Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
poniedziałek, 27 czerwiec 2011 14:36

Wieczór autorski malarki i poetki pani Lucyny Kowalik

W Centralnej Bibliotece Rolniczej w Oddziale w Puławach 24 czerwca br. miał miejsce wieczór autorski Lucyny Kowalik. Artystka przedstawiła kolejny tomik poezji pt. „Szkoda czasu”. Spotkaniu towarzyszyła 30-ta jubileuszowa wystawa prac plastycznych autorki. Pani Lucyna wystawiła ponad trzydzieści pasteli, głównie o tematyce florystycznej.

Artystka od 37 lat mieszka w Górze Puławskiej. Jest absolwentką Wydziału Artystycznego Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Dyplom z malarstwa uzyskała w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Niemczech, Austrii, Kanadzie, Australii i Francji).

15 czerwca w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej, odbyło się czwarte z kolei Seminarium Europejskie zorganizowane z inicjatywy posłów do Parlamentu Europejskiego, Jarosława Kalinowskiego i Czesława Siekierskiego - „Wybrane zagadnienia produkcji zwierzęcej w kontekście reformy Wspólnej Polityki Rolnej”.


Moderatorem spotkania był prof. dr hab. Jan Niemiec, Prorektor ds. Nauki SGGW, były Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach.

17 czerwca br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Wybitne odkrycia źródłem inspiracji dla wynalazców – w 100-lecie II nagrody Nobla Marii Skłodowskiej-Curie”. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy Urzędu Patentowego pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Centralna Biblioteka Rolnicza, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozpoczęła się wyświetleniem filmu o życiu Marii Skłodowskiej Curie.

Otwarty konkurs na wspomnienia „Książka w moim życiu” ogłoszony przez Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie został rozstrzygnięty. 1 czerwca br. w siedzibie CBR odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu. Zgodnie z regulaminem, jury w składzie: Teresa Kołakowska (CBR), Elżbieta Osińska – Kassa (CBR), Justyna Zdunek (CDR), Jolanta Borczyńska – Żbikowska CDR) przyznało trzy równorzędne nagrody główne – Panu Grzegorzowi Górskiemu, Panu Walterowi Paterowi i Pani Alicji Wituszyńskiej.

 

25 maja br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej, odbył się wernisaż wystawy poświęconej Ryszardowi Kaczorowskiemu, ostatniemu Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Ekspozycja zatytułowana wymownie „Czy tylko biurko pozostanie” dokumentuje ostatnie lata działalności Prezydenta. Autorem prezentowanych zdjęć jest Marek Borzęcki, długoletni korespondent TVP w Londynie, który współpracował z Ryszardem Kaczorowskim przy okazji wielu uroczystości polonijnych. Jest autorem wielu dokumentalnych filmów historycznych m.in.; „Pomnika niepoprawnego politycznie”, „Za Nasze i Wasze niebo”, a także zdjęć zamieszczanych w „Skrzydlatej Polsce”. Wystawę otworzyła wdowa po Prezydencie, pani Karolina Kaczorowska. Sylwetkę Prezydenta i jego znaczenie dla kraju przybliżył gościom przybyłym na wernisaż dyrektor Biblioteki, Ryszard Miazek.

18 maja br. w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyło się kolejne trzecie już seminarium z cyklu Spotkań Europejskich.

Wstępem do dyskusji na temat „Wpływu rolnictwa na glebę, zmiany klimatyczne i gospodarkę wodną”były prezentacje pracowników Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach:

  • Prof. dr hab. Jana Kusia „Problemy płodozmianowe, gospodarka materią organiczną, żyzność gleb”;
  • Prof. dr hab. Antoniego Fabera „Wykorzystanie biomasy na cele energetyczne, emisja gazów cieplarnianych, sekwestracja węgla przez rolnictwo”;
  • Dr Jerzego Kozyry „Procesy adaptacji rolnictwa do zmian klimatu, emisja gazów cieplarnianych”;
  • Dr Mariusza Matyki „Ocena skutków środowiskowych PROW, problemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.

20 kwietnia br. w Sali Odczytowej Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie odbyło się drugie seminarium w ramach cyklu „Spotkania Europejskie” zainicjowanego przez Posłów do Parlamentu Europejskiego: Jarosława Kalinowskiego i Czesława Siekierskiego, seminarium zatytułowane „Polityka spójności i polityka rozwoju obszarów wiejskich a rozwój regionów”.

Biorąc pod uwagę fakt, że programy realizowane w ramach Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej pochłaniają prawie 80 proc. budżetu Unii Europejskiej, uczestnicy spotkania próbowali odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu wpływają one na rozwój regionów i kształtowanie spójności terytorialnej oraz jak najkorzystniej przenieść dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie na kolejną perspektywę finansową 2014-2020.

Dodatkowe informacje