piątek, 07 październik 2011 14:25

II Kongres Nauk Rolniczych „Nauka-Praktyce” „Narodowe strategiczne programy badań dla sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich”.

5 października br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66 odbył się II Kongres Nauk Rolniczych „Nauka-Praktyce” pod hasłem „Narodowe strategiczne programy badań dla sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich”. Spotkanie miało na celu zdefiniowanie strategicznych programów badań dla rolnictwa i obszarów wiejskich, integrację środowiska naukowego oraz promocję nauk rolniczych. Głównymi zagadnieniami omawianymi podczas trwania sesji były: kierunki rozwoju nauk rolniczych oraz ich wpływ na kształt polityki rolnej w Polsce w okresie średnio i długoterminowym, wpływ nauki na biogospodarkę i innowacyjny model rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania produkcji, bezpieczeństwo żywności i standardy jakościowe w warunkach zmian środowiskowych oraz oczekiwane rozwiązania transferu wiedzy na rzecz rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich. Organizatorem II Kongresu Nauk Rolniczych było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś honorowy patronat sprawował Prezydent RP, Bronisław Komorowski. Opiekunami medialnymi byli: TVP S.A. Program Pierwszy, Jedynka Polskie Radio oraz Telewizja TVR. Kongres otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki.


W czasie Pierwszej Sesji Plenarnej ze swoimi prezentacjami wystąpili:

 • prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, Instytut Środowiska Rolniczego Leśnego PAN w Poznaniu – „Ograniczenie zagrożeń klimatycznych w odniesieniu do rolnictwa i rozwoju wsi”
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie, „Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolno-spożywczego”
 • prof. dr hab. Wojciech K. Święcicki, Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, „Nowe technologie w produkcji roślinnej – przyjazne dla człowieka i środowiska”
 • prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, Instytut Zootechniki – PIB w Balicach k/Krakowa, „Strategiczne kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej uwarunkowane oczekiwaniem społecznym, ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt”
 • prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, „Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski”



  Podczas drugiej Sesji Plenarnej wygłaszono referaty:

 • dr hab. inż. Eugeniusz K. Chyłek, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, „Biogospodarka – konkurencyjność konkurencyjność zrównoważone wykorzystanie zasobów”
 • prof. dr hab. Mariusz Piskała, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, „Bezpieczna żywność prozdrowotna dla długiego i komfortowego życia”
 • prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, „Zagrożenia bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym: intensyfikacja rolnictwa, zmiany klimatyczne i gatunki inwazyjne”
 • prof. dr hab. Edmund Kaca, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, „Gospodarowanie wodą w sektorze rolno-żywnościowym i na obszarach wiejskich w warunkach nowych wyzwań i ograniczeń”
 • dr Magdalena Rogulska, Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie, „Powiązanie rolnictwa i energetyki w kontekście realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce”
 • prof. dr hab. Józef Kania, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, „System transferu wiedzy dla sektora rolno-żywnościowego – oczekiwane kierunki rozwoju”



  Podsumowania merytorycznego Kongresu dokonał prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, który przedstawił także propozycję uchwały kongresowej.

oprac. Joanna Radziewicz

 

Czytany 3994 razy