Rolniczy Magazyn Elektroniczny
Zapraszamy do lektury nowego numeru dwumiesięcznika – „Rolniczy Magazyn Elektroniczny”
Rolnicza Biblioteka Cyfrowa
Zapraszamy do lektury!
Biblioteka Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Oddział w Puławach
czwartek, 27 październik 2011 14:18

Wernisaż - Marek Ałaszewski "Obrazy dokończone"

 

 

 

W gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej, w poniedziałek – 24 października, odbył się wernisaż wystawy malarstwa Marka Ałaszewkiego – „Obrazy dokończone”.

Autor prezentowanych prac jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W trakcie studiów zetknął się z tak wybitnymi osobowościami jak profesorowie: Jan Cybis, Aleksander Kobzdej czy Stefan Gierowski, co nie pozostało bez wpływu na jego dalszą działalność artystyczną. W twórczości malarskiej Marka Ałaszewskiego widoczne są wyraźne wpływy impresjonizmu. Atutami jego obrazów są kolorystyka, harmonia braw oraz otwarta kompozycja. Opracował on wiele cyklów tematycznych opartych na obserwacji natury, przetwarzanie pejzażu pozwala mu bowiem na doskonalenie własnego warsztatu artystycznego. W ten sposób powstały: „Impresje weneckie”, „Pejzaże polskie” czy obrazy związane z muzyką, takie jak „Fortepian” czy „Symfonia”. Jego prace prezentowane były na licznych wystawach w kraju i za granicą. Autor zajmuje się także projektowaniem wnętrz, mebli oraz malarstwem ściennym.

 

 

 

21 października w Oddziale Centralnej Bibliotece Rolniczej w Puławach odbył się wernisaż wystawy malarstwa Dariusza Jasiochy - „Impresje Kazimierskie”.    Dariusz Jasiocha urodził się w 1958 r. w Lublinie. Ukończył PLSP w Nałęczowie, a następnie Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku w pracowni prof. Kazimierza Ostrowskiego.
Mieszka w Puławach, jednak od najmłodszych lat związany jest ze swoją rodzinną wsią Nowy Pożóg. Tam pracuje i czerpie pomysły do kolejnych obrazów. Kocha rodzinną ziemię, uprawia ją i maluje.
Pani Kamila Salwowska przedstawiając artystę stwierdziła, że obrazy pana Dariusza są odzwierciedleniem jego duszy. Pejzaże rodzinnych stron, pobliskiego Kazimierza Dolnego oraz portrety róż to główne nurty twórczości. Prace mają klimat, dobrze uchwyconą przestrzeń i światło.
Artysta ma na swym koncie szereg wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą.

5 października br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66 odbył się II Kongres Nauk Rolniczych „Nauka-Praktyce” pod hasłem „Narodowe strategiczne programy badań dla sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich”. Spotkanie miało na celu zdefiniowanie strategicznych programów badań dla rolnictwa i obszarów wiejskich, integrację środowiska naukowego oraz promocję nauk rolniczych. Głównymi zagadnieniami omawianymi podczas trwania sesji były: kierunki rozwoju nauk rolniczych oraz ich wpływ na kształt polityki rolnej w Polsce w okresie średnio i długoterminowym, wpływ nauki na biogospodarkę i innowacyjny model rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania produkcji, bezpieczeństwo żywności i standardy jakościowe w warunkach zmian środowiskowych oraz oczekiwane rozwiązania transferu wiedzy na rzecz rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich. Organizatorem II Kongresu Nauk Rolniczych było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś honorowy patronat sprawował Prezydent RP, Bronisław Komorowski. Opiekunami medialnymi byli: TVP S.A. Program Pierwszy, Jedynka Polskie Radio oraz Telewizja TVR. Kongres otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki.

 

środa, 05 październik 2011 14:28

IX Warszawskie Święto Chleba już za nami

Organizowane corocznie Warszawskie Święto Chleba wpisało się na stałe w program imprez kulturalnych stolicy. Głównym celem tej uroczystości jest popularyzacja tradycji wsi mazowieckiej, jej obrzędów związanych z chlebem oraz prezentacja tradycyjnych wyrobów artystycznych i kulinarnych. Głównym organizatorem Święta, które odbyło się w tym roku 2 października była Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, a patronat honorowy sprawował Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Współorganizatorami imprezy byli: Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie, Cech Piekarzy w Warszawie, Praska Giełda Spożywcza, Polskie Młyny S.A., Fundacja „Moje Wojenne Dzieciństwo”, Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego. Patronat medialny nad nią sprawowali: TVP Warszawa, Radio dla Ciebie, miesięcznik „Nowa Wieś Europejska”, tygodnik „Zielony Sztandar”, dwutygodnik „Agro Serwis”, Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Wł. Reymonta, oraz portal internetowy farmer.pl. Gościem specjalnym tegorocznego Święta były XVIII Krajowe Dni Ziemniaka, których głównym organizatorem był IHiAR w Radzikowie.

 

wtorek, 27 wrzesień 2011 14:21

VIII Rolniczy Festiwal Nauki

W dniach 18-19 września br. odbył się VIII Rolniczy Festiwal Nauki organizowany corocznie przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą im. Michała Oczapowskiego w Warszawie. Patronat honorowy nad imprezą sprawowali Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a opiekunami medialnymi byli Zielony Sztandar, Rolniczy Magazyn Elektroniczny, Nowa Wieś Europejska i Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Wł. Reymonta. W pierwszym dniu Festiwalu, który odbył się w Brwinowie, konferencję „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” poprowadził red. Krzysztof Michalski.

wtorek, 20 wrzesień 2011 14:34

Przymrużona przestrzeń

16 września br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej odbył się wernisaż wystawy malarstwa Grety Magalińskiej „Przymrużona przestrzeń”. W uroczystym otwarciu wziął udział attache kulturalny Ambasady Republiki Litewskiej, Jugris Giedrys.

Greta Magalińska urodziła się w Wilnie i tam ukończyła Wileńską Akademię Muzyczną w klasie fortepianu. Jest absolwentką Łódzkiej Akademii Muzycznej. Odbyła również roczny staż w Wiedniu. Dzięki rozmaitości swoich doświadczeń w poznawaniu świata zetknęła się z wieloma propozycjami artystycznymi, z różnymi kulturami i tradycjami, co znajduje odzwierciedlenie w jej twórczości. Reprezentuje ona nurt sztuki sięgający do najprostszych emocji i działający na podstawowe zmysły. Oglądając jej obrazy widzimy i czujemy: ciepło, światło i kolory. Pozwalają one na dowolną interpretację otaczającej nas rzeczywistości.

wtorek, 20 wrzesień 2011 14:30

„Zielony Sztandar” ma 80 lat

16 września br. w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego odbył się Jubileusz 80- lecia tygodnika „Zielony Sztandar”.

„Zielony Sztandar” jako ogólnopolski tygodnik społeczno-polityczny, przeznaczony dla miast, prowincji, małych miasteczek i wsi, istnieje na rynku od 1931 roku. Jego pierwszym redaktorem naczelnym był Maciej Rataj. Od chwili powstania pismo jest związane z ruchem ludowym. Na jego łamach prezentowane są opinie i poglądy przedstawicieli różnych środowisk, wywiady oraz komentarze odnoszące się do rzeczywistości.

Dodatkowe informacje