Środowiska naturalne

ŚRODOWISKO NATURALNE. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaktualizowano: 02.06.2017

 

Problemy produkcji rolniczej w Polsce w kontekście ich oddziaływania na środowisko / [red. nauk.: Adam Harasim, Jerzy Kopiński, Mariusz Matyka ; aut.: Jolanta Bojarszczuk, Beata Feledyn-Szewczyk, Bogusława Jaśkiewicz, Beata Jurga, Jerzy Kopiński, Stanisław Krasowicz, Jerzy Księżak, Jan Kuś, Mariusz Matyka, Janusz Smagacz, Małgorzata Stachyra, Alicja Sułek]. Puławy : Wydawnictwo IUNG-PIB, 2016. 191 s.
Sygn. 142841 CBR, Warszawa; 142842 CBR, Warszawa; U96726 CBR O/Puławy


 

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. : praca zbiorowa / Cz. 1, Ćwiczenia laboratoryjne z analityki i kontroli w ochronie środowiska : pod redakcją Renaty Gadzała-Kopciuch i Bogusława Buszewskiego ; [autorzy opracowań: Bogusław Buszewski i 12 pozostałych]. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. - 226 s.
Sygn.: 142870 CBR, Warszawa


 

Nasz las i jego mieszkańcy / Bohdan Dyakowski ; z fotografiami Włodzimierza Puchalskiego. Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2016. - 367, [1] s.
Sygn.: 142874 CBR,Warszawa


 

Z turystyką przez wieki / pod redakcją Anny Łysiak-Łątkowskiej i Krzysztofa Lewalskiego. Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. - 243 s.
Sygn.: 142879 CBR,Warszawa


 

Ochrona i zarządzanie krajobrazem kulturowym / Beata Raszka, Eliza Kalbarczyk, Krzysztof Kasprzak, Robert Kalbarczyk. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2016. - 172 s.
Sygn.: 142857 CBR,Warszawa


 

Problemy intensifikacii životnovodstva s učetom ohrany okružaûŝej sredy i proizvodstva al'ternativnyh istočnikov ènergi, v tom čisle biogaza : monografiâ / pod nauč. red. Vaclava Romanûka ; Tehnolo-Prirodovedčeskij Institut v Falentah. Otdelenie w Varšave. Falenty ; Varšava : Institut Tehnologičeskih i Estestvennyh Nauk, 2016. - 278 s.
Sygn.: 142861 CBR,Warszawa


 

Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE) : problemy administracyjno-prawne / redakcja Mariusz Szyrski. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016. - 180 s.
Sygn.: 142878 CBR,Warszawa


 

Trendy w biotechnologii środowiskowej. Cz. 3 / pod redakcją Ireny Wojnowskiej-Baryły. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, cop. 2016. - 309 s.
Sygn.: 142846 CBR,Warszawa; U96752 CBR O/Puławy


 

Wzrost i rozwój młodników sosnowych (Pinus sylvestris L.) na gruntach zdegradowanych przy Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. / pod red. Tadeusza Węgorka i Elżbiety Jolanty Bielińskiej ; [autorzy Elżbieta Jolanta Bielińska i 12 pozostałych]. Lublin : |b Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2015. - 160 s.Sygn.: 142850 CBR,Warszawa


 

Wyniki monitoringu ornitologicznego w 2015 roku : zakres prac zrealizowanych w 2015 roku oraz wstępne wyniki monitoringu efektów programu rolnośrodowiskowego w zakresie ornitofauny / Dorota Kotowska, Michał Żmihorski. Falenty : Wydawnictwo ITP, 2015. - 66 s.
Sygn. 142860 CBR, Warszawa


 

Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego. Vol.12 / [kom. red. Joanna Sender et al.]. Lublin : Polska Akademia Nauk. Oddział : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2015. - 139 s.
Sygn.: 142847 CBR,Warszawa


 

Ptaki świata : szczegółowe opisy 800 gatunków / Jacek Twardowski, Kamila Twardowska. Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2016. - 447, [1] s.
Sygn.: 142925 Czyt. CBR,Warszawa


 

Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni obszarów wiejskich w aspekcie występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych / Katarzyna Kocur-Bera. Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2016. - 179, [1] s.
Sygn.: 142909 CBR,Warszawa; U96762 CBR,O/Puławy


 

Wykorzystanie przestrzeni rolno-leśnej w Małych Pieninach w aspekcie przeobrażeń strukturalnych i środowiskowych oraz prognozowanych zmian klimatycznych (na przykładzie zlewni potoku Grajcarek) : The use of agro-forestry areas in the Małe Pieniny Mountain range in terms of structural, environmental and projected climate changes (based on the example of Grajcarek Stream basin) / Stanisław Twardy, Marek Kopacz, Robert Kurnicki ; redaktor naukowy Stanisław Twardy ; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie. Falenty : Wydawnictwo ITP, 2016. - 133 s.
Sygn.: 143032 CBR,Warszawa


 

Falconry - its influence on biodiversity and cultural heritage in Poland and across Europe / edited by Urszula Szymak and Przemysław Siano ; [translated by Tomasz Gierejko]. Białystok : Muzeum Podlaskie, 2016. - 339 s.
Sygn.: 143079 CBR,Warszawa


 

Ekonomiczne, ekologiczne i społeczne problemy wykorzystania energii w gospodarstwach domowych / pod redakcją Barbary Kryk. Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. - 208 s.
Sygn.: 143118 CBR,Warszawa