piątek, 14 czerwiec 2013 00:21

IV edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” – rozstrzygnięta!

Od 2009 r. Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) organizuje konkurs na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Jego celem jest promocja wartości obszarów wiejskich, ich dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacanie publicznej debaty na temat możliwości rozwoju polskiej wsi.

12 czerwca 2013 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród i promocja prac laureatów IV edycji konkursu.

W pierwszej kategorii konkursu, obejmującej prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, nagrodzono pracę pt. „Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian” autorstwa pani Eweliny Szpak. Opracowanie dotyczy okresu, który – jak zaznacza w recenzji prof. Jerzy Wilkin - „dość szybko znika w niepamięci, a dla wielu młodszych Polaków jest całkowicie nieznany. Wiedzę na temat tamtego okresu warto utrwalić i wyciągnąć z niej różne lekcje”.
W drugiej kategorii, w której złożono prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi, laureatką została pani Zofia Szanter, autorka opracowania „Z przeszłości Łemkowszczyzny. Dzieje Przysłopia i Nowicy”. Jest to – jak zauważył prof. Józef Styk - „znakomite studium historyczne dwóch wsi łemkowskich”. Zawarta w zwycięskim opracowaniu bogata historia regionu w połączeniu z opisem zwyczajów społeczności wiejskiej sprawia, że lektura jest pozycją godną uwagi.

Obie Panie laureatki otrzymały nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł każda, a wyróżnione prace Fundacja wydała w Wydawnictwie Naukowym Scholar.
Z nagrodzonymi pracami łączy się temat trzeciego konwersatorium z cyklu „Polska wieś w XXI wieku: Gospodarka i kultura chłopska – ciągłość i adaptacyjność (perspektywa historyczna i socjologiczna)”. Poświęcone ono zostało dziejom i zwyczajom społeczności wiejskich z zamiarem wywołania dyskusji nad historycznymi źródłami dzisiejszych postaw mieszkańców wsi. Wprowadzeniem do dyskusji były referaty:

  • prof. dr hab. Hanny Podedwornej pt.: „Gospodarka chłopska jako struktura długiego trwania”,
  • prof. dr hab. Józefa Styka pt.: „Czynniki reintegracji społeczności wiejskich”,
  • prof. dr hab. Rocha Sulimy pt.: „Społeczne „obrazy” wsi”.

Streszczenia referatów wygłoszonych w czasie III konwersatorium.

 

Czytany 3880 razy