Gospodarka wodna. Melioracje

GOSPODARKA WODNA. MELIORACJE

Zaktualizowano: 05.06.2017

 

Glebowo-wodne uwarunkowania i bilansowanie przestrzennych potrzeb melioracji gruntów ornych z zastosowaniem techniki komputerowej = Soil and water determinants and balancing spatial requirements for arable land reclamation with the use of computer technique / Janusz Ostrowski ; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Falenty : Wydawnictwo ITP, 2016.173 s.
Sygn.: 142858 CBR,Warszawa