wtorek, 11 wrzesień 2012 00:46

III edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” – rozstrzygnięta

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar organizuje od 2009 roku konkurs na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich zatytułowany „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Polski Komitet ds. UNESCO.


Celem konkursu jest promocja wartości obszarów wiejskich, ich dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat rozwoju polskiej wsi. Inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym ilość i różnorodność nadsyłanych prac. Znajdują się wśród nich monografie wsi, osobiste wspomnienia, opisy tradycji oraz życia mieszkańców wsi, a nawet powieści scenariusze teatralne.

W ramach konkursu Kapituła ocenia prace w dwóch kategoriach:

I - Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
II - Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W minioną środę – 25 kwietna w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom III edycji Konkursu. Tegorocznymi laureatami zostały dwie kobiety. W I kategorii zwyciężyła Aleksandra Paprot za monografię „Stara Kościelnica. Dzieje żuławskiej wsi”, w II - Mariola Platte za „Słowa na miedzy przysiadły. Antologia poetów wsi”.

Poczynając od 2000 roku fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa publikuje co dwa lata raport o stanie polskiej wsi. Od roku 2011 inicjatywą uzupełniającą te publikacje są konwersatoria „Polska wieś w XXI wieku”, które towarzyszą uroczystościom wręczania nagród. Drugie spotkanie z tego cyklu „Wieś jako środowisko społeczne i kulturowe’ zostało zainspirowane tematyką opracowań nadesłanych na ubiegłoroczny konkurs, których autorzy mocno akcentują zagadnienia dotyczące przesiedleńców na obszarach wiejskich oraz ich wpływu na kulturę regionu. Relacje między mieszkańcami wsi, a miejscem ich życia stanowią ważny element literatury polskiej, w tym poezji, w której motyw wsi wielokrotnie powraca.

W czasie konwersatorium swoje wystąpienia zaprezentowały: dr. Barbara Perepeczko, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN – „Mieszkańcy północnej Polski w poszukiwaniu lokalnej tożsamości” oraz prof. dr hab. Izabella Bukraba – Rylska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN – „Poezja wsi – perspektywy polonistyczne i socjologiczne”. Podsumowania konwersatorium dokonał prof. dr hab. Józef Styk, Uniwersytet Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie.

oprac. Elżbieta Osińska-Kassa

 

Czytany 3911 razy