piątek, 10 luty 2012 13:09

Dokąd zmierza WPR?

9 stycznia br. odbyła się konferencja ekspercko-medialna zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centralną Biblioteką Rolniczą im. Michała Oczapowskiego podsumowująca polską prezydencję w UE w zakresie rolnictwa i rybołówstwa. W dyskusji udział wzięli zaproszeni przez Ministra Marka Sawickiego przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, reprezentanci związków i organizacji rolnych, naukowcy i eksperci.


Gospodarz konferencji „Dokąd zmierza WPR?", Minister Marek Sawicki podjął się oceny polskiej prezydencji, która w jego przekonaniu była jedną z najlepszych mimo, iż przypadła na szczególnie trudny moment związany z panującym w Europie kryzysem gospodarczym.

Najważniejszym przedsięwzięciem resortu rolnictwa podczas przewodnictwa Polski w UE było zorganizowanie nieformalnej Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa we Wrocławiu, która dotyczyła tzw. Zielonej Księgi w zakresie promocji i informacji o produktach rolnych. Zwrócono tam uwagę na konieczność wspomagania działań promocyjnych w trzech aspektach: rynku lokalnego, rynku wewnętrznego UE oraz rynku globalnego. Na uwagę zasługuje także propozycja Ministra dotycząca przeprowadzenia publicznej debaty nad tzw. pakietem legislacyjnym w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej, która była dla naszego kraju krokiem w kierunku realizacji nowych uwarunkowań prawnych wynikających z Traktatu Lizbońskiego. "Mamy jeszcze czas do podjęcia ostatecznych rozwiązań, które powinny wejść w życie od stycznia 2014 roku. Jestem przekonany, że doświadczenia wyniesione z obecnego kryzysu pozwolą na wypracowanie rozwiązań służących rzeczywistej i głębokiej reformie WSR, która uczyni europejskie rolnictwo silnym i konkurencyjnym na globalnym rynku" - podkreślał Minister Marek Sawicki.

W czasie trwania konferencji Minister odniósł się także do sprawy pomocy żywnościowej dla najuboższych, która ma być kontynuowana w latach 2012-2013 oraz do kwestii likwidacji kwotowania produkcji mleka, na temat, której dyskusja nie została jeszcze zakończona. Mocno podkreślał również fakt, że jednym z najważniejszych założeń WPR jest wyrównywanie poziomów i likwidacja różnic, co nie ma odniesienia w przyznawaniu dopłat bezpośrednich w oparciu o parametry historyczne, a nie obiektywną ocenę sytuacji.

Na konferencji dyskutowano także o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku oraz stanowisku Polski wobec reformy Wspólnej Polityki Rybackiej. W trakcie spotkania prezentowane były dwa filmy: "Rogale świętomarcińskie w Brukseli" i "Polska Prezydencja dla Europy".

Fot. Biuro prasowe Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oprac. Joanna Radziewicz

 

Czytany 4259 razy