Gleboznawstwo

GLEBOZNAWSTWO

Zaktualizowano: 05.06.2017

 

Laboratoryjne badania gruntów i gleb / Elżbieta Myślińska. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. - 277, [1] s.
Sygn.: 142872 CBR,Warszawa; U96714 CBR,O/Puławy


 

Nadmiary wody opadowej a niedotlenienie gleb ornych Polski = Excess rainwater and hypoxia of arable soils in Poland / Janusz Ostrowski, Leszek Łabędzki. Falenty : Wydawnictwo ITP, 2016. - 118 s.
Sygn.: 142859 CBR,Warszawa


 

Modelowanie oceny alternatywnego zagospodarowania zmeliorowanych gruntów ornych pod uprawę roślin energetycznych : Assessment modeling of alternative use of meliorated arable land for the cultivation of energy crops / Janusz Ostrowski, Agnieszka Gutkowska. Falenty : Wydawnictwo ITP, 2016. - 173 s.
Sygn.: 143033 CBR,Warszawa