Chów i hodowla zwierząt

CHÓW i HODOWLA ZWIERZĄT. WETERYNARIA

Zaktualizowano: 05.06.2017

 

Problemy technologii produkcji roślinnej, zwierzęcej i żywności : XIV Konferencja Naukowa Doktorantów [Lublin, 12 kwietnia 2016 r.] / red. nauk. Krzysztof Gołacki]. Lublin : |b Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2016. - 70, [1] s.
Sygn.: 142851 CBR,Warszawa


 

ABC pszczelarstwa : krok po kroku / Jean Lacube ; ilustracje Michel Sinier ; [z języka francuskiego przełożyła Izabella Szmurło]. Warszawa : Wydawnictwo Oświatowe ‬Delta W-Z, [2016]. - 223, [1] s.
Sygn.: 142533 CBR,Warszawa; 142869 CBR,Warszawa; U96576 CBR,O/Puławy


 

Zarys osteologii zwierząt domowych / Witold Lutnicki. Wyd. 11. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2016. 174, [1] s.
Sygn.: 142848 CBR,Warszawa


 

Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych nt. "Środowisko - Zwierzę - Produkt", Lublin, 7 kwietnia 2016 r. : III ogólnopolska konferencja doktorantów / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Lublin : Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego, 2016. - 155 s.
Sygn.: 142852 CBR,Warszawa


 

Fizjoterapia psów i kotów : |b rehabilitacja i zwalczanie bólu / Barbara Bockstahler, David Levine, Darryl Millis ; [przekładu z języka angielskiego dokonała Urszula Krawczyk]. Łódź : Galaktyka, cop. 2016. - XI, [1], 286 s.
Sygn.: 142943 CBR,Warszawa


 

Zooterapia z elementami etologii / Agata Maria Kokocińska przy współpracy z Tadeuszem Kaletą i Dorotą Lewczuk. Kraków : Impuls, 2016. - 159 s.
Sygn.: 142901 CBR,Warszawa; U96748 CBR,O/Puławy


 

Od człowieka do koniarza : droga odkryć, rozwoju i radości / Rick Lamb ; przedmowa Cherry Hill ; tłumaczenie Monika Krutel-Reisch. Stara Wieś : JNBT, [2016]. - 201 s.
Sygn.: 142898 CBR,Warszawa


 

Mleczko pszczele i homogenat trutowy / Wołodymyr Małychin ; [tł. Igor Pawłyk]. Stróże : Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik", 2016. - 71 s.
Sygn.: 142903 CBR,Warszawa; U96713 CBR,O/Puławy


 

Ul towarowy / Michał Piątek. Klecza Dolna : Wydawnictwo Bee & Honey, cop. 2016. - 49 s.
Sygn.: 142900 CBR,Warszawa; U96708 CBR,O/Puławy


 

Pszczoły : poradnik początkującego hodowcy ; [przekład z języka niemieckiego Barbara Floriańczyk]. Warszawa : Wydawnictwo Oświatowe ‬Delta W-Z, [2016]. - 127 s.
Sygn.: 142905 CBR,Warszawa


 

Gospodarka pasieczna w prawie polskim / Ziemowit Witkowski. Wydanie 2. Stan prawny na dzień 01.10.2016 r. Stróże : Gospodarstwo Pasieczne "Sądecki Bartnik", 2016. - 103 s.
Sygn.: 142902 CBR,Warszawa; U96715 CBR,O/Puławy


 

Profilaktyka chorób zwierząt towarzyszących / Jerzy Ziętek, Agata Chrostek, Łukasz Adaszek, Stanisław Winiarczyk. Katowice : Elamed Media Group, 2016. 87, [1] s.
Sygn.: 142942 CBR,Warszawa


 

Hodowla zwierząt : organizacja produkcji zwierzęcej / pod redakcją Mariana Kuczaja ; [autorzy Jerzy Akińcza, Robert Bodkowski, Maria Chrzanowska, Maciej Dobrowolski, Marian Kuczaj, Piotr Nowakowski, Ewa Walkowicz]. Wrocław : Marian Kuczaj, 2016. - 560 s.
Sygn.: 143054 CBR,Warszawa


 

Diagnostyka kliniczna zwierząt / redakcja Walter Baumgartner ; współautorzy Christine Aurich [i 22 pozostałych ; tłumaczenie z języka niemieckiego Józef Galli, Beata Lewandowska, Natalia Mikołajewska, Katarzyna Płoneczka-Janeczko, Sławomir Zduńczyk, Aleksandra Żuraw]. Wrocław : Edra Urban & Partner, 2016. - XIV, 538 s.
Sygn.: 143071 CBR,Warszawa


 

Untersuchung zur Verbesserung der Tiergerechtheit und Reduzierung der Ammoniakemissionen bei funktionsoptimierten Spaltenböden mit reduziertem Schlitzanteil / Felix Austermann. Bonn : Institut für Landtechnik Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet, 2016. - XIX, 144 s.
Sygn.: 143060 CBR,Warszawa


 

Koń KWPN : selekcja do wyczynu / [Inez Kampman ; współpraca Cor Loeffen, Ben Bontjer, Wim Ernes, Mathilde Brouwer, René van der Kuil, Karin Karlas, Johan Knaap, Caroline Veltmejer-Jager, Gerrit Kampman ; tłumaczenie z języka angielskiego Magdalena Grala-Kowalska]. Warszawa : Polski Związek Hodowców Koni, [2016]. - 98 s.
Sygn.: 143039 CBR,Warszawa


 

Produkty uboczne z przetwórstwa roślin oleistych w żywieniu królików / Andrzej Gugołek, Dorota Kowalska, Agata Jastrzębska. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016. - 138 s.
Sygn.: 143182 CBR,Warszawa


 

Vademecum chorób zakaźnych i pasożytniczych bydła / Krzysztof Kostro, Zdzisław Gliński. Lublin : WUP Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2016. - 146, [1] s.
Sygn.: 143174 CBR,Warszawa; U96758 CBR,O/Puławy


 

Wybrane zagadnienia dobrostanu, żywienia i użytkowania norek hodowlanych (Neovison vison) : monografia / Dorota Kowalska, Małgorzata Piórkowska, Andrzej Gugołek. Kraków : Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 137 s.
Sygn.: 143108 CBR,Warszawa


 

Zastosowanie pasz rzepakowych w żywieniu królików : monografia / Dorota Kowalska, Andrzej Gugołek, Janusz Strychalski. Kraków : Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 98 s.
Sygn.: 143109 CBR,Warszawa


 

Rodzime przeżuwacze : typy żywieniowe, podział i charakterystyka : monografia / Renata Miltko, Barbara Kowalik, Grzegorz Bełżecki ; Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk. Jabłonna : Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, 2016. - 132 s.
Sygn.: 143102 CBR,Warszawa


 

Choroby wewnętrzne małych zwierząt. T. 3, Rozdziały 60-101 / Richard W. Nelson, C. Guillermo Couto [oraz Autumn P. Davidson, Stephen P. DiBartola, Eleanor C. Hawkins, Michael R. Lappin, J. Catharine R. Scott-Moncrieff, Susan M. Taylor, Wendy A. Ware, Penny J. Watson, Jodi L. Westropp, Michael D. Willard ; tłumaczenie z języka angielskiego wydania V: Michał Gajewski]. Wrocław : Edra Urban & Partner, cop. 2016. - XVI, 535 s.
Sygn.: 143169 CBR,Warszawa; U96717 CBR,O/Puławy


 

Pszczelarstwo na Białostocczyźnie / Wanda Ostrowska i Romuald Żukowski. Warszawa : Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2016. - 347, [1] s.
Sygn.: 143178 CBR,Warszawa


 

Wartość odżywcza białka w żywieniu ludzi i zwierząt monogastrycznych : monografia / Barbara Pastuszewska, Anna Tuśnio, Maricn Taciak ; Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk. Jabłonna : |b Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, 2016. - 103 s.
Sygn.: 143103 CBR,Warszawa


 

Fizjologiczne i żywieniowe uwarunkowania wzrostu, przemiany energii i białka u rosnących świń : monografia / Grzegorz Skiba, Stanisława Raj, Monika Sobol, Aleksandra Dasiewicz ; Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk. Jabłonna : Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, 2016. 140 s.
Sygn.: 143101 CBR,Warszawa