18 maja w Centralnej Bibliotece Rolniczej odbyła się konferencja „Tadeusz Kościuszko a sprawa chłopska” przygotowana we współpracy z Polską Fundacją Kościuszkowską i Muzeum Niepodległości. Konferencję otworzył dyrektor CBR, Zbigniew Filipkowski, który przywitał przybyłych gości. Szczególne wyrazy podziękowania złożył dr Markowi Krześniakowi, prezesowi Polskiej Fundacji Kościuszkowskiej, za pomoc w przygotowaniu konferencji i dwóch wystaw poświęconych Tadeuszowi Kościuszce.