Hodowla i uprawa roślin

HODOWLA, UPRAWA i OCHRONA ROŚLIN

Zaktualizowano: 05.06.2017

 

Obrabotka počvy i proizvodstvo semân l'na : monografiâ / pod redakcją naukową Edmunda Kamińskiego ; Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. Łomża : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Agrobiznesu, 2016. - 254 s.
Sygn. 142863 CBR,Warszawa


 

Konferencja Naukowa "Antropogeniczne uwarunkowania produkcji roślinnej" połączona z corocznym zjazdem pracowników katedr realizujących badania z zakresu herbologii oraz uprawy roli i roślin : Lublin, dnia 23-24 czerwca 2016 r. / Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Wydział Agrobioinżynierii. Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin. Lublin : [b.w.], 2016. - 56 s.
Sygn. 142853 CBR,Warszawa


 

Adaptation of the Andean lupin (Lupinus mutabilis Sweet) to natural conditions of south-western Poland / edited by Andrzej Kotecki ; [authors Barbara Adomas, Renata Galek, Marta Gas-Smereka, Waldemar Helios, Michał Hurej, Andrzej Kotecki, Marcin Kozak, Władysław Malarz, Adam Okorski, Agnieszka I. Piotrowicz-Cieślak, Agnieszka Pszczółkowska, Ewa Sawicka-Sienkiewicz, Jacek Twardowski]. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2015. - 119 s.
Sygn. 142855 CBR,Warszawa


 

Efektywne sposoby produkcji pasz objętościowych na łąkach i pastwiskach w zróżnicowanych warunkach siedliskowych Polski i Rosji / Jerzy Barszczewski, Władimir Michajłowicz Kosołapow. Falenty : Wydawnictwo ITP, 2016. - 303 s.
Sygn. 142908 CBR,Warszawa


 

Nauka o szkodnikach roślin uprawnych / Jan Boczek, Mariusz Lewandowski. Wyd. 5. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2016. - 411 s.
Sygn. 142922, 142293 CBR,Warszawa; U96350 CBR,O/Puławy


 

Entomologiczne i biochemiczne skutki stosowania proekologicznych zabiegów agrotechnicznych w jęczmieniu jarym / Robert Lamparski. Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016. 106 s.
Sygn. 142911 CBR,Warszawa; U96583 CBR.O/Puławy


 

Poradnik integrowanej ochrony roślin jagodowych 2017. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Oikos, 2016. - 215, [1] s.
Sygn. 142904 CBR,Warszawa; U96745 CBR,O/Puławy


 

Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie : monografia. T. 9 / Przemysław Baraniecki, Jolanta Bojarszczuk, Waldemar Buchwald, Henryk Burczyk, Ewa Czerwińska, Beata Erlichowska, Mieczysław Grzesik, Krzysztof Heller, Regina Janas, Jerzy Księżak, Wojciech A. Kucharski, Łukasz Łowiński, Romuald Mordalski, Tomasz Piskier, Zdzisława Romanowska-Duda, Tomasz R. Sekutowski, Mariola Staniak, Michał Szaroleta, Agnieszka Szparaga, Włodzimierz Talarczyk, Katarzyna Wielgusz, Hanna Zalińska, Zbyszek Zbytek ; [redakcja naukowa: Zbyszek Zbytek]. Poznań : Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, 2016. - 93 s.
Sygn.: 143075 CBR,Warszawa


 

Siedliskowe i agrotechniczne uwarunkowania produkcji roślinnej w Polsce / [red. nauk.: Janusz Podleśny ; aut.: Jolanta Bojarszczuk, Anna Gałązka, Renata Kieloch, Jerzy Księżak, Mariusz Kucharski, Małgorzata Łyszcz, Mariola Staniak, Anna Podleśna, Janusz Podleśny]. Puławy : Wydawnictwo IUNG-PIB, 2016. - 82 s.
Sygn.: 143028, 143029 CBR,Warszawa; U96730, U96731 CBR,O/Puławy


 

Technologie produkcji roślinnej w warunkach zmieniającego się klimatu / [red. nauk.: Jerzy Grabiński ; aut.: Hanna Gołębiowska, Jerzy Grabiński, Bogusława Jaśkiewicz, Aleksandra Król, Danuta Leszczyńska, Kazimierz Noworolnik, Alicja Sułek, Tomasz Żyłowski]. Puławy : Wydawnictwo IUNG-PIB, 2016. - 119 s.
Sygn.: 143030, 143031 CBR,Warszawa; U96727, U96732 CBR,O/Puławy


 

Integrowana produkcja pszenicy ozimej / Grażyna Hołubowicz-Kliza. Puławy : Wydawnictwo IUNG-PIB, cop. 2016. - 173 s.
Sygn.: 143024, 143025 CBR,Warszawa


 

Gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych = Farming on permanent grasslands / redakcja naukowa Edmund Kamiński. Falenty : Wydawnictwo ITP, 2016. - 196, [2] s.
Sygn.: 143050 CBR,Warszawa


 

Możliwości praktycznego wykorzystania wyników badań środowiskowych IUNG-PIB / Arkadiusz Tujaka, Grażyna Hołubowicz-Kliza. Puławy : Wydawnictwo IUNG-PIB, 2016. - 38 s.
Sygn.: 143026, 143027 CBR,Warszawa; U96733, U96734 CBR,O/Puławy


 

Pszenica jakościowa w mistrzowskiej uprawie / [red. wyd. Maria Walerowska, Janusz Biernacki, Tomas Czubiński, Jacek Daleszyński]. Poznań : Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 2016. - 122 s.
Sygn.: 143082 CBR,Warszawa; U96437 CBR,O/Puławy


 

Poradnik sygnalizatora ochrony kukurydzy : opracowanie zbiorowe / pod redakcją Anny Tratwal, Pawła K. Beresia ; [autorzy opracowania Paweł K. Bereś, Anna Tratwal, Marek Korbas, Jakub Danielewicz, Magdalena Jakubowska, Joanna Horoszkiewicz-Janka, Piotr Szulc] ; Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy. Poznań : Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. - 193 s.
Sygn.: 143179 CBR,Warszawa


 

Modyfikowany genetycznielen włóknisty (Linum usitayissimum L.) : reakcja na zróżnicowaną ilość wysiewu oraz selekcja genotypów / pod red. Andrzeja Koteckiego ; [aut. Henryk Bujaki in.]. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2016. - 232 s.
Sygn.: 143187 CBR,Warszawa


 

Agrotechniczne, środowiskowe i technologiczne aspekty nawożenia sorga cukrowego/ pod red. Józefa Sowińskiego, Cezarego Kabały, Joanny Chmielewskiej ; [aut. Joanna Chmielewska, Mateusz Cuske, Barbara Foszczyńska, Bernard Gałka, Cezary Kabała, Anna Karczewska, Joanna Kawa-Rygielska, Józef Sowiński, Ewelina Szydełko-Rabska]. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2016. - 147, [1] s.
Sygn.: 143186 CBR,Warszawa


 

a Charakterystyka występujących w Polsce populacji Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923), Skarbilovich, 1959 i Globodera artemisiae (Eroshenko i Kazachenko, 1072) Behrens, 1975 (Nematoda: Heteroderidae) / Renata Dobosz. Poznań : Wydawnictwo Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, 2016. - 87 s.
Sygn.: 143181 CBR,Warszawa


 

Ocena możliwości zastosowania bakterii Propionibacterium freudenreichii ssp. Shermani P4 oraz Lactobacillus plantarum L2 w ochronie rzepaku ozimego przed chorobami / Romuald Gwiazdowski. Poznań : Wydawnictwo Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego, 2016. - 124 s.
Sygn.: 143180 CBR,Warszawa


 

C-IPM Workshop on : Breeding for IPM in sustainable and low-input agricultural systems : program & abstracts : IHAR-PIB Radzików, PL July 4th-6th, 2016 [editors Jay Ram Lamichhane, Edward Arseniuk and Antoine Messéan]. Radzików : IHAR-PIB, 2016. - 38 s.
Sygn.: 143184 CBR,Warszawa


 

Mathematical modelling of evapotranspiration of selected energy crops / Andrzej Żyromski, Małgorzata Biniak-Pieróg, Wiesław Szulczewski, Leszek Kordas, Cezary Kabała, Bernard Gałka. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2016. - 157, [1] s.
Sygn.: 143188 CBR,Warszawa