drug rehab Tampa

24 stycznia 2017 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej
odbyło się coroczne spotkanie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z Korpusem Dyplomatycznym placówek zagranicznych akredytowanych w Polsce.
Wydarzenie to miało na celu zaprezentowanie potencjału eksportowego rodzimych produktów.