5 października br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66 odbył się II Kongres Nauk Rolniczych „Nauka-Praktyce” pod hasłem „Narodowe strategiczne programy badań dla sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich”. Spotkanie miało na celu zdefiniowanie strategicznych programów badań dla rolnictwa i obszarów wiejskich, integrację środowiska naukowego oraz promocję nauk rolniczych. Głównymi zagadnieniami omawianymi podczas trwania sesji były: kierunki rozwoju nauk rolniczych oraz ich wpływ na kształt polityki rolnej w Polsce w okresie średnio i długoterminowym, wpływ nauki na biogospodarkę i innowacyjny model rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania produkcji, bezpieczeństwo żywności i standardy jakościowe w warunkach zmian środowiskowych oraz oczekiwane rozwiązania transferu wiedzy na rzecz rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich. Organizatorem II Kongresu Nauk Rolniczych było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś honorowy patronat sprawował Prezydent RP, Bronisław Komorowski. Opiekunami medialnymi byli: TVP S.A. Program Pierwszy, Jedynka Polskie Radio oraz Telewizja TVR. Kongres otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki.