niedziela, 25 październik 2009 21:02

Kapliczki polskie

Dnia 14 października br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 miał miejsce wernisaż wystawy fotografii Janiny Bieli – „Kapliczki polskie”.

Autorka przez lata pracowała jako nauczycielka plastyki w szkole podstawowej i w gimnazjum i wraz z młodzieżą zrealizowała pięć autorskich programów dotyczących Dziedzictwa Kulturowego Mazowsza. Ta praca była impulsem do dalszych poszukiwań twórczych oraz poszerzenia własnych zainteresowań.

Wędrówki po Polsce związane z poznawaniem bardzo różnych kulturowo miejsc zaowocowały powstaniem kolekcji fotografii, która była prezentowana w Muzeum Pocysterskiego Klasztoru w Sulejowie, w rozmaitych domach kultury, szkołach czy przykościelnych galeriach sztuki. Fotografie Janiny Bieli ukazują się także w miesięczniku „Wiadomości Parafialne”.

W 2008 roku za szczególne zasługi dla oświaty autorka otrzymała „Medal Komisji Edukacji Narodowej” oraz odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wystawę można było oglądać do końca listopada w godzinach otwarcia Biblioteki.

 

Czytany 4132 razy