Ekonomika i organizacja

EKONOMIKA i ORGANIZACJA

Zaktualizowano: 06.06.2017

 

Planowanie finansowe w rodzinnych gospodarstwach rolniczych - wybrane aspekty / Michał Soliwoda. Warszawa : IERiGŻ-PIB, 2016. - 127, [1] s.
Sygn.: 142843 CBR,Warszawa


 

Tendencje zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich Makroregionu Południowo-Zachodniego Polski / pod redakcją [naukową] Barbary Kutkowskiej i Tomasza Szuka ; [autorzy Hanna Adamska i 14 pozostałych]. Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, cop. 2016. - 176 s.
Sygn. 142856 CBR,Warszawa


 

Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich na globalnym Południu / Mirosława Czerny. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. 210, [2] s.
Sygn.: 142875 CBR,Warszawa


 

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2015 r. = Production and foreign trade of agricultural products in 2015 / [oprac. Artur Łączyński, Monika Pawelec-Potapska, Karolina Wasilewska, Anna Wróblewska, Elżbieta Ziółkowska] ; Główny Urząd Statystyczny. Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2016. - 60 s.
Sygn.: 142932 Czyt. CBR,Warszawa


 

Przedsiębiorstwo i gospodarstwo rolne wobec zmian klimatu i polityki rolnej : praca zbiorowa. (2) / pod redakcją Wojciecha Józwiaka ; autorzy: Łukasz Abramczuk, Aleksandra Chlebicka, Magdalena Czułowska, Konrad Jabłoński, Wojciech Józwiak, Jolanta Sobierajewska, Aldona Skarżyńska, Marek Zieliński, Wojciech Ziętara, Marcin Żekało ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa : IERiGŻ-PIB, 2016. - 229, [1] s.
Sygn.: 143046 CBR,Warszawa


 

Techniki wytwarzania jako endogenne uwarunkowanie produkcji i jej zmian w rolnictwie krajów UE / Agnieszka Bezat-Jarzębowska, Włodzimierz Rembisz ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa : IERiGŻ-PIB, 2016. - 128, [1] s.
Sygn.: 143048 CBR,Warszawa


 

Sukcesja indywidualnych gospodarstw rolnych jako czynnik przeobrażeń strukturalnych w polskim rolnictwie / Michał Dudek. Warszawa : IERiGŻ-PIB, 2016. - 176, [1] s.
Sygn.: 143049 CBR,Warszawa


 

Ceny żywności w Polsce i ich determinanty : praca zbiorowa / pod redakcją Mariusza Hamulczuka ; autorzy: Mariusz Hamulczuk, Justyna Kufel-Gajda, Stanisław Stańko, Grzegorz Szafrański, Krystyna Świetlik ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa : IERiGŻ-PIB, 2016. - 194, [1] s.
Sygn.: 143047 CBR,Warszawa


 

Konkurencyjność gospodarki w kontekście działań polityki społecznej - perspektywa krajowa / redakcja: Andrzej Kowalski, Marek Wigier ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa : IERiGŻ-PIB, 2016. - 151 s.
Sygn.: 143045 CBR,Warszawa


 

Agropromyšlennyj kompleks : strategičeskie iniciativy / V.V. Miloserdov, A.N. Sëmin, Û.R. Lutfullin, M.M. Kislickij. Moskva : Fond "Kadrovyj rezerv", 2016. - 629, [1] s.
Sygn.: 143062 CBR,Warszawa


 

Szacowanie efektu oddziaływania polityki rolnej na wartość dodaną z wykorzystaniem propensity score matching / Agata Sielska, Aleksandra Pawłowska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa : IERiGŻ-PIB, 2016. - 121, [1] s.
Sygn.: 143044 CBR,Warszawa


 

Mechanizmy i impulsy fiskalne oddziałujące na rozwój wsi i rolnictwa. (2) / autorzy: Barbara Wieliczko, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Justyna Herda-Kopańska ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2016. 162, [1] s.
Sygn.: 143077 CBR,Warszawa


 

Rola Agencji Nieruchomości Rolnych w gospodarowaniu i kształtowaniu przestrzeni obszarów wiejskich / Krystyna Kurowska, Marek Ogryzek, Hubert Kryszk. Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2016. - 182 s.
Sygn.: 143183 CBR,Warszawa