15 marca w Centralnej Bibliotece Rolniczej Jego Ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap, biskup senior, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii wygłosił wykład, którego tematem był chrześcijański wymiar kultury polskiej.