drug rehab Tampa

30 stycznia w siedzibie CBR odbyło się spotkanie w ramach programu PQF „Ziarno i Chleb”. Centralna Biblioteka Rolnicza współorganizowała to wydarzenie z PQF – Dobro Wspólne wraz z dr Gabrielem Janowskim oraz Polskim Centrum św. Hildegardy, z siedzibą w Legnicy.