Socjologia wsi i rolnictwa

SOCJOLOGIA WSI i ROLNICTWA

Zaktualizowano: 06.06.2017

 

Studia z dziejów wsi polskiej na przełomie XVIII i XIX wieku : zbiór studiów / pod redakcją Tomasza Kargola, Bohdany Petryszak i Krzysztofa Ślusarka ; słowo wstępne Diana Pelc. Kraków ; Lwów : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2015. - 319, [4] s.
Sygn. 142877 CBR, Warszawa


 

Historia i tradycje ruchu ludowego. T. 1, Ideologia, polityka i jej kreatorzy / redakcja naukowa Janusz Gmitruk, Arkadiusz Indraszczyk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne ; Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2016. - 600 s.
Sygn.: 143088 CBR,Warszawa


 

Historia i tradycje ruchu ludowego. T. 2, Oświata, prasa, sport, historia / redakcja naukowa Janusz Gmitruk, Arkadiusz Indraszczyk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego ; Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne ; Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2016. - 548 s.
Sygn.: 143089 CBR,Warszawa


 

Na rozkaz sumienia... : Bataliony Chłopskie 1940-1945 / |c Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016. - 331 s.
Sygn.: 143090 CBR,Warszawa


 

Kapitał społeczny a efekty gospodarowania rodzinnych gospodarstw rolnych / Anna Kłoczko-Gajewska. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2016. - 117, [1] s.
Sygn.: 143035 CBR,Warszawa


 

Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. T. 1, Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania / Maria Halamska, Sylwia Michalska, Ruta Śpiewak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. - 179 s.
Sygn.: 143124 CBR,Warszawa


 

Piecewo : wieś, w której żyję / Krystyna Nita ; Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego. Warszawa : Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, 2016. - 202, [5] s.
Sygn.: 143110 CBR,Warszawa; U96802 CBR,O/Puławy