Leśnictwo i przemysł drzewny

LEŚNICTWO i PRZEMYSŁ DRZEWNY

Zaktualizowano: 05.06.2017

 

Materiały z prac nad Narodowym Programem Leśnym Synteza : programy, wprowadzenia, podsumowania i rekomendacje ośmiu paneli ekspertów : klimat, wartość, dziedzictwo, ochrona, rozwój, organizacja, współdziałanie, nauka, Sękocin Stary, 18 czerwca 2013 - 8 grudnia 2015 roku / opracowanie Kazimierz Rykowski. Sękocin Stary : Instytut Badawczy Leśnictwa, 2016. - 352 s.
Sygn.: 142912 CBR,Warszawa


 

Rekomendacje do dalszych prac nad Narodowym Programem Leśnym : wyniki ośmiu paneli ekspertów : klimat, wartość, dziedzictwo, ochrona, rozwój, organizacja, współdziałanie, nauka, [Sękocin Stary], 18 czerwca 2013 - 8 grudnia 2015 roku / opracowanie Kazimierz Rykowski. Sękocin Stary : Instytut Badawczy Leśnictwa, 2016. - 80 s.
Sygn.: 142913 CBR,Warszawa