poniedziałek, 28 maj 2018 19:16

Folklorystyczne imprezy kulturalne CZERWIEC 2018

DOLNOŚLĄSKIE

10. Festiwal Zespołów Ludowych i Folklorystycznych. Bukowiec (dolnośląskie), 2 czerwca 2018

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach, Stowarzyszenie Senior

Celem Przeglądu jest:

 • promowanie twórczości artystycznej nieprofesjonalnych zespołów folklorystycznych i ludowych,
 • kultywowanie i propagowanie bogactwa kultury ludowej, edukacja kulturalna,
 • prezentacja dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych,
 • integracja nieprofesjonalnych środowisk twórczych oraz wymiana doświadczeń artystycznych,
 • promocja kultury ludowej wśród mieszkańców regionu,
 • popularyzacja oraz ochrona dziedzictwa kultury ludowej regionu,
 • rozwijanie współpracy środowisk twórców ludowych,
 • oraz ukazanie wartości kulturowych wyrażonych w muzyce, pieśni i tańcu ludowym.

Festiwal zespołów ludowych i folklorystycznych ma charakter integracyjny z pominięciem rywalizacji. Uczestnikami festiwalu mogą być zespoły prezentujące folklor w formie artystycznej i amatorskiej, nie zawodowej. Kategoria: zespoły śpiewacze, folklorystyczne, ludowe. W trakcie festiwalu zostanie przeprowadzony konkurs na „Przyśpiewkę o regionie”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.gok.myslakowice.pl

00

20. Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA. Wrocław (dolnośląskie), 2-8 czerwca 2018

Organizator: Fundacja Pro Arte

To wyjątkowa okazja do spotkania z kulturą żydowską, poznania jej różnych elementów i artystycznych osiągnięć. W programie koncerty, wykłady, wystawy, warsztaty kulinarne, taneczne oraz językowe (języki żydowskie), panele dyskusyjne, spacery z przewodnikami, nocne seanse filmowe, niedzielny Jarmark Żydowski (3 czerwca na dziedzińcu Synagogi Pod Białym Bocianem), a także możliwość udziału w tradycyjnych wydarzeniach życia żydowskiego, takich jak: przygotowania do Szabatu, otwarte nabożeństwo na powitanie Szabatu, kolacja szabatowa, czy ceremonia hawdali. To tylko niektóre z atrakcji!

Jarmark Żydowski to tradycyjny punkt programu wrocławskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA. Spotkamy tutaj twórców rękodzieła, stoiska z biżuterią, zabawkami, ubraniami, akcesoriami i elementami dekoracyjnymi, a także z wysokiej jakości żywnością i produktami spożywczymi. W Jarmarku udział wezmą również restauratorzy z Dzielnicy Czterech Świątyń, będzie okazja spróbować pysznych dań kuchni żydowskiej lub inspirowanej smakami Izraela.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://pik.wroclaw.pl/20-festiwal-kultury-zydowskiej-simcha/

00

17. Dolnośląski Przegląd Zespołów Folklorystycznych im. Księdza dr. Jana Dzierżonia. Dzierżoniów (dolnośląskie), 3 czerwca 2018

Organizator: Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

Cele przeglądu:

 • stworzenie możliwości zaprezentowania mieszkańcom województwa dolnośląskiego dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych/ludowych,
 • ochrona i popularyzacja tradycji, umacnianie więzi międzyludzkich, a także edukacja kulturalna,
 • popularyzacja muzyki instrumentalnej, tańców i pieśni ludowych,
 • rozwijanie wrażliwości artystycznej uczestników przeglądu poprzez bezpośredni kontakt z pieśnią, tańcem i muzyką,
 • kultywowanie polskich tradycji ludowych wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego,
 • rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych między zespołami uczestniczącymi w przeglądzie,
 • pielęgnowanie lokalnych tradycji i przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży.
 • Zapoznanie się z wartościami folkloru z różnych okolic Dolnego Śląska,
 • poznanie jednego z najpiękniejszych ogrodów botanicznych w kraju „Arboretum – Wojsławice”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://dolfil.pl/

00

20. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”. Legnica (dolnośląskie), 28 czerwca - 11 lipca 2018

Organizator: Stowarzyszenie Łemków

„Świat pod Kyczerą” to festiwal organizowany przez młodych Łemków z Legnicy przy współpracy z kilkunastoma instytucjami w kraju i zagranicą. Składa się z dwóch zasadniczych części: małopolskiej i dolnośląskiej. Dla pierwszej głównym ośrodkiem festiwalowym jest Krynica Zdrój, a miejscem prezentacji scena na krynickim Deptaku. Uczestnicy festiwalu odwiedzają także zamieszkałe przez Łemków i Polaków wioski w Beskidzie Niskim i Sądeckim. Na jeden dzień cały festiwal przenosi się do pogranicznego Kurova na Słowacji.

Druga cześć festiwalu odbywa się na Dolnym Śląsku. Główne koncerty festiwalowe, poprzedzone paradami i animacjami ulicznymi, odbywają się w Legnicy, Wołowie, Świdnicy, Liścu, Chocianowie i Rudnej. Znakiem identyfikacyjnym festiwalu są prezentacje w małych miejscowościach oraz zamkniętych placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, domy pomocy społecznej, ale także oddziały szpitalne, stołówki charytatywne). Prezentacjom artystycznym towarzyszą wystawy, spotkania poetyckie, prelekcje, warsztaty językowo-artystyczne. Wymyślając Festiwal, organizatorzy chcieli ukazać Łemków jako ludzi otwartych na świat, posiadających w nim rozliczne kontakty. „Świat pod Kyczerą” to pomost łączący dawne i obecne miejsca zamieszkania Łemków, to przestrzeń do dialogu międzykulturowego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.kyczera.eu/

00

18. Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej – Dni Bolesławca. Bolesławiec (dolnośląskie), 23-24 czerwca 2018

Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki

Organizatorzy zapraszają na 18. Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej, podczas którego wystąpią m.in. goście z Bośni i Hercegowiny oraz zespoły folklorystyczne.
Dni Bolesławca 2018 zakończą jak zawsze koncerty. Wydarzenie prezentuje bogatą kulturę regionu południowej Europy. Ideą przyświecającą temu przedsięwzięciu jest integracja ludności posiadającej różne korzenie, która osiedliła się na tym terenie po II wojnie światowej. Na terenie festiwalu każdego roku powstaje osada „domków”, którą zasiedlają lokalne zespoły folklorystyczne oraz koła gospodyń wiejskich. Mieszkańcy miasta oraz przybyli goście mają okazję spróbować specjałów kuchni bałkańskiej: tradycyjnej pity z dodatkami (na ostro i na słono), zupy gulaszowej czy paprykowej oraz pečenicy – tradycyjnego, świątecznego dania z pieczonego świniaka. Planowany jest także kulinarny konkurs na „dobrą pitę“ i „kociołek bałkański“.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.bok.boleslawiec.pl

00

KUJAWSKO-POMORSKIE

„Kultura ludowa Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej” – Wystawa. Włocławek (kujawsko-pomorskie), 1 czerwca - 31 grudnia 2018

Organizator: Muzeum Etnograficzne - Oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Wystawa zajmuje trzy kondygnacje zabytkowego spichrza. Przedstawia wieś z przełomu XIX/XX wieku, pokazując poprzez najistotniejsze jej elementy obraz nieistniejącej już kultury ludowej. Działy gospodarki podstawowej, rolnictwo, hodowlę i rybołówstwo poprzedza wprowadzenie do całej wystawy zobrazowane mapami, tablicami zawierające informacje o historycznych czynnikach mających wpływ na kształtowanie się tradycyjnej kultury ludowej Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Podstawowy dział - rolnictwo prezentowany jest poprzez narzędzia używane do prac rolniczych oraz fotogramy ukazujące cykl prac polowych. W drugiej części wystawy pokazane są przedmioty związane z hodowlą, z wylęganiem się drobiu (kosze, skojce), z przetwórstwem domowym (koryto do parzenia świń), z wykorzystywaniem zwierząt do prac polowych (jarzma) oraz transportu (uprząż końska). Ekspozycja w tej części obejmuje pięć głównych rzemiosł: garncarstwo, kowalstwo, kołodziejstwo, bednarstwo, plecionkarstwo, stolarstwo. Prezentację rzemiosł kończy ciesielstwo ukazujące narzędzia pracy cieśli wiejskich i obrazujące poprzez rysunki podstawowe detale konstrukcyjne. Ekspozycja w tej części prezentuje fragmenty wyposażenia wnętrza mieszkalnego, kujawskiego i dobrzyńskiego. Duży fragment wystawy poświęcony jest odświętnym strojom kujawskim. Są tutaj kobiece i męskie stroje Kujawiaków z poł. XIX wieku z zaakcentowaniem funkcjonujących jeszcze wówczas samodziałów oraz typowy dla regionu kujawskiego strój odświętny noszony na przełomie XIX/XX w. Bogato prezentowana jest kolekcja zabytkowej rzeźby ludowej z wiodącym w tym regionie przedstawieniem Matki Boskiej Skępskiej. Ostatni fragment wystawy przybliża żywe nadal na Kujawach zwyczaje zapustne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://muzeum.wloclawek.pl/

00

27. Finał Turnieju Poezji Śpiewanej – I-II koncert konkursowy. Włocławek (kujawsko-pomorskie), 8 czerwca 2018

Organizator: Centrum Kultury „Browar B.”

Od 27 lat Włocławek jest gospodarzem Finału Turnieju Poezji Śpiewanej, najważniejszej imprezy tego nurtu w Polsce. Finał odbywa się w ramach 63. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. To najbardziej prestiżowe wydarzenie muzyczne w mieście.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/462375/wloclawek-xxvii-final-turnieju-poezji-spiewanej-i-koncert-k-p04

00

Weekend legend i tradycji bydgoskich. Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie), 9-10 czerwiec 2018

Organizator: Miasto Bydgoszcz

Weekend legend i tradycji bydgoskich to zupełnie nowe wydarzenie na kulturowej mapie Bydgoszczy, miejsce, w którym lokalna historia, tradycja i folklor wychodzą naprzeciw nowoczesnym formom przekazu, by przy wsparciu sektora biznesowego zbudować interaktywną opowieść o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości miasta nad Brdą i Wisłą. Wszystko to zaś robione jest z myślą o ludziach stanowiących jego esencję - mieszkańcach i gościach, którzy w trakcie trwania wydarzenia będą poznawać Bydgoszcz, pisząc jednocześnie nowy rozdział w jej historii. Poznajcie Bydgoszcz, której nie znacie, przeżyjcie niezapomnianą przygodę i zbudujcie wspomnienia, które zapamiętacie na długo.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Miasta Bydgoszczy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.visitbydgoszcz.pl

00

22. Kujawsko-Pomorskie DNI POLA Grubno 2018 – Targi Regionalne. Grubno (kujawsko-pomorskie), 16-17 czerwca 2018

Organizator: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kujawsko-Pomorskie DNI POLA organizowane są od 1997 roku. Te polowe spotkania rolników, hodowców roślin oraz producentów nawozów, środków ochrony roślin, maszyn i urządzeń dla rolnictwa odbywają się zawsze w połowie czerwca.

Głównym akcentem DNI POLA jest prezentowanie na obszarze około 3 ha odmian roślin uprawnych w trakcie wegetacji:

 • około 250 odmian zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaka, roślin strączkowych i pastewnych,
 • kolekcja gatunków roślin energetycznych,
 • prezentacja efektów działania środków ochrony roślin i nawozów,
 • doradztwo rolnicze.

Kolekcja odmian w Grubnie dostępna jest dla zwiedzających aż do zbiorów, a na jej terenie odbywają się w sezonie wegetacyjnym seminaria i warsztaty polowe.

DNI POLA to także:

 • wystawa rolnicza (ciągniki i maszyny rolnicze, budownictwo, wyposażenie budynków inwentarskich, hodowla roślin i nasiennictwo, nawozy, środki ochrony roślin, pasze, usługi dla rolnictwa),
 • pokazy pracy maszyn rolniczych,
 • kiermasze (materiał szkółkarski, rękodzieło, artykuły spożywcze i inne),
 • bogaty program konsultacji dla mieszkańców wsi.

W wystawie rolniczej co roku uczestniczy około 200 firm. DNI POLA odwiedza około 20 tys. osób.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.kpodr.pl/xx-kujawsko-pomorskie-dni-pola-relacja/

00

Bydgoskie Impresje Muzyczne. Bydgoszcz (kujawsko-pomorskie), 28 czerwiec 2018

Organizator: Pałac Młodzieży Bydgoszcz

Bydgoskie Impresje Muzyczne znane także jako Międzynarodowe Spotkania Muzykującej Młodzieży są największą i najważniejszą imprezą Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, organizowaną od 1977 roku. Co roku gromadzą około 650 uczestników. W ciągu wielu lat wzięło w nich udział około 35000 osób z 36 państw. Są to młodzieżowe zespoły muzyczne z kilkunastu krajów, nie tylko Europy ale również Azji i Ameryki. W festiwalu uczestniczą chóry, orkiestry, zespoły jazzowe, rozrywkowe, muzyki dawnej oraz grupy folklorystyczne. W przypadku polskich zespołów są to zawsze laureaci znaczących konkursów i festiwali ogólnopolskich.

Główną częścią jest konkurs, w którym zespoły ubiegają się o prestiżowe nagrody – Grand Prix dla najlepszego zespołu konkursowego, nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz inne. Wymogiem regulaminowym jest posiadanie w repertuarze konkursowym jednego utworu polskiego kompozytora, co sprzyja popularyzacji polskiej literatury muzycznej na całym świecie.

Bydgoskie Impresje Muzyczne od lat są wizytówką miasta i jednym z najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w regionie, adresowanym do młodzieży z całego świata.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.bim.palac.bydgoszcz.pl/

00

LUBELSKIE

Noc Kultury – Lublin 2018. Lublin (lubelskie), 2-3 czerwca 2018

Organizator: Warsztaty Kultury w Lublinie

Noc Kultury to wydarzenie, które zachęca do odkrycia niepowtarzalnego klimatu miasta, ożywiając dziełami sztuki ulice, zaułki, dzielnice, miejsca nieznane i zapomniane, budząc w uczestnikach wrażliwość artystyczną i zachęcając do czynnego udziału w życiu kulturalnym. Podczas Nocy Kultury wszystkie instytucje kulturalne oferują darmowy wstęp oraz przygotowują dla odwiedzających specjalne atrakcje.

Najważniejszą sceną wydarzeń jest publiczna przestrzeń miejska, na której prestiżowe teatry stają na równi z ulicznymi artystami, muzyka symfoniczna przeplata się z jazzem, folkiem i elektro-funkiem. Zdarzyć się może wszystko: koncerty na dachach budynków, na dziedzińcach i placach, performance i happeningi na skwerach i w zaułkach, instalacje plastyczne na głównej arterii miasta, spektakle w bramach czy fontannach miejskich, pokazy mody na schodach urzędowych gmachów, kino samochodowe i w salach Magistratu. To nietypowe i niezwykle interesujące wydarzenie z roku na rok przyciąga do Lublina coraz większe grono pasjonatów kultury.

Podczas Nocy Kultury w Lublinie na ulicy Niecałej czas cofnie się o 100 lat. Pomysł sprawdził się już w czasie Nocy Kultury 2016, kiedy na styl retro została przemieniona ulica Kowalska na Starym Mieście. Tym razem podobnie będzie na Niecałej. Pomysł wydarzenia inspirowanego latami 20. i 30. XX wieku wyszedł od samych mieszkańców tej ulicy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.nockultury.pl

00

10. Wiwaty Królewskie i 8. Turniej o miecz Mistrza Brunona. Międzyrzec Podlaski (lubelskie), 2-3 czerwca 2018

Organizator: Zakon Rycerski Ziemi Międzyrzeckiej

Zakon Rycerski Ziemi Międzyrzeckiej zaprasza na 10. edycję turnieju rycerskiego na międzyrzeckiej ziemi. Wiwaty Królewskie to impreza upamiętniająca przejazd przez Międzyrzec Podlaski króla Aleksandra Jagiellończyka w 1503 roku. Rekonstruktorzy z całej Polski zjeżdżają do Międzyrzeca by przybliżyć widzom średniowieczne zwyczaje. Templariusze Zakonu Rycerskiego Ziemi Międzyrzeckiej w specyficzny sposób zachęcają do udziału w imprezie. Do walki zostają dopuszczeni wojownicy opancerzeni zgodnie z obowiązującą epoką. W programie m.in. warsztaty garncarskie i kowalskie, warsztaty kuchni średniowiecznej, gry i zabawy plebejskie, turnieje rycerskie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/419107/miedzyrzec-podlaski-x-wiwaty-krolewskie-i-viii-turniej-o-miecz-lbl06

00

Sianokosy w skansenie. Lublin (lubelskie), 3 czerwca 2018

Organizator: Muzeum Wsi Lubelskiej

Sianokosy, żniwa, wykopki – utrzymać rodzinę i inwentarz – takie pragnienie towarzyszyło naszym wiejskim, ziemiańskim i miasteczkowym przodkom. Od chwili udomowienia zwierząt roślinożernych, zgromadzone przez ludzi zapasy siana wspierały w okresie zimowym bydło, konie, kozy, owce. Zwierzęta coraz bardziej odzwyczajały się od samodzielnego poszukiwania pokarmu i naciskały na ludzi, aby czynili sianokosy, najlepiej trzy razy w roku.

Tak więc i w tym roku spotkamy się 3 czerwca na sianokosach – na łąkach nad Czechówką w Muzeum Wsi Lubelskiej.  Najpierw ruszymy z ekologiczną intencją, aby kosiarze nie skrzywdzili węży, żab, piskląt, bąków, koników polnych, gniazd i pajęczyn. Wszystkie te łąkowe stworzenia – dzieło rzeźbiarza i druciarza, Goście Sianokosów będą mogli uratować tocząc szlachetną rywalizację. Dowiemy się jak bardzo przed 100 laty sianokosy i żniwa na Lubelszczyźnie uzależnione były od austriackich kuźnic, skąd kupcy sprowadzali wszelkie kosy trawne i żniwne itd.

Podczas imprezy prezentowane będą tradycyjne czynności oraz narzędzia wykorzystywane podczas sianokosów. To znakomita okazja by poczuć tradycyjną atmosferę polskiej wsi, samodzielnie wykosić łan zboża oraz spróbować zsiadłego mleka i podpłomyków – potraw chętnie spożywanych przez żniwiarzy. Urozmaiceniem imprezy będą inscenizacje poszczególnych etapów prac polowych przeprowadzanych podczas żniw.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.skansen.lublin.pl.

00

18. Wojewódzki Przegląd Zespołów Tańca Ludowego „Włodawa 2018”. Włodawa (lubelskie), 9 czerwca 2018

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie

Celem przeglądu jest:

 • prezentacja i upowszechnianie dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tańca ludowego,
 • integracja zespołów i lokalnych twórców wokół wspólnego przedsięwzięcia i lokalnej społeczności,
 • budowanie poczucia identyfikacji regionalnej i lokalnego patriotyzmu,
 • upowszechnianie kultury i sztuki, w szczególności tańca ludowego,
 • promowanie twórczości muzycznej i tanecznej,
 • inspiracje w kierunku poszukiwań repertuarowych,
 • konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń w dziedzinie tańca ludowego.

Uczestnikami mogą być zespoły tańca ludowego działające przy szkołach, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach kulturalnych oraz stowarzyszeniach. Jak co roku jury oceniając występy będzie brało pod uwagę choreografię, dobór repertuaru, technikę wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny poszczególnych grup.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mdk.wlodawa.pl

00

52. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych. Kazimierz Dolny (lubelskie), 21-24 czerwca 2018

Organizator: Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą – cykliczna impreza, której zadaniem jest promowanie kultury ludowej i folkloru. Festiwal zapoczątkowany w 1966 roku to rodzaj konkursu, w którym rywalizują między sobą kapele i śpiewacy ludowi z całej Polski. Oprócz występów na scenie imprezie towarzyszy jarmark.

To najważniejsze, prestiżowe spotkanie śpiewaków i kapel ludowych w Polsce. Jego celem jest przegląd, popularyzacja oraz dokumentacja tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego. Impreza ma charakter konkursu; biorą w niej udział kapele ludowe, instrumentaliści grający na tradycyjnych instrumentach, śpiewacy i zespoły śpiewacze, których repertuar jest zgodny z tradycjami danego regionu kraju. Festiwalowi, na którym rokrocznie spotyka się około 700 artystów, towarzyszą Targi Sztuki Ludowej organizowane przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.kazimierzdolny.pl/festiwale/28032/

00

LUBUSKIE

25. Jubileuszowe Targi Rolnicze AGRO-TARG. Kalsk (lubuskie), 2-3 czerwca 2018

Organizator: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Celem organizowanego przez LODR wydarzenia jest prezentacja osiągnięć polskich i zagranicznych firm produkcyjnych, usługowych i handlowych, pracujących na rzecz rolnictwa. To cykliczne wydarzenie, skupia wokół rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i miast z całego regionu. Targom  towarzyszą konkursy, warsztaty tematyczne, występy zespołów folklorystycznych itp.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.lodr.pl/targi/359-xxv-targi-rolnicze-agro-targ-kalsk-2018

00

3. Bitwa o Santok 967. Santok (lubuskie), 8-10 czerwca 2018

Organizator: Dni Grodu Santok

Bitwa o Santok to jedna z najważniejszych bitew młodego państwa Polan. 22 września 967 r. doszło do walnego starcia Mieszka I z saskim księciem Wichmanem wspieranym przez Wolinian. Bitwa ta była ostatnim epizodem walk polskiego księcia o panowanie nad obszarem na wschód od Odry. Jak co roku, w czerwcu organizator zaprasza na „Dni Santoka” w ramach których odbędzie się inscenizacja „Bitwy o Santok 967”. Dodatkowymi atrakcjami będą warsztaty rzemiosł dawnych, prelekcje naukowe, koncerty muzyki dawnej i wiele innych. Tegoroczne wydarzenie jest jednocześnie kontynuacją budowy repliki średniowiecznego „Grodu w Santoku”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://dnigrodusantok.pl/

00

22. Festiwal Zespołów Śpiewaczych „Szparagowe Żniwa”. Trzciel (lubuskie), 9 czerwca 2018

Organizator: Centrum Kultury w Trzcielu

Celem Festiwalu jest ocalenie od zapomnienia pieśni ludowych, religijnych, patriotycznych oraz popularnych, które przez dziesięciolecia towarzyszyły pokoleniom Polaków w chwilach radości i smutku, jednocząc i dodając sił w trudnych momentach naszej zawiłej historii. Ideą festiwalu jest promować rodzime zespoły, które po raz pierwszy i kolejny mają możliwość uczestnictwa w Festiwalu „Szparagowe Żniwa”. Organizatorzy zapraszają również do tworzenia Wieńców Szparagowych oraz wspaniałych przepisów i potraw kulinarnych związanych ze szparagami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

00

Święto lubuskiej truskawki. Zielona Góra – Ochla (lubuskie),  17 czerwca 2018

Organizator: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli

Lubuskie Święto Truskawki to rodzinny festyn - spotkanie plenerowe na terenie Muzeum Etnograficznego, promujące truskawki oraz zdrowy tryb życia. W programie każdy znajdzie coś dla siebie. Będą spotkania muzyczne, artystyczne i sportowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://wp.muzeumochla.pl/2018/03/23/kalendarz-imprez-2018/

00

25. Międzynarodowy Festiwal Tańca „Folk Przystań”. Gorzów Wielkopolski (lubuskie), 23 - 30 czerwca 2018

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

Celem imprezy jest:

 • stworzenie możliwości spotkania się zespołów folklorystycznych z różnych stron świata i zaprezentowania ich dorobku artystycznego,
 • międzynarodowa wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami tańca ludowego,
 • promowanie kultury narodowej i regionalnej własnego kraju,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem i muzyką,
 • integracja dziecięcych i młodzieżowych zespołów folklorystycznych z kraju i z zagranicy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://festiwal.gorzow.pl/

00

ŁÓDZKIE

Ogólnopolski Przegląd Kapel Ludowych im. Adama Radzymińskiego w Bedlnie. Bedlno (łódzkie), 30 maja - 10 czerwca 2018

Organizator: Gminny Ośrodek w Bedlnie

Celem Przeglądu jest:

 • ochrona i kultywowanie rodzimego folkloru,
 • upowszechnianie muzyki ludowej i prezentacja jej bogactwa,
 • wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego, twórców i wykonawców muzyki ludowej,
 • edukacja kulturalna i regionalna dzieci i młodzieży,
 • ochrona najstarszych utworów ludowych i zanikających instrumentów muzycznych,
 • rozbudzanie aktywności kapel działających na terenie całego kraju,
 • artystyczna konfrontacja kapel ze środowisk wiejskich inspirowanych tradycją regionalną,
 • prezentacja dorobku kapel ludowych i ich profesjonalna ocena.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.silesiakultura.pl/r/konkursy/folklorystyczne/ogolnopolski-przeglad-kapel-ludowych-im-adama-radzyminskiego-w-bedlnie

00

7. Turniej Łucznictwa Historycznego. Łęczyca (łódzkie), czerwiec 2018

Organizator: Muzeum w Łęczycy

Do udziału w turnieju zgłaszają się łucznicy z województwa łódzkiego. Wszyscy uczestnicy zmagań będą musieli posiadać strzały oraz łuki spełniające wymogi techniczne (bez użycia tworzyw sztucznych) oraz stroje nawiązujące do tradycji historycznych.

Wśród konkurencji znajdą się m.in. strzały do tarczy o średnicy 80 cm, strzały do sylwetek zwierząt, czy też strzały do dzików wprawionych w ruch na specjalnie przygotowanym kołowrocie. Strzelanie odbędzie się na dystansach 15, 20 i 30 metrów. Nagrodą jest kopia miecza jednoręcznego (wraz z pochwą) z XV w. Wszyscy uczestnicy otrzymają również pamiątkowe dyplomy z odciskiem herbu miasta Łęczycy wzorowanym na oryginalnej XIV – wiecznej pieczęci.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeumleczyca.pl

00

15. Festiwal Dobrego Smaku. Łódź (łódzkie) 6-10 czerwca 2018

Organizator: Festiwal Dobrego Smaku

Temat przewodni czerwcowego Festiwalu Dobrego Smaku brzmi – kuchnie narodowe. Poznamy smaki wielu kuchni: japońską, gruzińską, śródziemnomorską i oczywiście polską oraz wiele innych. Głównym wydarzeniem Festiwalu jest konkurs dla restauratorów na najlepsze danie festiwalowe. Dania ocenia anonimowe jury złożone z szefów kuchni oraz publiczność. Najlepsi uczestnicy Festiwalu otrzymują Statuetki Dobrego Smaku oraz nagrody rzeczowe podczas Gali Rozdania Nagród, w której udział biorą zaproszeni goście, restauratorzy, media. Wyjątkowo w tym roku Gala Rozdania Nagród odbędzie się 14 czerwca. Oprócz konkursu głównego, w ramach festiwalu będą odbywały się wydarzenia towarzyszące:

 • warsztaty kulinarne,
 • Szkoła Dobrego Smaku dla Dzieci z uczestniczkami Junior MasterChef,
 • wieczory degustacyjne,
 • spotkania z podróżnikami.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://festiwaldobregosmaku.eu/xv-edycja-festiwalu-dobrego-smaku/

00

22. Jarmark Łaski. Łask (łódzkie), 9-10 czerwca 2018

Organizator: Jarmark Łaski

Tegoroczny Jarmark Łaski ma się odbyć pod hasłem „Przenikanie” - Jarmark inny niż wszystkie. Impreza podzielona będzie na kilka części, które będą się przenikać. Jarmark pokazuje bowiem różne oblicza kultury, tworząc szeroką ofertę dla wszystkich grup społecznych zainteresowanych uczestniczeniem w największym miejskim wydarzeniu artystycznym w Łasku.

W ramach tegorocznego Jarmarku Łaskiego przewidziano np. „Słońcobranie"”, czyli całodzienną imprezę w ogrodzie Łaskiego Domu Kultury. Ponadto przewidziano, „Igranie z ogniem”, czyli cykl koncertów i wydarzeń artystycznych.

Jarmark Łaski to także część handlowo-gastronomiczna. Także inna niż dotychczas i w nowej lokalizacji. Inna, bo zaplanowano Jarmark Średniowieczny, który odbędzie się pod hasłem „Tak daleko, tak blisko”. Na łaskim rynku rozgoszczą się średniowieczne kramy, to tu rozbrzmiewać będzie muzyka folkowa, w końcu to tutaj zobaczymy rycerstwo i sceny z życia średniowiecznych mieszkańców. Będą też stoiska i gry edukacyjne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://lask.naszemiasto.pl/artykul/jarmark-laski-w-nowej-odslonie-dwa-dni-zabawy-i-wiecej,4576467,art,t,id,tm.html

00

„Pradzieje ziemi radomszczańskiej” – Wystawa. Radomsko (łódzkie), 1 stycznia - 3 grudnia 2018

Organizator: Muzeum Regionalne Radomsko

Prezentowana wystawa archeologiczna jest podsumowaniem dotychczasowych prac nad badaniami regionu radomszczańskiego. Najstarsze zgromadzone zabytki pochodzą z epoki kamienia, kiedy ludzie posługiwali się prymitywnymi narzędziami kamiennymi i krzemiennymi; zajmowali się myślistwem i rybołówstwem. Często zmieniali miejsce pobytu, podążając za migrującą zwierzyną i pozostawiając po sobie jedynie ślady niedużych obozowisk. Paleolit – najstarszy okres epoki kamienia reprezentują różnego rodzaju narzędzia krzemienne i kamienne, które służyły do zdobywania pożywienia i obrony, pochodzące z Gojścia nad Wartą, Rzejowic, Koloni Krery i Pieniek Krzywańskich. Wśród narzędzi tych są m.in. rdzenie krzemienne, skrobacze, drapacze, rylce i groty oszczepów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeum.radomsko.pl

00

MAŁOPOLSKIE

4. Spotkania Folklorystyczne „Sami Swoi”. Oświęcim (małopolskie), 1-3 czerwca 2018

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki”

Na scenie w Oświęcimskim Centrum Kultury wystąpią m.in.

 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bratkowie” z Monowic,
 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Holan” z Zaborza,
 • Zespół Pieśni i Tańca „Kotlina” z Osieka,
 • Zespół Pieśni i Tańca „Kęty” z Kęt,
 • Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „HAJDUKI” z Oświęcimia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.ock.org.pl

00

Pochód Lajkonika. Kraków (małopolskie), 7 czerwca 2018

Organizator: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Lajkonik, zwany również konikiem zwierzynieckim to zabawa ludowa urządzana w Krakowie w oktawę Bożego Ciała. Wywodzi się ze średniowiecznych uroczystości cechowych flisaków. Jak głosi legenda - pewnego wieczoru w XIII w. horda tatarska zbliżyła się do bram Krakowa. Tatarzy postanowili przenocować nad Wisłą, w pobliżu wsi Zwierzyniec i rano następnego dnia przystąpić do ataku. Zostali jednak zauważeni przez jednego z flisaków, który pomimo popłochu i przerażenia zwołał drużynę i bohatersko uratował miasto przed napadem. Pojmawszy Tatarów, wiślańscy żeglarze przebrali się w azjatyckie stroje i ku uciesze mieszkańców Krakowa na zdobycznych koniach wjechali do miasta.

Obecnie pochód lajkonika nawiązujący do tych wydarzeń inauguruje coroczne Dni Krakowa. Konik zwierzyniecki (w stroju zaprojektowanym w 1904 r. przez Stanisława Wyspiańskiego) ma postać jeźdźca, który wokół swojego pasa ma umocowaną konstrukcję imitującą konia. Trasa obchodu konika jest niezmienna od XIX w., rozpoczyna się żwawym tańcem z chorągwią na dziedzińcu klasztoru Norbertanek. Następnie podąża ulicami Kościuszki, Zwierzyniecką, Franciszkańską i Grodzką aż do Rynku Głównego. „Uderzenie” buławą, trzymaną w ręku przez lajkonika, ma przynosić szczęście i pomyślność.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.karnet.krakow.pl

00

Wianki – Święto Muzyki. Kraków (małopolskie), 26 czerwca 2018

Organizator: Krakowskie Biuro Festiwalowe

Wianki – to impreza inspirowana jednym z rodzimych obrzędów związanych z letnim przesileniem słońca. To cykliczna impreza kulturalna, odbywająca się co roku w Krakowie na bulwarach w zakolu Wisły, pod wzgórzem wawelskim i na przeciwległym brzegu (w Dębnikach). Wbrew pozorom, nie jest to krakowska tradycja, lecz warszawski zwyczaj, który przywędrował do Krakowa w połowie wieku XIX. We współczesnej formie, jako cykliczna impreza masowa, krakowskie Wianki istnieją od 1992, gdy patronat nad tym wydarzeniem objął Urząd Miasta Krakowa. Jednakże tradycja organizowania w tym miejscu świąt w dniu letniego przesilenia sięga czasów najdawniejszych. Pierwotnie obchodzono je jako pogańskie święto o charakterze religijnym. Po chrzcie Polski tradycja ta nie zamarła, lecz stopniowo ulegała przeobrażeniom: noc ową zwano także wówczas Sobótką lub nocą świętojańską – pozostały jednak ogniska i wróżby, puszczanie wianków, skoki przez ogień czy palenie ziół.

W okresie zaborów, a zwłaszcza po wcieleniu Krakowa do Austro-Węgier, Wianki nabrały charakteru manifestacji patriotycznej. Wspominano przy tej okazji postać Wandy z legendy o królu Kraku. Przed I wojną światową organizacją Wianków zajmowało się między innymi Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.

W okresie II Rzeczypospolitej Wianki włączono w cykl imprez organizowanych w ramach Dni Krakowa, podtrzymując i rozwijając patriotyczne elementy widowiska. Po II wojnie światowej Wianki stały się wydarzeniem typu światło i dźwięk – spektaklem organizowanym z rozmachem na wolnym powietrzu. Impreza składała się z części dramatycznej, w której przedstawiano dzieła teatralne oraz końcowego pokazu sztucznych ogni. W latach 70. XX wieku nie było w Polsce znane pojęcie patronatu mediowego, jednakże tego typu opiekę nad wydarzeniem sprawowała „Gazeta Krakowska”. Po wprowadzeniu stanu wojennego Wianki nie odbywały się oficjalnie, aż po rok 1992. Począwszy od 1992, jest to doroczne wydarzenie kulturalne, obejmujące występy muzyczne, spektakle, konkurs na najpiękniejszy wianek, pokazy ogni sztucznych oraz inne atrakcje.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.wianki.krakow.pl

00

42. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych. Rabka-Zdrój (małopolskie), 16-17 czerwca 2018

Organizator: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ, Miejski Ośrodek Kultury w Rabce Zdroju

Karpacki Festiwal jest przeglądem dziecięcych zespołów regionalnych różnych grup etnograficznych w wieku od 6 do 13 lat. Odbywa się w cyklu corocznym w Rabce-Zdroju, uzdrowisku znanym zapewne wielu dzieciom w Polsce z racji doskonałych i dla nich odpowiednich warunków klimatycznych i ze specjalistycznego dziecięcego lecznictwa. Poprzedziły go - od 1972 r. - przeglądy młodzieżowych i dziecięcych zespołów regionalnych ogólnopolskich. A myśl, że będzie on miejscem prezentacji dzieci gór zrodziła się wśród organizatorów w 1974 r. Festiwal jako przegląd stał się w swoich zamierzeniach niejako „młodszym bratem”, odbywającego się w czasie Jesieni Tatrzańskiej, w Zakopanem, Festiwalu Folkloru Ziem Górskich.

Zasady i cele regulaminowe Festiwalu stawiają przed kierownictwem zespołów trudne zadania: program pokazu winien być zaprezentowany w formie autentycznej - tradycyjnej, uwzględniającej oryginalne cechy swojego regionu, a szczególnie dziecięcego regionu; treść pokazu może być widowiskiem odtwarzającym dawną obrzędowość, zgodną z wiekiem dzieci, może być ukazaniem codziennego „żywobycia” dziecka, które pomaga dorosłym, ale i bawi się na kamieńcu czy pastwisku, i równocześnie bardzo pragnie przejąć rodzime muzykowanie - śpiew i taniec. Wykonanie i reżyseria programu winna być utrzymana w konwencji teatralnej, a zachowanie dziecka naturalne i spontaniczne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.mcsokol.pl

00

28. Festiwal Kultury Żydowskiej. Kraków (małopolskie), 22 czerwca - 1 lipca 2018

Organizator: Biuro Festiwalowe

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie jest jednym z najważniejszych i największych wydarzeń tego typu na świecie. W festiwalowe dni na krakowskim Kazimierzu rozbrzmiewa śpiew synagogalny, muzyka klezmerska, żydowska muzyka ludowa, chasydzka, klasyczna, można tu obejrzeć filmy, przedstawienia i wystawy, wziąć udział w warsztatach, posłuchać opowieści Żydów o ich kulturze. Pierwszy Festiwal odbył się w 1988 roku, jego program skupiony był wokół sesji naukowej poświęconej spotkaniu kultur - polskiej i żydowskiej. Była to skromna impreza, której symboliczne znaczenie okazało się ogromne, gdyż rozpoczęła ona trwający do dziś proces. Z czasem Festiwal, tworzony przez najwybitniejszych przedstawicieli różnych dziedzin kultury i sztuki żydowskiej, stał się miejscem spotkania Żydów i nie-Żydów z całego świata. W przestrzeni Festiwalu - Kazimierza - Krakowa odnajdują oni łączące ich, wspólne wartości. W ramach Festiwalu odbywa się corocznie ponad sto imprez, gromadzących kilkudziesięciu wykonawców i tysiące uczestników z całego świata.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.jewishfestival.pl

00

MAZOWIECKIE

Festiwal Ogrodowych Inspiracji. Warszawa (mazowieckie), 22 maja - 3 czerwca 2018

Organizator: Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 66

Podczas festiwalu będzie można zobaczyć sześć wyjątkowych aranżacji - temat przewodni to „Miejski Wędrowiec”. Stworzą je laureaci konkursu „Inspiracje-Aranżacje”, którego finał miał miejsce podczas Targów Gardenia 2018 w Poznaniu.

W czasie trwania Festiwalu prezentowanych będzie również kilka wystaw:

 • wystawa prac florystycznych powstałych w Akademii Florystycznej Marioli Miklaszewskiej,
 • wystawa zbiorów Centralnej Biblioteki Rolniczej dotyczących tematyki ogrodów,
 • wystawa małej architektury ogrodowej w ogrodzie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przy Krakowskim Przedmieściu 64.

Patronat honorowy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krzysztof Jurgiel

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://cbr.gov.pl/

00

10. Jarmark Tumski. Płock (mazowieckie), 1-3 czerwca 2018

Organizator: Miasto Płock

Trzydniowy Dzień Dziecka, pięć stref: kolekcjonerska, handlowa, militariów, sztuki oraz dziecięca i wiele wydarzeń związanych z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości to tylko niektóre atrakcje jubileuszowej edycji Jarmarku Tumskiego w Płocku.

Z okazji Jarmarku po raz czwarty zostanie wybita moneta okolicznościowa. W tym roku będzie ona wzorowana na monetach wybijanych w Polsce w latach 1934-1939 i znajdzie się na niej wizerunek Marszałka Józefa Piłsudskiego. Rewers numizmatu upamiętniającego odzyskanie niepodległości zostanie opatrzony napisem „100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę 1918-2018”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://mazowsze.travel/wydarzenia

00

„Dzień Dziecka w skansenie”. Sierpc (mazowieckie), 3 czerwca 2018

Organizator: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Jest w roku jeden dzień, gdy skansen staje się wielkim placem zabaw. Najmłodsi zwiedzający poznają muzealne wystawy związane z codziennym życiem mieszkańców dawnej wsi, wezmą udział w inscenizacjach, oraz we wspólnych zabawach i konkursach z nagrodami. I mali i duzi będą mieli okazję poczuć smak dzieciństwa na wsi sprzed stu lat. Dzieci będą mogły się bawić replikami tradycyjnych wiejskich zabawek, a w izbie szkolnej uczyć się kaligrafii. Oglądając kolejne zagrody udadzą się na praktykę do wycinankarki, garncarza, kowala, plecionkarza i szewca. Na scenie amfiteatru wystąpią teatrzyki kukiełkowe i dziecięcy zespół folklorystyczny. W programie imprezy: przedstawienia, koncerty, kiermasz rękodzieła, pokazy dawnych zawodów, prezentacje zajęć gospodarskich i rzemiosła w zagrodach chłopskich, warsztaty garncarskie dla dzieci, przejażdżki konne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://mwmskansen.pl/kalendarz-imprez/dzien-dziecka-w-skansenie

00

22. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Warszawa (mazowieckie), 9 czerwca 2018

Organizator: Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik

Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik to największa w Europie plenerowa impreza popularyzująca naukę. Celem Pikniku jest rozpowszechnianie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych poprzez ciekawe eksperymenty i doświadczenia - zarówno prostych, związanych z archeologią czy fizyką niskich temperatur, jak i najnowszych dokonań współczesnych uczonych. W 2005 roku Piknik Naukowy został wyróżniony przez Komisję Europejską jako wzorcowy europejski projekt obszaru „Nauka i społeczeństwo”.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www2.polskieradio.pl, www.pikniknaukowy.pl

00

Wesele Kurpiowskie - Festiwal Folkloru Weselnego - 10. Światowy Zjazd Kurpiów.  Kadzidło (mazowieckie), 15-17 czerwca 2018

Organizator: Wójt Gminy Kadzidło

Jeśli Wesele Kurpiowskie - to tylko w Kadzidle, w samym sercu kurpiowskiego regionu. Jak przed dziesiątkami lat wybrana Para Młoda z Zespołu Folklorystycznego „Kurpianka” wciela się w główne role bohaterów widowiska obrzędowego, jakim jest wesele kurpiowskie, rokrocznie odtwarzane przez Kadzidlański Ośrodek Kultury. Impreza rozgrywa się w kilku miejscach, zgodnie z przebiegiem tradycyjnego wesela. Podczas niej uczestnicy i widzowie stają się gośćmi weselnymi, mogą kosztować potraw regionalnych oraz tańczyć z Młodymi. Wydarzeniu towarzyszą kiermasze i pokazy rękodzieła ludowego, przejazdy furmankami, barwne orszaki ślubne, zabawy ludowe i inne atrakcje. Tak jest w Kadzidle od 1994 roku, zawsze w trzecią niedzielę czerwca.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:  http://www.kadzidlo.pl/2018/sources/wk_2018.pdf

00

18. Jarmark Hubertowski. Zalesie Górne (mazowieckie), 10 czerwca 2018

Organizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego

Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego serdecznie zaprasza mieszkańców na osiemnasty już Jarmark Hubertowski. W programie mnóstwo atrakcji dla małych i dużych. Miłośnicy muzyki będą z pewnością mieli w czym wybierać – zaplanowane zostały koncerty, pokazy kulinarne, konkursy i zabawy rodzinne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

https://www.kiwiportal.pl/wydarzenia/460479/zalesie-gorne-xviii-jarmark-hubertowski-maz14

00

OPOLSKIE

21. Wystawa Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego. Prudnik (opolskie) 1-3 czerwca 2018

Organizator: Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

Wystawa jest trzydniową prezentacją  rękodzieła i rzemiosła artystycznego - malarstwa, rzeźby, garncarstwa, metaloplastyki, koronkarstwa, haftu, biżuterii i wielu innych. Wielu odwiedzających, nowe kontakty, wyjątkowa atmosfera. Konkursy na „Najciekawsze Stoisko Wystawowe” oraz o tytuł „Najlepszej Potrawy Regionalnej”, prezentacja kuchni regionalnej oraz krajów europejskich reprezentowanych przez miasta partnerskie Prudnika.

Wystawa jest corocznie organizowana pod patronatem honorowy Ambasadora Republiki Czeskiej w Warszawie, Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie oraz Marszałka Województwa Opolskiego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://www.inkubatory.prudnik.pl/promocja-tresc 96wystawa_tworcow_ludowych_i_rzemiosla_artystycznego_pogranicza_polsko_czeskiego.html

00

6. Przegląd Zespołów Ludowych „Biskupicki Złoty Kłos”. Biskupice Oławskie (opolskie), 10 czerwca 2018

Organizator: Miejsko - Gminne Centrum Kultury Jelcz-Jaskowice

Miejsko Gminne Centrum Kultury Jelcz-Jaskowice zaprasza do wzięcia udziału w VI Przeglądzie Zespołów Ludowych pn. „Biskupicki Złoty Kłos”. Honorowy patronat nad Przeglądem objęli Ewa Mańkowska - wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Bogdan Szczęśniak - Burmistrz Jelcza-Laskowic.

W letniej, czerwcowej atmosferze, Biskupice Oławskie staną się miejscem spotkania ludzi, których połączyła wspólna pasja. Celem przeglądu jest konfrontacja i promocja dorobku artystycznego grup i zespołów ludowych kształtujących wizerunek regionu.

W czasie Przeglądu odbywać się będą VIII Targi Produktu Lokalnego, które są wspaniałą okazją, aby poznać wyśmienite produkty, wytwarzane tradycyjnymi metodami w miejscowościach tego regionu. To świetna okazja, by posmakować kulinarnych specjałów, a także przyjrzeć się dorobkowi twórców rękodzieła i rzemiosła artystycznego.

Zamiarem organizatorów jest, by te dwa przedsięwzięcia stworzyły całość, przez co możliwe będzie pokazanie młodemu pokoleniu spójnego obrazu tradycji ludowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://mgck-jl.pl

00

Przegląd Orkiestr Dętych. Byczyna (opolskie), 17 czerwca 2018

Organizator: Ośrodek Kultury w Byczynie

Pierwszy Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych odbył się w 2005 roku. Jest to wydarzenie o randze wojewódzkiej. Jego celem jest konfrontacja dorobku muzycznego orkiestr dętych województwa opolskiego, a także popularyzacja zespołowych form muzycznych.

Zmagania orkiestr rozpoczynają się ich przemarszem wokół byczyńskiego Rynku i prezentacją orkiestr „w marszu”. Następnie każda orkiestra prezentuje swoje umiejętności w dwudziestominutowym koncercie. Nad całością zmagań czuwa specjalnie powołana do tego komisja, która wyłania zwycięzcę przeglądu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ok.byczyna.pl

00

8. Opolski Jarmark Folkloru. Kluczbork (opolskie), 23 czerwca 2018

Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” zaprasza na kolejny - ósmy już - Opolski Jarmark Folkloru. W programie m.in. bezpłatne warsztaty z rękodzieła (witraże, rzeźbiarstwo, zdobienie jajek i inne), występy artystyczne w wykonaniu orkiestr dętych i zespołów folklorystycznych, a także konkursy z nagrodami. Podczas jarmarku zaprezentuje się wielu ciekawych wystawców.

Głównym celem Jarmarku jest promocja opolskich ginących zawodów, regionalnych produktów kulinarnych i rękodzielniczych, a także propagowanie wiedzy o historii lokalnej wśród mieszkańców.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://dotacje.dolinastobrawy.pl/

00

„Nyskie rzemiosło artystyczne i pamiątki miejskie” – Wystawa. Nysa (opolskie), wystawa do 31 grudnia 2018

Na wystawie prezentowane są niezwykle interesujące wyroby śląskiego kowalstwa artystycznego. Można na niej obejrzeć makietę średniowiecznej Nysy wykonaną na podstawie przekazów ikonograficznych z przełomu XV/XVI w. Prezentowane są eksponaty związane z historią miasta, a także działalnością cechów nyskich (lady cechowe, godła, wilkomy, wyroby konwisarskie). Cennym zabytkiem jest pochodząca z XI/XII w. szklanka św. Jadwigi Śląskiej (wyrób egipski).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://nysa.naszemiasto.pl/imprezy

00

PODKARPACKIE

12. Regionalny Przegląd Zespołów Tańca Ludowego „Gacok”. Przemyśl (podkarpackie), 3 czerwca 2018

Organizator: Centrum Kulturalne w Przemyślu

Przegląd ma charakter konkursu, a jego celem jest propagowanie tradycji i folkloru regionu Podkarpacia, prezentacja tradycyjnych tańców ludowych, powszechnie tańczonych i obrzędowych. W konkursie biorą udział zespoły tańca ludowego i pary taneczne, których umiejętności są naturalne, przekazywane z pokolenia na pokolenie oraz zespoły prowadzone przez instruktorów-choreografów prezentujące tańce opracowane artystycznie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.ck.przemysl.pl/ck/kalendarz-imprez

00

22. Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków. Kolbuszowa (podkarpackie), 3 czerwca 2018

Organizator: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Prezentacje Twórczości Ludowej Lasowiaków i Rzeszowiaków to największa doroczna impreza plenerowa w kolbuszowskim skansenie, organizowana od 1997 r. Jej założeniem jest pokazywanie zanikających już rzemiosł oraz autentycznej twórczości ludowej. Głównym tematem tegorocznego spotkania będzie taniec - dziedzina folkloru bardzo wrażliwa na zmiany, która łączy muzykę, śpiew, ruch i spotkanie. W tym roku program Prezentacji jest bogaty w wydarzenia związane z tą wyjątkową formą zabawy. Odbędzie się seminarium na temat oberka i - naturalnie - warsztaty oraz pokaz tańców tradycyjnych na scenie, będzie nauka ludowych przyśpiewek i filmy dokumentacyjne dotyczące różnych rodzajów tańca z pobliskich terenów. Imprezie towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła artystycznego oraz potraw regionalnych. W Programie m.in.

 • seminarium dotyczące oberka (prelekcja, warsztaty, pokaz filmów),
 • warsztaty i pokaz tańców na scenie (nauka podstawowych kroków polki),
 • nauka przyśpiewek i pokazy rzemiosł tradycyjnych związanych z tańcami,
 • prezentacje rzemiosł związanych z tańcem: krawiectwo – szycie strojów do tańca, hafciarstwo – zdobnictwo strojów, szewstwo – wyrób butów do tańca, bibułkarstwo – wicie wianków, gorseciarstwo,
 • prezentacje innych rzemiosł: garncarstwo, rzeźba ceramiczna, zabawkarstwo, plecionka z wikliny, słomy i korzenia sosny, rzeźbiarstwo, wycinankarstwo,
 • występy zespołów ludowych,
 • stoiska z potrawami regionalnymi,
 • kiermasz rękodzieła artystycznego.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeumkolbuszowa.pl

00

Festyn pod Platanem - 20. Regionalny Przegląd Grup Śpiewaczych (pieśni zwyczajowe i obrzędowe). Zarzecze (podkarpackie), 10 czerwca 2018

Organizator: Centrum Kultury w Zarzeczu, Centrum Kulturalne w Przemyślu

Zespoły śpiewacze spotykają się na placu obok Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu, wykonują pieśni zwyczajowe i obrzędowe, zmieniając przy tym każdego roku ich tematykę. Tym razem motywem przewodnim będą pieśni sobótkowe, dożynkowe, weselne - obrzędowe i pieśni śpiewane przy pracach w gospodarstwie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.ck.przemysl.pl/ck/kalendarz-imprez

00

25. Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze”. Baranów Sandomierski (podkarpackie), 17 czerwca 2018

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim

Celem Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej jest przede wszystkim zainspirowanie osób dorosłych pielęgnujących tradycje związane z rodzimą kulturą, do jej aktywnego przekazywania młodemu pokoleniu, ochrona i popularyzacja zanikających gatunków folkloru słownego i muzycznego, które są związane z szeroko rozumianą tematyką dziecięcą jak: dziecięca pieśń sieroca, kołysanka, pieśń pasterska, pieśń obyczajowa o dziecku, gry i zabawy, tańce, obrzędy i zwyczaje dotyczące dzieci oraz rozwijanie i umocnienie tożsamości narodowej ściśle związanej z lokalnym regionalizmem. Mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia. Uczestnicy prezentują się w kategoriach: soliści i śpiewacy, grupy śpiewacze, grupy obrzędowe, instrumentaliści oraz zespoły taneczne. Wymagana jest dbałość o dobór odpowiedniego repertuaru, dostosowanego do wieku dziecka. Występy powinny odbywać się w strojach regionalnych nawiązujących do charakteru danej prezentacji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.kulturalia.pl

00

Wystawa Etnograficzno - Zabawkarska. Leżajsk (podkarpackie), do 31 grudnia 2018

Organizator: Muzeum Ziemi Leżajskiej

Wystawa jest jedną z trzech stałych ekspozycji w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Ma za zadanie promować lokalną wytwórczość i gromadzić eksponaty z nią związane. Zachowuje informacje o tradycjach i obyczajach charakterystycznych dla małej Ojczyzny  jaką jest Ziemia Leżajska.

Leżajsk należał do jednego z trzech głównych ośrodków w Polsce pod względem wytwarzania zabawek drewnianych. Obecnie ilość wytwórców w bardzo dużym stopniu zmalała. Spora część z nich nie przekazuje swoich umiejętności kolejnym pokoleniom. Aby chronić od zapomnienia tradycję wyrobu zabawek drewnianych, muzeum stara się zapoznać dzieci, młodzież i dorosłych z leżajskim rękodziełem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://lezajsk.naszemiasto.pl

00

PODLASKIE

Smaki Podlasia. Białystok (podlaskie), 17 czerwca 2018

Organizator: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Smaki Podlasia to festyn, który promuje tradycyjną podlaską kuchnię. W trakcie imprezy można skosztować tradycyjnych wiejskich potraw, ale też zobaczyć jak wygląda przygotowanie niektórych produktów, jak choćby: tłoczenie oleju lnianego, wypiek sękacza, czy warzenie piwa. Swoje kucharskie umiejętności zaprezentują zarówno koła gospodyń wiejskich, jak też szefowie kuchni znanych restauracji. Pokazom towarzyszyć będzie jarmark. Wystawcy przyjeżdżają z tradycyjnymi wędlinami, serami, miodem czy pieczywem. Jednym z punktów programu jest konkurs na najsmaczniejsze potrawy regionalne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:  http://www.skansen.bialystok.pl/o-muzeum/kalendarz-imprez/

00

Festiwal Kultury Tatarskiej. Białystok (podlaskie), 1 lipca 2018

Organizator: Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Festiwal Kultury Tatarskiej przybliża mieszkańcom Podlasia i turystom kulturę najbardziej egzotycznej spośród mniejszości etnicznych zamieszkujących  ten region. Podczas festiwalu podlascy Tatarzy prezentują zarówno swój folklor, czyli muzykę, tańce, zwyczaje, jak też cieszącą się dużą popularnością kuchnię. Pokazom i występom na scenie towarzyszyć będzie kiermasz rękodzieła, zawody łucznictwa konnego oraz jarmark kulinarny. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej organizuje festiwal wspólnie ze Związkiem Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:  http://www.skansen.bialystok.pl/o-muzeum/kalendarz-imprez/

00

Odpust św. Antoniego. Ciechanowiec (podlaskie), 17 czerwiec 2018

Organizator: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Uroczystości odpustowe ku czci Św. Antoniego odbędą się 17 czerwca w Ciechanowcu. Tego dnia zaplanowano też festyn folklorystyczny, podczas którego będzie można usłyszeć kapele ludowe i skorzystać z wielu innych atrakcji. A wśród nich: konkursy i zabawy, pokazy pracy tradycyjnych rzemiosł, stragany ze swojskim jadłem, oraz stoiska muzealne.  Można będzie posłuchać kataryniarza, spotkać się z dziadem odpustowym, oraz wziąć udział w ludowej potańcówce

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.muzeumrolnictwa.pl

00

17. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek 2018”. Suwałki (podlaskie), 18-21 czerwca 2018

Organizator:  Suwalski Ośrodek Kultury

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek” odbędzie się pod hasłem „Wolność przestrzenią twórczości, twórczość przestrzenią wolności”. Do udziału w teatralnym święcie organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież z Polski i nie tylko. Festiwal popularyzuje amatorskie teatry dziecięce i młodzieżowe. Po raz siedemnasty na suwalskich scenach młodzi aktorzy dokonają podsumowania swoich dokonań artystycznych, skonfrontują się z adeptami teatru z innych zakątków Polski, a także z innych krajów. W programie festiwalu znajdą się tradycyjnie liczne spotkania warsztatowe i metodyczne oraz animacje, które pozwolą przeżyć niezapomniane chwile w pięknych plenerach Suwalszczyzny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: soksuwalki.eu

00

Kurpiowskie Osóbki - rzeźba, wystawa stała. Łomża (podlaskie), do 31 grudnia 2018

Organizator: Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży

Wystawa składa się z dwóch części. Pierwszą tworzą przede wszystkim piękne, pochodzące z nieistniejących od dawna kapliczek, różnorodne rzeźby z XIX i początków XX wieku, które znalazły się w zbiorach Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie oraz Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży. Druga część obejmuje prezentację multimedialną, poszerzającą zakres informacji o regionie, która - oprócz tekstów i opisów - zawiera ogromny materiał fotograficzny z okresu od początkowych dekad XX w. do czasów nam współczesnych, zebrany przez Adama Chętnika i kolejne pokolenia łomżyńskich muzealników.

„Osóbkami” lub „figurami” nazywano na Kurpiach świątki. Jest to jeden, z najbardziej fascynujących tematów tradycyjnej kultury ludowej tego regionu, ukształtowanej w pełni w 2. poł. XIX w. Kapliczki i krzyże przydrożne, będąc wyrazem kultu religijnego, spełniały jednocześnie inne funkcje – informowały o granicach wsi, parafii, wskazywały, pod jakim wezwaniem jest parafia czy kościół. Wznoszono je w intencjach wotywnych, w miejscach nieszczęśliwych wypadków lub upamiętniających ważne wydarzenia. Zapewniały opiekę i poczucie bezpieczeństwa, pomagały osiągnąć pomyślność w domu i zagrodzie, a przede wszystkim chroniły przed żywiołami, na które ludzie nie mieli wpływu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://lomza.naszemiasto.pl/imprezy/kurpiowskie-osobki-rzezba-wystawa-stala-28715311.html

00

POMORSKIE

Ostoya Festival. Płęsno (pomorskie), 31 maj - 3 czerwca 2018

Organizator: Ostoya nad Brdą

Ostoya Festival to niezwykłe wydarzenie kulturalne, pełne muzyki, ciekawych warsztatów i piękna natury; to też wyjątkowa społeczność dobrych ludzi, którzy je tworzą... Biorący w nim udział połączą kilkudniowy pobyt w pełnym uroku miejscu z nietuzinkową ofertą artystyczną i aktywnym wypoczynkiem.

Przez trzy festiwalowe dni – od popołudnia do późnej nocy – bajeczną przestrzeń Ostoi wypełniać będzie granie na światowym poziomie! Wystąpi kilkanaście znakomitych zespołów prezentujących dość różne, choć nie przeszkadzające sobie, muzyczne nurty (etno, folk, reggae, jazz...).

Czas przed koncertami wypełnią przeróżne warsztaty (dla dzieci i dorosłych), spotkania tematyczne, gry i atrakcje plenerowe (m.in. warsztaty gry na bębnach i innych instrumentach, taniec, ozdabianie i wypalanie ceramiki, szachy wikingów, pieczenie chleba, szałas potów, kajaki, gry zespołowe).

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ostoyafestival.pl/

00

16. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej. Malbork (pomorskie), 8-10 czerwca 2018

Organizator: Stowarzyszenie Koło Przewodników Malborskich

Podczas Festiwalu będzie można podziwiać dawne stroje, muzykę, taniec oraz barwne postacie biorące udział w korowodzie. Nie zabraknie festiwalowych prezentacji i koncertów. Atrakcje podczas festiwalu:

 • historyczny korowód otwierający festiwal,
 • jarmark średniowieczny - Miasteczko Średniowieczne,
 • finałowy Koncert Jubileuszowy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.festiwal.kultura.malbork.pl/

00

Malbork pod Skrzydłami Husarii - inscenizacja bitwy pod Trzcianem. Malbork (pomorskie), 23 czerwca 2018

Organizator: Muzeum Zamkowe w Malborku

Bitwa pod Trzcianem miała miejsce 27 czerwca 1629 roku. Zwycięstwo wojsk hetmana Stanisława Koniecpolskiego było największym polskim triumfem nad Szwedami w trakcie wojny polsko-szwedzkiej. Podczas wydarzenia odbędą się dwa pokazy sprawności husarskiej „Husaria - chluba oręża polskiego”. Członkowie grup rekonstrukcyjnych przeprowadzą bezpłatne warsztaty.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.nocowanie.pl/malbork-pod-skrzydlami-husarii---inscenizacja-bitwy-pod-trzcianem.html

00

Cudawianki. Gdynia (pomorskie), 23 czerwca 2018

Organizator: Miasto Gdynia

Wydarzenie „Lato zaczyna się w Gdyni: „Cudawianki” inauguruje sezon letni w Gdyni. To unikatowa na skalę ogólnopolską propozycja spędzenia Nocy Świętojańskiej. Miasto Gdynia, organizator imprezy, zadba o różnorodny i unikatowy program: na widzów czekają koncerty gwiazd oraz szereg artystycznych działań w przestrzeni miejskiej aktywizujących szerokie grono odbiorców.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.trojmiasto.pl/cudawianki

00

6. Wielki Jarmark Kociewski - Dni Starogardu 2018. Starogard Gdański (pomorskie), 29-30 czerwca 2018

Organizator: Urząd Miasta w Starogardzie Gdańskim

Dni Starogardu to święto miasta i jego mieszkańców.  Od pięciu lat starogardzianie bawią się na Wielkim Jarmarku Kociewskim. Towarzyszą mu występy gwiazd polskiej estrady. Impreza co roku przyciąga tłumy mieszkańców i przebywających w Starogardzie gości. To wielkie święto miasta jest okazją do spotkań i wspólnej zabawy. W programie: korowód ulicami Miasta,  intronizacja Króla Kurkowego, przekazanie Klucza do bram Miasta, koncerty, występy regionalnych artystów, warsztaty, stoiska wystawiennicze, rękodzieło, rzemiosło i wyroby artystyczne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://osir.com.pl

00

ŚLĄSKIE

51. Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna 2018. Brenna (śląskie), termin zgłoszeń: 11 czerwca 2018, termin przeglądu: 14, 15 lipca 2018

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w Brennej

Przegląd jest imprezą mającą na celu prezentację dorobku amatorskich zespołów artystycznych działających w środowiskach wiejskich. W przeglądzie mogą brać udział zespoły z terenu województwa śląskiego, mające siedziby na wsi lub prezentujące folklor terenów wiejskich. Uczestnikami przeglądu mogą być zespoły składające się z osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 16 roku życia. Przegląd obejmuje: grupy śpiewacze, kapele i zespoły regionalne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.silesiakultura.pl/r/konkursy/folklorystyczne/51-wojewodzki-przeglad-wiejskich-zespolow-artystycznych-brenna-2018

00

8. Konkurs Sztuki Ludowej „Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki”. Częstochowa (śląskie), termin zgłoszeń: 30 czerwca 2018

Organizator: Muzeum Częstochowskie

W tej edycji konkursu Muzeum Częstochowskie chce zaprezentować dwie dziedziny sztuki ludowej: wycinankarstwo i koronkarstwo, stąd nazwa – „Ażurowe piękno. W świecie koronki i wycinanki”. Po raz drugi konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do osób zajmujących się wycinanką z papieru i koronką w wymiarach – tradycyjnym i inspirowanym kulturą ludową. Celem konkursu jest popularyzacja wytworów sztuki ludowej i inspirowanej kulturą tradycyjną. Jest on też odzwierciedleniem przemian, jakie zachodzą we współczesnej kulturze ludowej oraz kulturze inspirowanej kulturą ludową. Na wystawie pokonkursowej zostaną zaprezentowane nagrodzone i wyróżnione prace. Wystawie towarzyszyć będzie bogato ilustrowany katalog.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.silesiakultura.pl/r/konkursy/folklorystyczne/8-konkurs-sztuki-ludowej-azurowe-piekno-w-swiecie-koronki-i-wycinanki

00

31. Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych w Wiśle. Wisła (śląskie), 2-3 czerwca 2018

Organizator: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Wiślańskie Centrum Kultury

2 i 3 czerwca w Amfiteatrze w Wiśle już po raz 31. odbywać się będzie Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. Przez dwa dni na scenie wiślańskiego amfiteatru wystąpi kilkanaście zespołów folklorystycznych z terenu województwa śląskiego.

Publiczność będzie mogła podziwiać żywiołowość i wdzięk małych artystów. Jury skupi się na poziomie artystycznym prezentacji. W ocenie weźmie pod uwagę dopasowanie programu do wieku wykonawców, wierność tradycji, a także wykorzystanie charakterystycznych dla danego regionu zwyczajów, gier i zabaw dziecięcych. Celem przeglądu jest:

 • prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych zespołów folklorystycznych działających na terenie województwa śląskiego i części małopolskiego (pasmo Babiej Góry),
 • stwarzanie możliwości artystycznej konfrontacji i wymiany doświadczeń,
 • upowszechnianie najcenniejszych tradycji folkloru dziecięcego poszczególnych regionów województwa śląskiego i części małopolskiego,
 • popularyzowanie ludowych zabaw i gier dziecięcych,
 • rozwijanie artystycznej wrażliwości dzieci i młodzieży oraz zainteresowanie ich tradycyjnym muzykowaniem, śpiewem, zabawami i tańcem ludowym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.silesiakultura.pl/r/miasta/cieszyn/wisla/31-wojewodzki-przeglad-dzieciecych-zespolow-folklorystycznych-w-wisle

00

Noc św. Jana. Chorzów (śląskie), 23 czerwca 2018

Organizator: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Święto ognia, wody i ziół. Sobótkowa zabawa w najkrótszą noc w roku, z prezentacją typowych dla tego święta zwyczajów m.in. szukania kwiatu paproci, puszczania wianków.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/imprezy-plenerowe/

00

2. Festiwal Pieśni Wędrownych. Chorzów (śląskie), 30 czerwca - 1 lipca 2018

Organizator: Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Przybliżenie tradycji związanych z tematyką dziadów wędrownych (wędrownych żebraków) i pieśnią dziadowską – religijną i moralizatorską.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/imprezy-plenerowe/

00

ŚWIĘTOKRZYSKIE

8. Festiwal „Czas Dobrego Sera”. Sandomierz (świętokrzyskie), 1-3 czerwca 2018

Organizator: Slow Food Polska

Celem festiwalu jest podnoszenie jakości polskiego mleczarstwa, tego na wielką i małą skalę oraz zwracanie uwagi polskiego konsumenta na różnorodność naturalnych produktów na bazie mleka. Do udziału w festiwalu zapraszani są wyłącznie najlepsi producenci serów zagrodowych. W Sandomierzu będzie można spróbować prawdziwego masła, jogurtów o zawartości tłuszczu 9%, oryginalnej owczej bryndzy polskiej i słowackiej, śmietankowych lodów czy też zwyczajnego surowego mleka, którego smak już tylko niektórzy z nas pamiętają z dzieciństwa. Nie zabraknie też plejady najlepszych serów z całego świata, degustacji serów i win polskich.

W sumie zaplanowano 7 tematycznych laboratoriów smaku, których bohaterami będą między innymi takie sery jak: polski twaróg w wielu nieznanych odsłonach, europejskie sery wysokogórskie jak Hornbacher, Evitaz Alpage czy Beaufort oraz najlepsze polskie i światowe sery kozie i owcze. W sumie w Sandomierzu będzie można skosztować i kupić blisko 300 różnych serów z 14 krajów, około 200 rodzajów wina z około 25 polskich winnic i ponad 20 winnic zagranicznych.  Tradycyjnie w Sandomierzu pojawi się miodosytnia Pasieka Jaros, która jak zwykle zaprezentuje pełną paletę swoich miodów pitnych z Miodem Koronnym i Czeremszakiem na czele. Dopełnieniem polskich trunków w Sandomierzu z pewnością będą doskonałe nalewki, jak również szeroki wybór polskich piw rzemieślniczych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.nocowanie.pl/viii-festiwal-czas-dobrego-sera-w-sandomierzu.html

00

Figle, psoty i inne babiloty - Zamkowa Akademia Małego Rycerza. Spotkanie z historią. Ujazd (świętokrzyskie), 3 czerwca 2018

Organizator: Zamek Krzyżtopór

W programie:

 • warsztaty naukowe dla najmłodszych,
 • rycerskie gry i zabawy dla małych rycerzy,
 • pojedynki na szable,
 • mini turniej dla odważnych z pasowaniem na rycerzy.
 • gra terenowa - „Szlakiem Krzyżtoporskich legend”,
 • „Z gliną w roli głównej” - komnata małego artysty.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.krzyztopor.org.pl

00

13. „Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny” w Parku Etnograficznym w Tokarni. Tokarnia (świętokrzyskie), 3 czerwca 2018

Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz z Muzeum Wsi Kieleckiej

W niedzielę 3 czerwca 2018 r. w Parku Etnograficznym - Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni odbędzie się XIII Jarmark Agroturystyczny - jedna z największych imprez plenerowych promująca gospodarstwa agroturystyczne z województwa świętokrzyskiego, organizowana wspólnie przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski i Muzeum Wsi Kieleckiej. Głównym punktem tej edycji Jarmarku będzie gromadząca co roku kilkudziesięciu wystawców giełda agroturystyczna „Swojskie Klimaty - Świętokrzyskie Smaki” oraz najsmaczniejszy w regionie konkurs kulinarny pn. „Rarytas wiejskiej gospodyni”. Wśród wystawców znajdą się producenci zrzeszeni wokół sieci Dziedzictwo Kulinarne - Świętokrzyskie, koła gospodyń wiejskich, rzemieślnicy i właściciele gospodarstw agroturystycznych. Imprezie towarzyszyć będzie kiermasz pieczywa, miodu, rękodzieła ludowego, pokaz ginących rzemiosł i sztuki ludowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://ug.pacanow.pl

00

Jarmark Opatowski. Opatów (świętokrzyskie), 3 czerwca 2018

Organizator: Opatowski Ośrodek Kultury

W Programie m.in.

 • występ kapeli ludowej,
 • koncert Opatowskiej Orkiestry Dętej,
 • konkursy,
 • pokazy taneczne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ook.internetdsl.pl

00

Wianki – Noc Świętojańska. Sandomierz (świętokrzyskie), 23 czerwca 2018

Organizator: Urząd Miejski w Sandomierzu

Z okazji słowiańskiego święta związanego z letnim przesileniem Słońca, obchodzonego w czasie najkrótszej nocy w roku, Sandomierz zaprasza na wyjątkową imprezę plenerową: Wianki – Noc Świętojańska, nawiązującej do starej tradycji zabaw podczas najkrótszej w roku nocy. Tego wieczoru organizowane są liczne atrakcje i konkursy – w tym na najpiękniejszy wianek.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.nocowanie.pl/wianki---noc-swietojanska-w-sandomierzu.html

00

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

6. Przegląd Teatralny Amatorskich Inscenizacji Historycznych. W ramach festiwalu :

,,NAPOLEONY KULTURY – Jarmark Ginących Zawodów”. Lidzbark Warmiński (warmińsko-mazurskie), 15 czerwca 2018

Organizator: Lidzbarski Dom Kultury

Celem przeglądu na inscenizację historyczną jest promowanie oraz zachowanie od zapomnienia legendarnych wydarzeń, postaci historycznych, legend czy baśni związanych z regionem i całym krajem, a przy tym dobra zabawa wśród najmłodszych pokoleń!

W Przeglądzie mogą wziąć udział przedszkolaki z Gminy Lidzbark Warmiński. Materiałem na scenariusz powinno być: wydarzenie historyczne, bohaterska postać historyczna, znana legenda, opowieść ukazująca zwyczaje i obrzędy poszczególnych regionów, baśń o tematyce historycznej związana z regionem bądź Polską. Spektakl może być opowiedziany słowem, tańcem lub obrazem, musi jednak zawierać dramaturgiczną formę!

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.ldk.lidzbarkwarminski.pl/

00

12. Rekonstrukcja Bitwy pod Heilsbergiem. Lidzbark Warmiński (warmińsko-mazurskie), 16 czerwca 2018

Organizator: Lidzbarski Dom Kultury

16 czerwca odbędzie się po raz 12. Rekonstrukcja bitwy z okresu kampanii pruskiej Napoleona w 1807 r. Na polach pod Lidzbarkiem spotka się kilkaset rekonstruktorów z kilkunastu krajów. Przewidziano też jarmark z historycznymi straganami, imprezy taneczne z muzyką historyczną i warsztaty dawnych zawodów. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl

00

45. Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”. Olsztyn (warmińsko-mazurskie), 21-23 czerwca 2018

Organizator: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

Spotkania Zamkowe to impreza artystyczna, poetycko-muzyczna, jedyna tego typu w Polsce. Celem tego ogólnopolskiego festiwalu jest:

 • propagowanie i upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej,
 • inspirowanie twórców do artystycznych poszukiwań,
 • pomoc w rozwijaniu indywidualności oraz doskonalenie umiejętności twórczych i wykonawczych uczestników,
 • konfrontacja dokonań twórczych kompozytorów, poetów i wykonawców.

W programie: koncerty, recitale, spotkania poetyckie i literackie, kiermasze poetyckie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ceik.eu , www.spiewajmypoezje.pl

00

7. Krutyńska Noc Świętojańska. Piecki (warmińsko-mazurskie), 23 czerwca 2018

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Pieckach

Tego wieczoru na gości czekać będzie wiele atrakcji! Ognisko, spływ łodziami, puszczanie wianków. W Programie:

 • występ zespołu sygnalistów Nadleśnictw Strzałowo i Spychowo „Leśna Barć”,
 • uroczyste otwarcie VII Krutyńskiej Nocy Świętojańskiej,
 • występy zespołów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.it.mragowo.pl/news/vii-krutynska-noc-swietojanska,0,3399,pl.html

00

Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Tęcza”. Ełk (warmińsko-mazurskie), 28 czerwca – 2 lipca 2018

Organizator: Ełckie Centrum Kultury

TĘCZA to cykliczny Międzynarodowy Festiwal Folkloru, w którym - oprócz zespołów polskich - większość stanowią zespoły z różnych zakątków świata. Do tej pory Ełk gościł zespoły między innymi z Białorusi, Chin, Czech, Dagestanu, Grecji,  Rosji, Serbii, Słowacji, Sri Lanki, Turcji, Ukrainy, Turcji, Włoch czy też Węgier. Po wieczornych prezentacjach festiwalowych odbędą się koncerty gwiazd muzyki folkowej. Ostatniego dnia TĘCZY przez ulice miasta przejdzie barwny korowód zaproszonych zespołów, który przyciąga tłumy widzów. Festiwal jest najbarwniejszym wydarzeniem kulturalnym w regionie i stał się letnią wizytówką Ełku, wzbudzając ogromne zainteresowanie publiczności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.eck.elk.pl

00

WIELKOPOLSKIE

39. Ogólnopolski Plener Wikliniarski. Nowy Tomyśl (wielkopolskie), 1-10 czerwca 2018

Organizator: Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu. Oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Podczas 39. Pleneru zaplanowano: pokazy plecenia, wyplatanie form artystycznych i użytkowych z wikliny, według przygotowanych wcześniej projektów. Coroczne plenery wikliniarskie przyczyniają się do popularyzacji zawodu wikliniarza, rzemiosła plecionkarskiego oraz wikliny jako surowca ekologicznego o dużych możliwościach zastosowania. Stwarzają też warunki do powstawania i wprowadzania na rynek nowych form wiklinowych na zasadzie kontaktu artysta-projektant / plecionkarz-wykonawca. Dzięki tej formie pokazania wikliny wzrasta zainteresowanie środowiska artystów projektowaniem form wiklinowych. Nie bez znaczenia jest też znaczny walor promocji regionu nowotomyskiego poprzez to wydarzenie, odnoszące się do wikliniarstwa, jako tutejszej specyfiki, stanowiącej o atrakcyjności gospodarczej i turystycznej tych okolic.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.muzeum-szreniawa.pl/imuzeum/web/app.php/vortal/kalendarz_wystaw_i_imprez_na_2018_r.html

00

Dzień Młynów. Jaracz (wielkopolskie), 2 czerwca 2018

Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemys łu Wiejskiego w Jaraczu

Dni młynów mają wieloletnią tradycję. Setki młynów, które często już nie pracują, podczas jednego weekendu w roku otwierają się dla zwiedzających, mieszkańców, turystów. Jest to okazja, aby poznać zabytki techniki nieodłącznie związane z naszym życiem, bo przecież w nich przez lata produkowano mąkę - naturalny składnik diety człowieka. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.muzeum-szreniawa.pl

00

14. Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Ląd nad Wartą (wielkopolskie), 2-3 czerwca 2018

Organizator: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Festiwal Kultury Słowińskiej i Cysterskiej to pokazy jak się żyło w średniowieczu, walki rycerzy, jarmark. Liczne zabawy dla dzieci, konkursy, wykłady i występy zespołów artystycznych. Festiwale w Lądzie stanowią niepowtarzalną okazję do spotkań z kulturą średniowiecza. Lądzkie festiwale to imprezy rodzinne, podczas których nie brakuje atrakcji dla dzieci i ich rodziców. Wspólnie i osobno mogą więc uczestniczyć w pikniku naukowym (w krużgankach klasztoru) oraz w grach i zabawach edukacyjnych. Dla nich też stoi otworem klasztor, gród oraz warsztaty rzemieślników i kramy kupieckie na podgrodziu. Corocznie, tłumy widzów oglądają inscenizacje bitew z udziałem drużyn wojów z całej Polski. Można też zwiedzać obóz późnośredniowiecznych rycerzy, którzy rozbijają swoje namioty nieopodal kościoła Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:  http://www.festiwal-lad.pl/

00

2. Gostyński Jarmark Średniowieczny. Gostyń (wielkopolskie), 9 czerwca 2018

Organizator: Gostyńskie Towarzystwo Historyczne i Gmina Gostyń

9 czerwca 2018 roku odbędzie się II edycja Jarmarku Średniowiecznego w Gostyniu. Na Rynku i na Górze Zamkowej pojawią się rycerze i rekonstruktorzy z całej Polski i zagranicy. W  czasie Jarmarku zobaczymy m.in. walki rycerzy, turnieje, pokazy tańca dawnego, wystawy, warsztaty rzemiosł dawnych, stoiska z rękodziełem oraz atrakcje dla dzieci. Odbędzie się spektakl teatralny nawiązujący do średniowiecza, rozbrzmiewać będzie muzyka średniowieczna, a wieczorem zagra Stary Olsa - białoruski folkowy zespół muzyczny opierający swoją twórczość na muzyce epoki średniowiecza.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:  http://elka.pl/component/option,com_cogdziekiedy/id,15425/Itemid,656/

00

9. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK. Poznań (wielkopolskie), 19-24 czerwca 2018

Organizator: Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Ludowej „Otwórz się na folklor”

Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK jest imprezą organizowaną od roku 2010. To święto muzyki, tańca i śpiewu, kultywujące i upowszechniające dorobek niematerialnego dziedzictwa kulturowego wielu narodowości. Odbywa się na teranie Miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego i Województwa Wielkopolskiego.

Festiwal adresowany jest do dzieci i młodzieży, jak również do mieszkańców i turystów regionu. W ramach festiwalu odbywają się parady ulicami miast, koncerty otwarte oraz koncerty edukacyjne i warsztaty taneczne w szkołach.  Towarzyszące festiwalowi niezwykłe wydarzenia takie, jak „Tramwajada”, „Wieczór zabaw ludowych”, „Ludowa gra miejska”, czy  Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dziecko w folklorze świata” nadają mu niepowtarzalny charakter. Festiwal nie ma charakteru konkursu. Nagrodą dla młodych wykonawców są gromkie brawa licznie zgromadzonej publiczności i uznanie instytucji rządowych oraz sponsorów, wspierających to przedsięwzięcie. Cele Festiwalu:

 • promowanie bogactwa różnych kultur ludowych z różnych regionów i krajów świata zgodnie z konwencją UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
 • promowanie różnych form popularyzacji kultury ludowej (muzyka, taniec, śpiew, gry i zabawy ludowe, rękodzieło, potrawy regionalne) wśród dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie postaw tolerancji, wyrozumiałości i otwartości na inne kultury,
 • integracja dziecięcych społeczności różnych narodów,
 • wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://kidsfunfolk.weebly.com/

00

ZACHODNIOPOMORSKIE

53. Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej. Międzyzdroje (zachodniopomorskie), 17-22 czerwca 2018

Organizator: Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach, Kościół Parafialny pw. Św. Piotra Apostoła

Festiwal jest wpisany do kalendarza stałych imprez międzynarodowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, znajduje się w rejestrze Światowej Unii Muzyki Chóralnej w Nowym Jorku, jest również członkiem International Choral Network - Międzynarodowego Stowarzyszenia Konkursów i festiwali w Europie. Współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Organowej w Kamieniu Pomorskim.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://mfpch.eu/

00

38. Festiwal Międzynarodowy - Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. Pyrzyce (zachodniopomorskie), 22-24 czerwca 2018

Organizator: Pyrzycki Dom Kultury

Pyrzyckie Spotkania z Folklorem to kilkadziesiąt lat tradycji i nie tylko pyrzyckiej historii. To z pewnością dzieło, które należy cenić a jego credo podtrzymywać. Ich twórcami byli ludzie adoptujący się do życia na nowej ziemi i umacniający swoją nową tożsamość. Ludzie kilkadziesiąt lat wcześniej przybyli na Ziemię Pyrzycką z różnych regionów kraju, kultywując często każdorazowo rodzimy a przez to odmienny folklor. Celem Spotkań jest zachowanie regionalnych tradycji ludowych i ich prezentacja szerokiej publiczności. Festiwal przybliża też polskim odbiorcom kultury innych narodowości.

To czterodniowa impreza plenerowa, ludowy festyn o bezkonkursowym charakterze i międzynarodowym zasięgu. Uczestniczą w niej zespoły folklorystyczne, twórcy rękodzieła i sztuki z Polski i zagranicy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.folklorefestivals.pl

00

Tradycje świętojańskie - Noc Kupały. Szczecin (zachodniopomorskie), 23-24 czerwca 2018

Organizator: Zamek Książąt Pomorskich

Impreza ma charakter edukacyjno-kulturalny i adresowana jest zarówno do młodego odbiorcy, zainteresowanego kulturą i tradycją, jak i dorosłych, zawsze chętnie uczestniczących w barwnych widowiskach. Jak zwykle składać się będzie z dwóch zasadniczych części: jarmarku historycznego i odpowiednio dopasowanego do charakteru imprezy programu artystycznego. Podczas imprezy na zamkowym dziedzińcu powstanie osada wczesnośredniowieczna, w której prezentowane będą dawne rzemiosła, m.in. kowalstwo, tkactwo, ciesielstwo, lutnictwo, snycerstwo, rybactwo, wyroby z gliny, kuchnia wczesnośredniowieczna. Szczególną atrakcją z pewnością będzie przemarsz historyczny wojów oraz pokazy walk, w których udział wezmą bractwa rycerskie i wojowie z Polski i Niemiec. W części artystycznej zaprezentują się wykonawcy specjalizujący się w muzyce i tańcach wczesnośredniowiecznych. Impreza jest organizowana we współpracy z Drużyną Grodu Trzygłowa.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://zamek.szczecin.pl

00

Święto Śledzia Bałtyckiego. Niechorze (zachodniopomorskie), 28 czerwca 2018

Organizator: Stowarzyszeniu Miłośników Tradycji Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu 

Święto Śledzia Bałtyckiego ma już swoją sześcioletnią tradycję i od samego początku cieszy się popularnością zarówno wśród turystów, jak i samych mieszkańców gminy Rewal. W programie imprezy znajdą się między innymi występy zespołów szantowych i folklorystycznych, gawędy morskie z udziałem miejscowych rybaków i ludzi morza, prezentacja stoisk gastronomicznych i rzemiosł dawnych związanych z rybołówstwem oraz liczne quizy i zabawy dla publiczności. Jak co roku w programie festynu nie może również zabraknąć niezwykle popularnego konkursu na najlepszą potrawę ze śledzia. Dania oceniane będą przez jury złożone z fachowców sztuki kulinarnej oraz wszystkich chętnych, którzy zechcą ich skosztować.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.rewal.pl

00

23. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Nad Iną”. Goleniów (zachodniopomorskie), 28 czerwiec – 3 lipiec 2018

Organizator: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej „Ina” (ZPiTZG), Goleniowski Dom Kultury

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Nad Iną” to święto tradycji, muzyki, tańca różnych regionów kraju i  świata. Spotkania nie mają charakteru konkursu. Ich celem jest stworzenie możliwości nawiązania bliższych znajomości przez uczestników. Głównym celem spotkań było i jest propagowanie folkloru i poznawanie kultury innych narodów. Rok rocznie od 20 lat do Goleniowa przyjeżdżają grupy folklorystyczne nie tylko z Polski, ale także z Europy i Azji. Rolę gospodarza zawsze pełni ZPiTZG „Ina” wspierana w trakcie koncertów przez „Kapelę Goleniowską”, Zespół Śpiewaczy „Rutka” i „Małą Inę”. W Spotkaniach bierze udział około 150-200 uczestników w zróżnicowanym wieku. W ramach Spotkań odbywają się zajęcia warsztatowe, w trakcie których przygotowywany jest m.in. polonez oraz wspólne tańce i zabawy do prezentacji w trakcie koncertów czy wieczoru folklorystycznego w Goleniowie. Ważnym momentem Spotkań jest odprawiana w kościele pw. św. Katarzyny msza święta, która zawsze daje ogrom wrażeń i emocji. Podczas Spotkań goście zwiedzają region, poznają historię i polskie tradycje.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.folklorefestivals.pl/nad-ina/

00

Oprac. Daniel Kamiński
Oprac. graf. Paulina Szymańska

 

 

Czytany 2270 razy