czwartek, 27 wrzesień 2012 00:44

Kazimierz Rykowski– leśnik i artysta

Kazimierz Rykowski od wielu lat jest pracownikiem Instytutu Badawczego Leśnictwa i to właśnie w tej instytucji przeszedł przez wszystkie szczeble kariery naukowej. Jego zainteresowania zawodowe oscylują wokół zagadnień związanych z ochroną środowiska i ekologią lasu, różnorodnością biologiczną, użytkowaniem i ochroną dzikiej przyrody oraz zmianami klimatycznymi. Jest autorem, koordynatorem i realizatorem licznych programów badawczych, autorem ponad 200 publikacji naukowych, artykułów, rozpraw i książek oraz współautorem patentu na biologiczną metodę ochrony lasu (PgIBL). Był również przewodniczącym Europejskiej Komisji Leśnictwa FAO, członkiem Światowej Komisji Leśnictwa i Trwałego Rozwoju ONZ. Jest członkiem Szwedzkiej Królewskiej Akademii Rolnictwa i Leśnictwa, a także Komitetów Naukowych Polskiej Akademii Nauk.


24 września odbył się wernisaż wystawy malarstwa Kazimierza Rykowskiego, na którym zgromadziło się zacne grono rodziny, przyjaciół i współpracowników artysty.. Autor wprowadzając przybyłych w świat swojej twórczości powiedział, że to właśnie im zawdzięcza to, ze maluje. Chwile, które spędza z bliskimi wśród pięknych mazurskich krajobrazów przenosi na obrazy. Prezentowane prace są odzwierciedleniem różnego rodzaju emocji, doznań i nastrojów autora. Ukazują obraz człowieka i jego związki z przyrodą, a przede wszystkim najdroższe jego sercu osoby i krajobrazy. Oprócz malarstwa Kazimierz Rykowski uprawia również grafikę, rzeźbę i ceramikę. Jest twórcą pomnika Jana Teodora Hausbrandta w Sękocinie, tablicy upamiętniającej profesora Hjalmara Ugglę na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, „Piety Katyńskiej” w Nadleśnictwie Celestynów, rzeźby „Anioła Milczenia” na cmentarzu komunalnym w Chorzelach oraz wielu rysunków satyrycznych o tematyce leśnej wydanych w książce „Z uśmiechem przez las i … okolice”. Od 2006 roku jest członkiem Związku Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa.

Wystawę można oglądać do 16 października.

Czytany 5390 razy