sobota, 26 październik 2013 22:53

X Rolniczy Festiwal Nauki

W dniach 17-18 października 2013 r. odbył się X Rolniczy Festiwal Nauki organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a opiekunami medialnymi byli Zielony Sztandar, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława Reymonta, Nowa Wieś Europejska, TVR 24 i Rolniczy Magazyn Elektroniczny.

W pierwszym dniu Festiwalu, w Brwinowie, uczestnicy podejmowali tematy dotyczące transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Nad sprawnym przebiegiem konferencji i dyskusji w czasie całego Festiwalu czuwał redaktor Krzysztof Michalski. Ze swoimi referatami wystąpili:

 • Mgr Inż. Marek Krysztoforski - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu - Transfer wiedzy i partnerstwo innowacyjne w ramach PROW 2014-2020
 • Prof. dr hab. Sławomir Zawisza – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - Doradztwo w systemie transferu wiedzy – oczekiwania i kierunki rozwoju
 • Prof. dr hab. Grażyna Podolska – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach - Innowacyjne kierunki rozwoju technologii w produkcji zbóż
 • Dr inż. Zenon Choroszy – Instytut Zootechniki – PIB w Krakowie - Innowacyjne kierunki rozwoju chowu i hodowli bydła mięsnego w Polsce
 • Dr inż. Tadeusz Blicharski – Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” - Innowacyjne kierunki rozwoju technologii w produkcji trzody chlewnej.


Przez cały czas trwania konferencji na stoiskach promocyjnych prezentowane były osiągnięcia jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni rolniczych.
W drugim dniu Festiwalu, w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie, odbyła się konferencja „Zdrowie w środowisku pracy rolników”. Dyskusję poprzedziły cztery referaty i dwa komunikaty: Wygłosili je:

 • Prof. Wojciech Sodolski, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie –
  Stan zdrowia mieszkańców wsi  –   POBIERZ
 • Dr nauk medycznych Jan Kopczyk, Naczelny lekarz KRUS –
  Ochrona zdrowia w działalności KRUS (prewencja, orzecznictwo lekarskie, rehabilitacja)  –   POBIERZ
 • Prof. Cezary Pałczyński, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi –
  Choroby alergiczne i zagrożenia toksyczne w środowisku pracy rolników  –   POBIERZ
 • Prof. dr hab. Marian Podstawka, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW –
  Miejsce ZUS i KRUS w sektorze finansów publicznych  –   POBIERZ
 • Dr Teresa Kłapeć, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie –
  Narażenie rolników na geohelmintozy – choroby przenoszone przez glebę  –   POBIERZ
 • Dr Angelina Wójcik-Fatla, Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie –
  Choroby odzwierzęce  –   POBIERZ

Szczególnym wydarzeniem drugiego dnia Festiwalu było otwarcie wystawy poświęconej profesorowi Tadeuszowi Wolskiemu – „Tadeusz Wolski – życie pisane odmianami zbóż” oraz osłonięcie jego portretu w Galerii Meritorum Agriculture Centralnej Biblioteki Rolniczej. Postać tego wybitnego naukowca oraz jego osiągnięcia przybliżył uczestnikom spotkania Prezes Zarządu Firmy DANKO dr Karol Marciniak. Wśród gości honorowych znaleźli się członkowie najbliższej rodziny profesora – żona i synowie.
Przez cały czas trwania konferencji odbywał się kiermasz książek o tematyce rolniczej i naukach pokrewnych.

 

Czytany 4519 razy