środa, 17 kwiecień 2013 00:30

Wkład prof. Franciszka Bujaka do badań naukowych i polskiej kultury politycznej

Franciszek Bujak (1875-1953) – polski historyk dziejów gospodarczych i społecznych Polski – pod takim hasłem 9 kwietnia w CBR odbyła się sesja naukowa poświęcona temu zasłużonemu uczonemu.

Franciszek Bujak pochodził z rodziny chłopskiej. Studiował nauki humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1899 r. uzyskał tamże doktorat z historii geografii, a sześć lat później habilitował się na podstawie pracy „Studia nad osadnictwem Małopolski”. W latach 1905-1919 wykładał historię gospodarczą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie był ekspertem delegacji polskiej na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. zajmującym się zagadnieniami gospodarczymi. W latach 1919-1921 jako profesor zwyczajny wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Swoją karierę polityczną związał z PSL „Piast” i SL. W tym czasie był przez pewien czas ministrem rolnictwa i dóbr państwowych w rządzie Władysława Grabskiego. W latach 1921-1939 był kierownikiem Zakładu Historii Społeczno-Gospodarczej Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W tym czasie dwukrotnie pełnił funkcje prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 1924 r. współpracował także z Instytutem Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Po wojnie powierzono mu Katedrę Ekonomiki Spółdzielczej na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1948 roku przeszedł na emeryturę. Miał na swoim koncie wiele publikacji naukowych. Był m.in. współwydawcą i redaktorem naczelnym miesięcznika „Wieś i Państwo”.

    Wstępem do dyskusji o życiu i działalności profesora - prowadzonej przez gości sesji - były wystąpienia przygotowane przez:

  • prof. dr hab. Mariana Marka Drozdowskiego (przewodniczącego Komisji Biografistyki Polskiego Towarzystwa Historycznego),
  • prof. dr hab. Tomasza Boreckiego (Doradcę Społecznego Prezydenta RP, byłego rektora SGGW),
  • dr Janusza Gmitruka (dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego),
  • dr Ryszarda Miazka (dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej).

 

Czytany 4148 razy