Powstanie placówki puławskiej przypada na rok 1862. Powołano wówczas w Puławach Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny. Biblioteka przez wiele lat była jego integralną częścią. Jej historia aż do roku 1950 łączyła się z dziejami instytutu puławskiego i jego kolejnymi przeobrażeniami uwarunkowanymi ówczesnymi wydarzeniami historycznymi i politycznymi. Wówczas w wyniku reorganizacji rozwiązano Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. W jego miejsce powołano Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, a bibliotekę formalnie włączono do utworzonego wówczas w Warszawie, Centralnego Instytutu Rolniczego, nie zmieniając przy tym jej siedziby. W wyniku kolejnych zmian w 1955 roku zlikwidowano CIR i powołano Centralną Bibliotekę Rolniczą z Oddziałami w Puławach i Bydgoszczy.

Placówka puławska od lat zajmuje pomieszczenia w prawym skrzydle pałacu Czartoryskich - siedzibie IUNG PIB. W swoich zasobach posiada XIX –wieczną i współczesną fachową literaturę polską i obcą z zakresu szeroko pojętego gospodarstwa wiejskiego, nauk pokrewnych i ochrony środowiska. Szczególnie cenny zbiór stanowią polonika XIX-wieczne wchodzące w skład Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Gromadzone są również czasopisma naukowe polskie i obce w formie tradycyjnej oraz elektronicznej. Ponadto czytelnicy mogą skorzystać z 8 baz danych m.in. SIGŻ, SIBROL, AGRIS FAO. Do dyspozycji użytkowników są stanowiska komputerowe w wypożyczalni oferujące dostęp do katalogu bibliotecznego, jak też bezpłatny dostęp do internetu.

Biblioteka podtrzymując wieloletnią tradycję gromadzi również literaturę dotyczącą Puław, Czartoryskich i regionu lubelskiego. Miłośnicy historii ziemi puławskiej znajdą tu literaturę zarówno współczesną jak też XIX-wieczną.
  Korzystanie z usług oferowanych przez placówkę puławską jest ogólnodostępne. Istnieje możliwość wypożyczenia publikacji na zewnątrz, jak też skorzystania z nich na miejscu w czytelni w sali kolumnowej. Ta piękna sala była świadkiem przełomowego dla Polski wydarzenia. To tutaj stoi stół, przy którym w sierpniu 1920 roku Marszałek Józef Piłsudski wraz ze swoim sztabem przeprowadzał narady wojenne przed Bitwą Warszawską. Ponadto sala ta pełni rolę ekspozycyjną dla wystaw okolicznościowych, wernisaży i spotkań autorskich organizowanych przez bibliotekę.

Wizyta w murach naszej książnicy to świetna okazja aby zapoznać się z bogatą historią placówki i naszego miasta, a nasi introligatorzy umilą czas demonstrując zanikającą już sztukę oprawiania książek.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia tego ciekawego miejsca.