W dniach 9-10 czerwca 2015 r. pani Agnieszka Bartuzi, kierownik CBR Oddział w Puławach wzięła udział w  "I Puławskim Forum na rzecz Rozwoju Biogospodarki". Pierwsza tego typu konferencja zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Puławach miała na celu wymianę  wiedzy i doświadczeń w zakresie szans i możliwości rozwoju biogospodarki w regionach Polski Wschodniej oraz nawiązanie   współpracy pomiędzy przedstawicielami środowiska naukowego i biznesowego.