piątek, 21 grudzień 2018 12:15

Relacja z konferencji „Juliusz Poniatowski – odbudowa II RP”

13 grudnia w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyła się konferencja naukowa: „Juliusz Poniatowski – odbudowa II RP”.

Konferencję otworzył Zbigniew Filipkowski, Dyrektor CBR, który przywitał przybyłych gości, w tym dr Karola Krajewskiego, doradcę Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dyrektor Zbigniew Filipkowski przedstawił także krótko sylwetkę Juliusza Poniatowskiego, podkreślając, że był najwybitniejszym ministrem rolnictwa II RP. Zabierając głos dr Karol Krajewski podkreślił, że Ministerstwo docenia działalność dydaktyczną prowadzoną przez Bibliotekę oraz przekazał wszystkim zebranym życzenia świąteczne od Ministra Rolnictwa.

Następnie dr Alicja Bieńkowska-Krysztop, autorka pracy doktorskiej: „Juliusz Poniatowski. Biografia polityczna”, wygłosiła referat: „Juliusz Poniatowski (1886-1975). Polityk – ekonomista – pedagog”. Niezwykle interesująco i barwnie nakreśliła sylwetkę Ministra opowiadając o jego powiązaniach rodzinnych, dzieciństwie, młodości, życiu prywatnym, zawodowym pracy naukowej.

Kolejny referat: „Cele i założenia reformy rolnej” wygłosił dr Marcin Matusiak, autor pracy doktorskiej: „Juliusz Poniatowski – „czerwony jakobin” czy pragmatyk i realista? Działalność społeczno-polityczna w latach 1915-1939”. Zasadniczą reformę rolną minister Juliusz Poniatowski przeprowadzał w latach 1934-1939. Minister prowadził również politykę oddłużania rolnictwa, inwestycji wodno-komunikacyjnych, popierania organizacji rolniczych i spółdzielczych oraz wiejskiej oświaty rolniczej. W rezultacie reformy rolnej powstały gospodarstwa chłopskie zwane „poniatówkami”.

Do tej kwestii odniósł się w kolejnym wystąpieniu: „Poniatówki – odkrywanie dziedzictwa niepodległej II Rzeczypospolitej” mgr inż. Andrzej Jurak, badacz z Fundacji „Poniatówka Polska”, który rozpoczął wystąpienie od przedstawienia swojej rodzinnej „poniatówki” – drewnianego domu wraz z zabudowaniami. W konsekwencji reformy rolnej przeprowadzanej przez ministra J. Poniatowskiego w samym tylko 1937 r. powstało 3500 „poniatówek” dzięki czemu 17,5 tys. osób znalazło zatrudnienie w rolnictwie. Obecnie, „poniatówki”, które przetrwały próbę czasu, są zamieszkiwane i modernizowane.

Konferencję zakończyło wystąpienie Zbigniewa Filipkowskiego, Dyrektora CBR, który podziękował uczestnikom konferencji, poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar stanu wojennego oraz złożył wszystkim serdeczne życzenia spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia.

W czasie konferencji można było obejrzeć interesującą ekspozycję pamiątek (dokumentów, fotografii) po Juliuszu Poniatowskim z prywatnej kolekcji dr Alicji Bieńkowskiej-Krysztop.

Czytany 2220 razy