Polskie e-czasopisma

BEZPŁATNE PEŁNE TEKSTY NAUKOWE W INTERNECIE - Open Access

 

Definicja czasopisma elektronicznego wg ODLIS: wersja elektroniczna czasopisma drukowanego lub podobna do czasopisma publikacja elektroniczna bez wersji drukowanej, dostępna w webie, pocztą elektroniczną, lub inną drogą dostępna w Internecie.
Niektóre webowe czasopisma elektroniczne pod względem graficznym przypominają wersję drukowaną. Rosnące koszty subskrypcji czasopism drukowanych doprowadziły do tego, że wiele bibliotek naukowych zajęło się alternatywną formą elektroniczną. Spisy elektronicznych czasopism są udostępniane on-line. Synonimem w/w terminu jest e-czasopismo.

Czasopisma polskie

Lista polskich czasopism z zakresu rolnictwa i nauk pokrewnych, udostępniających bezpłatnie pełne teksty artykułów w Internecie.

 

Ostatnio zmieniany wtorek, 21 wrzesień 2021 15:09