piątek, 30 marzec 2018 12:29

Posiedzenie Rady Bibliotecznej

28 marca 2018 r. w Czytelni CBR odbyło się doroczne posiedzenie organu opiniującego pracę Biblioteki - Rady Bibliotecznej.

W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni członkowie Rady Bibliotecznej, dyrekcja placówki oraz kierownicy komórek organizacyjnych CBR. Na posiedzeniu przedstawione zostało sprawozdanie za 2017 rok oraz plany na 2018 rok.