12 maja 2015 r. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Wybieram Bibliotekę”, którego współorganizatorami byli Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Okręgu Mazowieckiego oraz Koło SBP przy Centralnej Bibliotece Rolniczej. Na sali obecni byli przedstawiciele członków Stowarzyszenia z województwa mazowieckiego ze wszystkich typów bibliotek, dyrektorzy bibliotek warszawskich, pracownicy CBR.