drug rehab Tampa

4 kwietnia 2013 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się kolejne seminarium z cyklu Spotkań Europejskich zainicjowanych przez Posłów do Parlamentu Europejskiego dr Czesława Siekierskiego oraz Jarosława Kalinowskiego, a realizowanych ze wsparciem Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA oraz Centralnej Biblioteki Rolniczej. Tematem spotkania był „Końcowy etap negocjacji nad budżetem wieloletnim UE i reformą WPR na lata 2014-2020”.

Spotkanie otworzył Dyrektor Centralnej Biblioteki Rolniczej dr Ryszard Miazek, podkreślając że źródłem i celem Wspólnej Polityki Rolnej jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dla państw Europy.