sobota, 10 październik 2009 21:59

VII Warszawskie Święto Chleba

 

 

 

Warszawskie Święto Chleba jest organizowane od 6 lat i wpisało się na stałe w program imprez kulturalnych stolicy. Głównym celem tej imprezy jest popularyzacja tradycji wsi mazowieckiej, jej obyczajów i obrzędów związanych z chlebem oraz prezentacja tradycyjnych wyrobów artystycznych i kulinarnych. Głównym organizatorem święta jest Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, a patronem honorowym od początku jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Współorganizatorami imprezy są: Państwowe Muzeum Etnograficzne, Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie, Cech Piekarzy w Warszawie, Praska Giełda Spożywcza, Polskie Młyny S.A., Zespół Młynów Jelonki, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacja „Moje Wojenne Dzieciństwo” oraz Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych.


Tegoroczne Święto Chleba odbyło się na Krakowskim Przedmieściu w pierwszą niedzielę października. Rozpoczęło się mszą świętą w kościele Świętej Anny przy Krakowskim Przedmieściu, która była poświęcona Świętemu Klemensowi – patronowi piekarzy, człowiekowi, który całe swoje życie poświęcił pracy charytatywnej i duszpasterskiej. Prowadził on w Warszawie sierociniec oraz szkołę elementarną, a także był twórcą jedynej wówczas szkoły dla dziewcząt. Założył kilka bractw, drukarnię oraz wydawnictwo książek religijnych i szkolnych. Utrzymywał dwa kościoły: św. Benona oraz opuszczony po kasacie zakonu kościół jezuicki przy katedrze. Skazany na wygnanie do końca życia przebywał w Wiedniu, gdzie zasłynął jako wspaniały spowiednik i kaznodzieja. Duchowo i materialnie wspierał także młodzież uniwersytecką. Ze względu na wielkie zasługi dla Warszawy jest zaliczany do świętych polskich i uznany za współpatrona stolicy.

Po nabożeństwie sprzed budynku Biblioteki w kierunku Placu Zamkowego, ruszył kolorowy korowód wińców i chlebów dożynkowych. Na scenie miało miejsce uroczyste otwarcie imprezy przez dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej, dr Ryszarda Miazka. Przesłanie do uczestników Święta od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał Podsekretarz Stanu, Marian Zalewski, który wręczył odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa” – Janowi Sosze, kapelmistrzowi Zespołu Hejnalistów, Młodzieżowej Orkiestry Dętej ze Zwierzyńca, Małgorzacie Orlewicz, wicedyrektorowi Państwowego Muzeum Etnograficznego i Bogdanowi Mamajowi, Starszemu Cechu Piekarzy. Następnie odbyło się wręczenie Dyplomów od dyrektora CBR i Starszego Cechu Piekarzy przedstawicielom piekarni warszawskich – Piekarni Putka J.Z. i S. Putka i A. Pudzianowski, Piekarni „ARNIE” Andrzej i Romuald Niewiadomscy, Piekarni Mariana Pozorka, Piekarni „KURACYJNA” Kałasa, Milej S.J., Zakładowi Produkcyjno-Handlowemu „LECH” Leszek Ostaszewski, Piekarni „DRAGAN” S.J., INTERCHEMALL Zespołowi Młynów Jelonki Sp. z. o.o.. Firmie POLSKIE MŁYNY S.A., Firmie WITT-BACKALDRIN Sp. z o.o., Firmie AMBASADOR 92, Firmie Bake Mark Polska Sp. z o.o. oraz Piekarni „Na Barskiej” S.C. Ostatnim elementem uroczystości było przekazanie tradycyjnych chlebów obrzędowych gościom honorowym i współorganizatorom Święta.

Na przybyłych na Krakowskie Przedmieście czekały liczne atrakcje. Na estradzie przed Kolumną Zygmunta wystąpili: Dziecięcy Zespół Muzyczny pod opieką Katarzyny Kowalskiej, Warszawski Chór Międzyuczelniany, Zespół Hejnalistów, Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Zwierzyńca i gość specjalny, którym był zespół folkowy „Hoboud”, laureat Festiwalu Polskiego Radia Nowa Tradycja 2009. Zaprezentował on współczesne aranżacje warmińskich pieśni ludowych śpiewanych gwarą. Do późnych godzin popołudniowych na estradzie grały także i śpiewały zespoły ludowe: „Szczawiniacy”, „Krasne”, „Karniewiacy”. Występy zakończyła Orkiestra z Chmielnej. Wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia odbywał się kiermasz, na którym odwiedzający mogli skosztować i kupić wyroby mistrzów piekarstwa i ciastkarstwa, wspaniałe wędliny, sery kozie czy znakomite produkty pszczele. Nie zabrakło także twórców ludowych, którzy prezentowali swoje prace, takie jak kosze wiklinowe, haftowane obrusy, serwety, tkane narzuty oraz rzeźby.

 

 

 

 

Czytany 4277 razy