poniedziałek, 27 maj 2019 08:25

Szlak turystyczny Poniatówki w woj. kujawsko-pomorskim

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, ma za zadanie m.in. upamiętniać wybitne postacie zasłużone dla polskiego rolnictwa. W grudniu 2018 r. zorganizowała konferencję poświęconą sześciokrotnemu ministrowi rolnictwa w II RP, Juliuszowi Poniatowskiemu (1886-1975). Przedsięwzięcie to zaowocowało współpracą z Fundacją „Poniatówka Polska” z Koronowa, która wskrzesza pamięć o największym dziele ministra, akcji osadniczej, w wyniku którego powstały Poniatówki.

W środę 22 maja, w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w podbydgoskim Karolewie, odbyła się inauguracja wystawy o historii Poniatówek i Szlaku turystycznego Poniatówki. Były to wiejskie siedliska, początkowo murowane, potem wyłącznie drewniane, składające się z domu, stodoły i obory, powstałe na terenach poparcelacyjnych w województwach wielkopolskim i pomorskim. Charakterystycznym elementem Poniatówki był dom mieszkalny z narożnym wejściem na słupie z łukami. Pierwsze osady powstały w 1935 r., a szacuje się, że do 1937 r. było ich ponad 3300.

Podczas wykładu, Andrzej Jurak z Fundacji Poniatówka Polska, przybliżył gościom historię Poniatówek, stan zachowanych siedlisk, a także uzmysłowił potrzebę ich ochrony. Bardzo interesujące były wspomnienia Świadków Historii, którzy mieszkali w Poniatówkach.

Następnie otwarto wystawę, składająca się z 40 plansz. Ekspozycję otworzyli zaproszeni goście z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Bydgoszczy, Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie, przedstawiciele szkół rolniczych, organizacji turystycznych regionu oraz Świadkowie Historii.

Na turystyczny Szlak Poniatówki składa się obecnie ponad 100 lokalizacji osad lub ich fragmentów, które zostały pokazane na internetowej mapie. To ułatwi zainteresowanym zaplanowanie wycieczek samochodowych, rowerowych lub pieszych i dotarcie do istniejących jeszcze obiektów. Szlak w terenie będzie wkrótce oznaczony dedykowanym znakiem.

Główną atrakcją spotkania była pierwsza podróż planowanym turystycznym Szlakiem Poniatówek. Zabytkowy autobus „Ogórek” przewiózł gości na teren trzech byłych poniemieckich majątków w Trzebieniu, Pyszczynie i Kotomierzu, gdzie zachowało się kilkadziesiąt dawnych osad. Większość z nich została po wojnie zmodernizowana, ale układ budynków pozostał w większości ten sam.

Wystawa i Szlak powstały w ramach projektu współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020. Patronat honorowy wystawy i Szlaku Poniatówki objęli m.in.: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Mikołaj Bogdanowicz.

Czytany 3573 razy