - Pobierz;
  • Krzysztof Jędrzejewski, przedstawiciel Eurogroup for Animals w Polsce - “Nowa WPR a dobrostan zwierząt - cele i środki” - Pobierz.


Podsumowania dyskusji dokonał Wojciech Wojtyra, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

oprac. Elżbieta Osińska-Kassa

 

Czytany 3860 razy